LAS Kauno skyrius

KAUET posėdis 2008-03-19

  1. SKLYPO, ESANČIO SAVANORIŲ PR. 181, KAUNE, NAUDOJIMO BŪDO KEITIMO Į KOMERCINĖS PASKIRTIES TERITORIJĄ, STATYBOS REGLAMENTAVIMO DETALUSIS PLANAS (autorius – D.Šarakauskas)
  2. AUKŠTYBINIS GYVENAMASIS NAMAS PARTIZANŲ G. 192B. DETALUSIS PLANAS ( detalųjį planą projektuoja „Kauno projektavimo ir konsultavimo biuras“, architektūrinę dalį – G.Balčytis, UAB „Dviejų grupė“). Pakartotinis svarstymas.

ĮVYKUSIO 2008-03-19 KAUNO ARCHITEKTŲ NAMUOSE

PROTOKOLAS NR.23

POSĖDŽIO DALYVIAI:

Projektų autoriai: Dalius Šarakauskas, Gintaras Balčytis, Justina Kašytė.                                                                           

KAUET nariai: Vilius Adomavičius, Gintaras Balčytis, Evaldas Barzdžiukas, Vaidotas Kuliešius, Vygintas Merkevičius, Jonas Minkevičius, Algimantas Miškinis, Rimvydas Palys, Gintaras Prikockis, Vladas Stauskas, Alvydas Steponavičius, Linas Tuleikis, KAUET direktorė Jūratė Merkevičienė.

Kiti dalyviai:

Architektūrinės spaudos atstovas : A.Bružas.

Posėdžio pirmininkas : Vilius Adomavičius.

Posėdžio sekretorė: Jūratė Merkevičienė.

1.SKLYPO, ESANČIO SAVANORIŲ PR. 181, KAUNE, NAUDOJIMO BŪDO KEITIMO Į KOMERCINĖS PASKIRTIES TERITORIJĄ, STATYBOS REGLAMENTAVIMO DETALUSIS PLANAS (autorius – D.Šarakauskas, užsakovas – A.Barkauskienė)

D.Šarakauskas: Visi sklypai, esantys šioje Savanorių prospekto atkarpo – tarp Molėtų ir Leliūnų gatvių, labai maži. Juose stovi nedideli paviljonai, pastačiukai. Projektuojame didžiausią įmanomą tūrį. Tai pastatas, kurio aukštis kintamas – nuo 3 iki 5 aukštų. Maksimalus aukštis – 18m. Insoliacija bus pakankama. Didžiausia problema – griūvantys mediniai sandėliukai, nuo kurių pagal normas reikia laikytis nustatytų atstumų.

Numatomas komercinis pastatas turi būti statomas ant Savanorių pr. užstatymo linijos, išlaikant atstumus iki gretimų pastatų, jei nebus gauti savininkų sutikimai, tačiau prioritetas teikiamas Savanorių prospektui šiose atkarpose būdingam užstatymui.

Sklype leidžiama pastato iki 20 metrų statyba. Patekimas į planuojamą sklypą numatomas iš Savanorių pr. valstybinėje žemėje esančiu pravažiavimu. Pirmuose 4-se aukštuose planuojamos komercinės patalpos, viršutiniame – nuomojami biurai. Parkavimas numatomas pietvakarinėje sklypo dalyje ir po žeme. Papildomai planuojamos 6 parkavimo vietos už sklypo ribų, Savanorių pr. raudonosiose linijose. Tam gavome apskrities ir komunalinio ūkio leidimą parkuoti automobilius už sklypo ribų, prospekte.

Technoekonominiai rodikliai:

Sklypo plotas – 504m2           

Sklypo paskirtis – komercinė.

Projektuojamų pastatų aukštis – iki 20m.

Užstatymo tankis – 0,63

Užstatymo intensyvumas – 3,15.

KLAUSIMAI

A.Miškinis: Ar egzistuoja Savanorių prospekto užstatymo koncepcija?

D.Šarakauskas: Yra daug negaliojančių koncepcijų, o galiojantis tik bendras reglamentas.

V.Stauskas: Ar čia yra sklypo savivininkas? Gal galima būtų nupirkti šalia esančius sklypus su tais sandėliukais?

Užsakovė A.Barkauskienė: Išplėsti valdos negalime, neturime galimybių.

E.Barzdžiukas: Ar buvo prašoma leisti projektuot ant sklypo ribos?

D.Šarakauskas: Dabar projektuojame ant esamos istoriškai susiklosčiusios užstataymo linijos. Pagal reglamentą reikėtų atitraukti per 1 metrą, bet, manau, tai nelogiška. Nuo kaimynų atsitraukėme per 3m, nuo pravažiavimo – 1m.

L.Tuleikis: Koks užstatymo intensyvumas?

D.Šarakauskas: 3,15. Likusį plotą užima dangos ir veja.

A.Steponavičius: Išvardinkite, prašau, vertybes, esančias tarp Aukštaičių ir Utenos gatvių. Ko nenorėtumėte nugriauti?

D.Šarakauskas: Manau, kad tarp Utenos ir Molėtų gatvių saugotinų pastatų nėra. Visi pastatai perstatyti, juos reikia griauti.

