LAS Kauno skyrius

ARCHITEKTŪRA: KAUNAS 2015

Kviečiame dalyvauti tarptautinei architektų dienai skirtoje parodoje „Architektūra: Kaunas 2015“

VIETA
Vieša erdvė Vilniaus g. tarp nr. 7 ir nr. 3.
FORMATAS
Darbai ant tradicinių 70 x 100 cm planšetų, komponuojama HORIZONTALIAI.
Vienas objektas pateikiamas ne daugiau kaip dviejuose planšetuose, kurie bus eksponuojami VIENAS VIRŠ KITO.
Vieno biuro pristatomų objektų skaičius neribojamas.
Privaloma informacija: pavadinimas, adresas, autoriai, sukūrimo/realizacijos metai, fotografijos autorius.
PATEIKIMAS
Tinkamai sukomponuoti ir atspausdinti planšetai pristatomi iki birželio 26 d. į LAS Kauno skyrių (prieš tai turite galimybę juos iš ten pasiimti).
Parodai pateikiami realizuoti objektai (visuomeniniai, komerciniai, administraciniai, gyvenamieji pastatai, intejerai) ir projektai (urbanistinės koncepcijos, konkursiniai projektai).
PARODOS TIKSLAS
Apžvelgti ir įvertinti geriausius pastarųjų dviejų metų Kauno krašto architektūros darbus.
APDOVANOJIMAI
Vertinimo komisija atrinks keletą geriausių parodos darbų skirtingomse nominacijose, kurie bus apdovanoti diplomais.
Parodos ATIDARYMAS
2015 m. liepos 1 d. 16.00

Komentavimas baigtas.