LAS Kauno skyrius

Architektų kvalifikacijos kursai_2022

Lapkričio 30 d. – Irena Kliobavičiūtė  „LRBP 2030 paveldosaugos sprendiniai (2 dalis): Kultūros paveldo išteklių ir saugomų kultūrinių kraštovaizdžių tvarus naudojimas“
Gruodžio 7 d. – prof. dr. Tomas Grunskis „Architektūros kokybės kriterijų įgyvendinimas II: Darnaus urbanistinis vystymas“
Gruodžio 14 d. – Marija Nemunienė „Sakralinių arba religinės paskirties pastatų pritaikymas“

KVIEČIAME

į kvalifikacijos tobulinimo kursų paskaitą nuotoliniu būdu „ LRBP 2030 paveldosaugos sprendiniai (2 dalis): Kultūros paveldo išteklių ir saugomų kultūrinių kraštovaizdžių tvarus naudojimas.“ Lektorė –   Irena Kliobavičiūtė, paveldosaugos ekspertė, UAB „Senojo miesto architektai“ projektų vadovė, Vilniaus m. NKPV vertinimo tarybos narė.

Paskaitoje – sprendiniais apibrėžtų arealų bei saugomų kultūrinių kraštovaizdžių įveiklinimo priemonės bei mechanizmai. Partnerysčių modelių taikymas, kultūros paveldo aktualizavimo kultūros kelių vystymo, nematerialaus paveldo sklaidos priemonėmis, valstybinio finansavimo teritoriniai prioritetai.

 Paskaita skirta statybos techninės veiklos pagrindinių sričių ir teritorijų planavimo vadovams.

 Data: 2022 m. lapkričio 30 d. (trečiadienis) 14.00 – 17.00 val.

Organizatorius: Viešoji įstaiga Kauno architektūros ir urbanistikos ekspertų taryba (KAUET).

Kursai vyks nuotoliniu vaizdo konferencijos būdu. Renginio dalyviui, užsiregistravus ir atlikus apmokėjimą, 2022-11-30 ryte bus atsiųsta aktuali prisijungimo nuoroda.

Dalyvavimo mokestis – 25 Eur.

Užpildžius registracijos formą, mokestį iki 2022 m. lapkričio 29 d. imtinai reikia pervesti VšĮ KAUET (įmonės kodas 300618836) sąskaitą:

LT66 7300 0100 9701 3418 AB bankas „Swedbank“, banko kodas 73000 nurodant:

— „už 2022-11-30 KAUET kursus“;

— dalyvio vardą ir pavardę (vardus ir pavardes, jei mokama už kelis dalyvius).

DĖMESIO: asmenys, užsiregistravę ir/arba mokantys mokestį po 2022m. lapkričio 29 d., moka papildomą 5 Eur. administravimo mokestį.

 PASTABOS:

1. Kursus išklausę architektai gaus 3 valandų kvalifikacijos tobulinimo kursų išklausymą patvirtinančius pažymėjimus.

2. Kursuose dalyvauti galima tik užsiregistravus iš anksto.

3. Prašome pildyti registracijos formą lietuviškomis raidėmis, nes pagal Jūsų pateiktus duomenis yra išrašomi dalyvavimo kursuose pažymėjimai.

4. Taip pat prašome atidžiai įrašyti mokėtojo duomenis, nes remiantis jais bus išrašomos sąskaitos faktūros.

5. Dalyvių, užsiregistravusių, bet dėl pasikeitusių aplinkybių negalinčių dalyvauti ir išklausyti kursų, prašome el. paštu vsikauet@gmail.com, informuoti apie šias aplinkybes ne vėliau kaip likus 24 val. iki kursų pradžios. Tokiu atveju dalyvio sumokėtas klausytojo mokestis bus perkeliamas į sekančius kursus, kuriuose dalyvis pageidaus dalyvauti. Dalyviams, kurie apie savo nedalyvavimą praneš el. paštu vsikauet@gmail.com, likus mažiau nei 24 val. iki kursų pradžios, sekančiuose kursuose, kuriuose dalyvis pageidaus dalyvauti, bus suteikiama 50 % nuolaida. Dalyviams nepranešusiems apie savo nedalyvavimo priežastį iki kursų pradžios – klausytojo mokestis kompensuojamas nebus.

6. Dalyviams, išklausiusiems dalį kursų, bus išduodami pažymėjimai su perpus mažesniu valandų skaičiumi.

7. Jeigu pageidaujate gauti sąskaitą faktūrą – prašome apie šį savo pageidavimą pranešti el. paštu buhalterija@laskaunas.lt

8. Pažymėjimai išklausiusiems paskaitas bus atsiųsti el. paštu.

    REGISTRACIJA

 Kursų programa, grafikas ir pranešimai apie kursus talpinami svetainėje www.laskaunas.lt 

Kvalifikacijos kursų programa suderinta su LR Aplinkos ministerija ir Lietuvos architektų rūmais.

Kontaktai pasiteiravimui: Jūratė Merkevičienė,  +37061611510, el. paštas: vardas: vsikauet@gmail.com

 

 

 

 

Komentavimas baigtas.