LAS Kauno skyrius

BaigėsiPėsčiųjų tiltų per Nemuną konkursas

PĖSČIŲJŲ TILTŲ PER NEMUNĄ PROJEKTAVIMO KONKURSAS

2018 liepos 31 d. Pėsčiųjų tiltų per Nemuno upę nuo Aleksoto iki salos ir nuo salos iki Karaliaus Mindaugo pr. Kaune atviro projekto konkurso architektūrinei idėjai išreikšti vertinimo komisija įvertino visus projektus ir sudarė preliminarią konkurso projektų eilę.  2018 rugpjūčio 3 d. 09.00 val. buvo atplėšti vokai su devizų šifrais ir paaiškėjo dalyvių pavardės.

I vietą užėmė projektas devizu 360, kuris surinko 99,627 balus. Autoriai – architektai Petras Išora (KILD), Ivane Ksnelashvili (KILD), Dominykas Daunys (KILD), UAB TEC Infrastrukture (Vilnius, Kaunas, Panevėžys).

II vietą užėmė projektas devizu TEKA, kuris surinko 84,836 balus. Autoriai – architektai Algimantas Neniškis, Andrė Baldišiūtė, konstruktoriai – Justas Petkevičius, Justina Umbrasienė, UAB INHUS Engineering (Vilnius).

III vietą užėmė projektas devizu AnapusYraŠiapus, kuris surinko 82,957 balus. Autoriaiarchitektai Tomas Petreikis, Gustė Kančaitė, Kęstutis Kajokas, UAB „Kančo studija“ (Kaunas)

IV vietą užėmė projektas devizu NB-KBC, kuris surinko 65,093 balus. Autoriai – Toby Maclean, Entuitive Group (Londonas, JK)

Konkurso recenzijos

M. Marozas recenzija Kauno tiltai

G.Jurevičius. Konkurso projektų recenzija

2018 m liepos 16 dieną 14 valandą Pėsčiųjų tiltų per Nemuno upę nuo Aleksoto iki salos ir nuo salos iki Karaliaus Mindaugo  pr., Kaune  atviro projekto konkursui pateikti 7 projektai.
Konkurso darbai eksponuojami Architektų namų palėpėje iki rugpjūčio 14 d. Viešas projektų aptarimas su visuomene, dalyvaujant recenzentams Gediminui Jurevičiui ir Martynui Marozui, ekspertams Antanui Dumbrauskui ir Sauliui Zadlauskui įvyks liepos 30 d., pirmadienį, 15.00

Konkurso projektai

  1. Projektas devizu FIKCIJOS

Aiškinamasis raštas_fikcijos

fikcijos 1

fikcijos 2

fikcijos 3

fikcijos 4

fikcijos 5

fikcijos 6

2. Projektas devizu Aš matau Tave

Aiskinamasis rastas_As Matau Tave

1_As Matau Tave

2_As Matau Tave

3_As Matau Tave

4_As Matau Tave

5_As Matau Tave

6_As Matau Tave

3. Projektas devizu 360

360 _Aiskinamasis rastas

360 (2)_Situacijos schema_Fotomontazai

360 (3)_Teritorijos planas_Fotomontazas

360 (4)_Fotomontazas_Vizualizacijos_Fasadai

360 (5)_Tiltu fasadai pjuviai detales_Fotomontazas_Vizualizacija

360 (6)_Tiltu planai fasadai pjuviai detales_Fotomontazas_Vizualizacija

360 (7)_Konstrukcines tiltu schemos

4. Projektas devizu Anapusyrašiapus

Aiskinamasis rastas_Anapusyrašiapus

Plansetas1

Plansetas2

Plansetas3

Plansetas4

Plansetas5

Plansetas6

5. Projektas devizu NB_KBC

Aiškinamasis raštas_NB-KBC

planšetė Nr 01

planšetė Nr 02

planšetė Nr 03

planšetė Nr 04

planšetė Nr.05

6. Projektas devizu TEKA

Salos tiltai_PLANŠETAI 1

Salos tiltai_PLANŠETAI 2

Salos tiltai_PLANŠETAI 3

Salos tiltai_PLANŠETAI 4

Salos tiltai_PLANŠETAI 5

Salos tiltai_PLANŠETAI 6

7. Projektas devizu Salos tiltai

Aiškinamasis raštas Tiltų konstrukcijos_Salų tiltas

Plancetai_Salų tiltai

8. Projektas devizu Žaltys
(Projektas nevertinamas, nes nebuvo pateiktas konkursui CVP IS priemonėmis) 

Zaltys_1

Zaltys_2

Zaltys_3

Zaltys_4

Zaltys_5

Zaltys_6

Projektą finansuoja Kauno miesto savivaldybės programa „Iniciatyvos Kaunui“

 Skatinant Kauno miesto pietinės dalies plėtrą, bendrajame plane numatyta Aleksoto ir žemutinės Fredos dalies pramonės įmonių konversija. Norint užtikrinti geresnius ryšius tarp abipus Nemuno išsidėsčiusių centrų, būtina patogi transporto ir pėsčiųjų jungtis. Šiai jungčiai sukurti Kauno miesto savivaldybė įgaliojo VšĮ Kauno architektūros ir urbanistikos ekspertų tarybą organizuoti Pėsčiųjų tiltų per Nemuno upę nuo Aleksoto iki salos ir nuo salos iki Karaliaus Mindaugo  pr., Kaune  atvirą projekto konkursą architektūrinei idėjai išreikšti.
Konkursas vykdomas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, 2017-08-22 d. LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-671 patvirtintomis Projekto konkurso organizavimo taisyklėmis, kitais teisės aktais bei šio konkurso sąlygomis, kurios šiandien yra paskelbtos centrinėje viešųjų pirkimų sistemoje https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=398991

