LAS Kauno skyrius

LAS KS valdybos posėdis 2019-04-16

  1. Dėl Architektų rūmų regioninių architektūros tarybų veiklos gerinimo. Valdybos nario D. Šarakausko nuomone, Regioninių architektūros tarybų metų darbo praktika išryškino tam tikrus jų veiklos modelio trūkumus, apie kuriuos liudija kylančios įtampos tarp ekspertų ir pristatančiųjų projektus, tam tikras nepasitenkinimas tarybos darbu. D. Šarakauskas pristatė savo parengtus pasiūlymus, kurių  tikslas – pagerinti regioninių architektūros tarybų veiklos modelį, suteikiant daugiau laisvės projektų autoriams, sumažinti įtampas architektų tarpe. Bendru Valdybos narių sutarimu buvo nutarta parašyti raštą Architektų rūmams su siūlymais, žr. Siūlymai dėl RAT veiklos gerinimo 
  2. Dėl Architektų palėpės įteisinimo reikalų. Valdyba buvo informuota apie susitikimo su kaimynais rezultatus, kurio metu buvo susitarta dėl naujai įrengtų patalpų įteisinimo. Vilniaus g. 22 namo gyventojai įsipareigojo užsiimti neįteisintų III-me aukšte esančių patalpų inventorizacijos klausimu, šiluminio punkto bei rūsių plotų sutvarkymu, kad po to būtų galima patikslinti visų namo bendrasavininkų valdomus plotus bei įteisinti mums priklausančias patalpas.

3.  Dėl Liepos 1-osios šventės organizavimo. Liepos 1-osios parodos vietos sutarta nekeisti, kaip ir pernai, ji vyks Vilniaus g. prie Katedros, reikia tik pasirūpinti leidimais. Kuriama        tradicija, kad šventės vieta būtų susijusi su kokia nors svarbia miestui vieta, todėl dėl šiųmetinės šventės vietos dar reikia pagalvoti. Buvo aptarta į kokius rėmėjus kreiptis dėl      lėšų renginiui .

 

Komentavimas baigtas.