LAS Kauno skyrius

2022 m. paskaitos architektų kvalifikacijai

Lapkričio 30 d. – Irena Kliobavičiūtė  „LRBP 2030 paveldosaugos sprendiniai (2 dalis): Kultūros paveldo išteklių ir saugomų kultūrinių kraštovaizdžių tvarus naudojimas“
Gruodžio 7 d. – prof. dr. Tomas Grunskis „Architektūros kokybės kriterijų įgyvendinimas II: Darnaus urbanistinis vystymas“
Gruodžio 14 d. – Marija Nemunienė „Sakralinių arba religinės paskirties pastatų pritaikymas“

 

 

Komentavimas baigtas.