Konkurso objektas – pėsčiųjų ir dviratininkų eismui skirtos jungties – tiltų per Nemuno upę Kaune ties Nemuno salos vakariniu krantu, nuo Aleksoto iki salos ir nuo salos iki Karaliaus Mindaugo pr. (toliau – Jungtis), projektinis pasiūlymas. Reikalavimai projekto konkurso objektui ir jo privalomi parametrai nustatyti Kauno miesto savivaldybės inžinerinių statinių – pėsčiųjų tiltų per Nemuno upę nuo Aleksoto iki salos ir nuo salos iki Karaliaus Mindaugo pr., Kaune, statybos programoje atviro projekto konkursui architektūrinei idėjai išreikšti. Tikslesnius tolesnio projektų rengimo reikalavimus nustato statybos projekto techninė užduotis, kuri galės būti pakoreguota atsižvelgiant į konkurso laimėtojų pateikto pasiūlymo sprendinius.Tikimąsi, kad konkurso rezultatas –  pėsčiųjų ir dviratininkų jungtis – padidins Nemuno salos integralumą tiek su Kauno miesto centrine dalimi, tiek su numatoma miesto centro tąsa kairiajame Nemuno krante, paskatins kairiajame krante esančių pramonės įmonių konversiją. Taip pat – į vieną sistemą sujungs Kauno centro vystymui ir plėtojimui svarbius objektus: istorinį  Kauno miesto centrą, rekreacijai skirtą Nemuno salą, planuojamą Nacionalinį mokslo ir inovacijų centrą ir planuojamą M.K.Čiurlionio koncertų salę.

Dalyvio siūloma projektavimo, įskaitant statinio projekto priežiūrą, paslaugų kaina neturi viršyti 400 000 Eur su PVM. Numatomas abiejų tiltų ir takų per Nemuno salą projektavimo ir statybos biudžetas yra apie 8 milijonus eurų.
Konkurso dalyviai turi pateikti:  1) aiškinamąjį raštą; 2) jungties ir jos prieigų situacijos schemą (M 1:5000); 3) jungties teritorijos planą (pagrindinis brėžinys M 1:1000);  4) tiltų fasadus (M 1:500 arba M 1:200), 5) preliminarias konstrukcines tiltų schemas, 6) architektūrinių ir konstrukcinių sprendimų detales 7) tiltų išilginius ir skersinius architektūrinius-konstrukcinius pjūvius (M 1:500, M1:200); 8) tiltų ir jų aplinkos vizualizacijas iš nurodytų apžvalgos taškų (7 vnt.); 9) kainos pasiūlymą.

Dalyvis gali paprašyti, kad Perkančioji organizacija paaiškintų projekto konkurso dokumentus. Perkančioji organizacija CVPIS priemonėmis atsako į kiekvieną dalyvio rašytinį prašymą paaiškinti projekto konkurso dokumentus, jeigu prašymas CVPIS gautas ne vėliau kaip prieš 4 darbo dienas iki projektų pateikimo termino pabaigos. Perkančioji organizacija pranešimus (patikslinimus, paaiškinimus, pataisymus) turi pateikti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.

Konkurso projektai bus vertinami pagal šiuos kriterijus: 1) urbanistinis integralumas; 2) originali ir vientisa architektūrinė idėja; 3) inovatyvumas ir atitiktis darnaus vystymosi principui; 4) projektavimo paslaugų kaina. Per Nemuną ir jo kanalą planuojami tiltai bus matomi Kauno panoramose žvelgiant nuo upės krantų. Priklausomai nuo arcitektūrinių ir konstrukcinių sprendimų tiltų poveikis miesto panoramoms bus didesnis ar mažesnis, todėl 1-3 vertinimo kriterijų reikšmės bus svarbiausios.

Su projekto konkurso I-os vietos laimėtoju bus sudaroma sutartis dėl projektavimo paslaugų pirkimo. Taip pat I-os vietos laimėtojui skiriama 8000 Eur, II-os – 6000 Eur, III-ios – 4000 Eur, IV-os – 1000 Eur, V-os – 1000 Eur premijos.

Pasiūlymų pateikimo terminas: 2018 m. liepos 16 d. 14.00 val. adresu: VšĮ Kauno architektūros ir urbanistikos ekspertų taryba, Vilniaus g. 22, LT-44280, Kaunas

Konkurso vertinimo Komisija
1. Jūratė Merkevičienė, architektė, VšĮ KAUET direktorė, komisijos pirmininkė
2. Gintaras Petrauskas, Kauno m. savivaldybės administracijos direktorius
3. Nerijus Valatkevičius, Kauno m. savivaldybės Miesto planavimo ir architektūros sk. vedėjas
4. Vilius Adomavičius, architektas, „Vilius ir partneriai“ biuro vadovas
5. Vytautas Biekša, architektas, „Processoffice“ biuro vadovas
6. Darius Čiuta, architektas
7. Rymantė Gudienė, architektė, KPD Kauno TP vyriausioji specialistė
8. Rolandas Palekas, architektas, Paleko archstudija“ vadovas
9. Rimvydas Palys, architektas

  1. Nerijus Stanionis, architektas, „Miesto planas“ direktorius (pavaduojantis)
  2. Rokas Kilčiauskas, architektas, „Processoffice“ biuras (pavaduojantis)

Recenzentai
1. Martynas Marozas, architektas, MMAP direktorius
2. Gediminas Jurevičius, architektas, Gedimino Jurevičiaus studijos vadovas

Papildoma informacija skelbiama internetiniame puslapyje www.architektusajunga.lt www.kaunas.lt

Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti – Snieguolė Surblienė, +370 687 62302,  el. paštas: snieguole@laskaunas.lt;

 

Komentavimas baigtas.