A.Steponavičius: Ar esamos morfologijos – triaukščių pastatų su tarpais tarp jų – nelaikote vertybe?

D.Šarakauskas: Manau, kad sodybiniam užstatymui čia ne vieta, tuo labiau, kad kitoje prospekto pusėje stovi 10 ir 16 aukštų pastatai.

PASISAKYMAI

G.Balčytis: Gaila, kad situacija būtent tokia. Bėda, kad toliau kyla dviaukščiai namukai. Manau, kitos galimybės nėra – tik statyti mažuose sklypeliuose. Nėra galimybės projektuoti prestižinių pastatų. Todėl, atsižvelgdamas į esamą užstatymo Savanorių prospekte situaciją, kai suformuoti nedideli sklypai ir nėra galimybės jų sujungti, pritariu pristataytam detaliajam planui. Pats pastatas architekto rankose, manau, tos skiauterės galėtų ir nebūti.

E.Barzdžiukas: Prieš 3 metus “Kauno planas “ buvo sudaręs sutartį su savivaldybe dėl Savanorių pr. detaliojo plano. Gal kolega A.Steponavičius žino ką nors apie tai? Detalusis jau turėjo būti baigtas ir patvirtintas. “Miesto planas” projektavo 3 objektus. Neaiški bendra Savanorių pr. parkingų koncepcija. Reikėtų palaukti detaliojo plano, tik tada projektuoti šioje zonoje. Autorius daro, ką gali.

A.Steponavičius: Architektės Tolvaišienės darbas netęsiamas. Vertingos prospekto zonos buvo išskirtos 1988-1989. Zonoje – “Daina”, “Pasaka”, paštas, kilime į kalną – buvo nuspręsta toleruoti esamą užstatymą. Transporto dalykai nužymėti bendrajame miesto plane. Mano nuomone, reikėtų orientuotis į smetoninių namų struktūrą su tarpais tarp namų. Pritariu pateiktam detaliajam planui.

E.Barzdžiukas: Kadangi nėra detaliojo plano, pateiktiems sprendimams pritariu, taip pat didesniam, negu 2-3 aukštų aukštingumui. Nepritariu automobilių parkavimui prie Savanorių pr., jei nesprendžiama bendra šio kvartalo koncepcija.

V.Kuliešius: Atlikta išsami analizė insoliacijos prasme. Užstatymo zonos dalį prie Savanorių pr. siūlau nužeminti iki 3 aukštų. 5 aukštų tūris galėtų būti vidinėje sklypo dalyje. Siekti architektūrinės išraiškos, derančios šiai Žaliakalnio zonai (skaidymo mastelis, medžiagos).

V.Merkevičius: Užstatymo zona sklype logiška ir priimtina. Jei išsprendžiamas automobilių parkavimas, tai ir kiti rodikliai yra priimtini. Detaliojo plano sprendiniams iš principo pritariu. Nepritariu tik gatvės fasado asimetriškumui, laiptuotumui. Būtų geriau tvarkingas stačiakampis tūris.

J.Minkevičius: Trūksta bendrosios magistralinės užstatymo sistemos. Todėl sunku kalbėt apie atskirų sklypų užstatymą. Tokiai principinei pozicijai pritarti negaliu. Formaliai pasiūlytam detaliajam pritariu.

A.Miškinis: Abejoju dėl užstatymo vertės. Manau, kad taip formuot užstatymo negalima. Būtina spręsti šios magistralės užstatymą perspektyviau, atsižvelgus į jos reikšmę mieste.

Tai, kad prospekte yra smulkūs sklypai, nereiškia, kad turi būti tik sodybinio pobūdžio užstatymas. Dar viduramžiais siauruose sklypuose namai buvo statomi su ugniasienėm ir sudarydavo vieningą frontą. Tą patį galima būtų daryti ir dabar, esant didesnio aukščio pastatams. Tačiau turi būti suformuotas reglamentas.

Pateiktam sprendimui nepritariu.

R.Palys: Manau, kad ši atkarpa yra modernizmo Kaune tęsinys. Charakteris, tūriai, tarpai tarp pastatų – tampriai rišasi su apatine centro dalimi. Tai organiška ir vertinga tąsa. Aiškesnės idėjos nėra, o bendrą dvasią reikėtų išlaikyti.

Blogai, kad neturime aiškios Savanorių pr. šios dalies idėjinės koncepcijos, nėra įvardinta savastis ir vertybės. Iš esmės galima pritarti siūlomam 3-4 aukštų pastatui su rekomendacija, kad tūris galėtų būti labiau apibendrintas, nelaiptuotas, prie prospekto – ne daugiau 3 aukštų.

G.Prikockis: Šioje vietoje yra susiklostęs užstatymo morfotipas. Tai 2-3 aukštų pastatai, stovintys su tarpais. Šis morfotipas susiformavo tarpukary ir iš esmės nepakito iki šiol. Manau, kad drastiškai keisti struktūros negalima ir neįmanoma be savivaldybės įsikišimo. Tai normalus miesto vystymasis. Pateikti detaliojo plano sprendiniai teisingi, o asimetriška architektūra nedera prie esamo morfotipo.

V.Stauskas: Jei nėra koncepcijos, detaliajam planui pritariu. Abejotinas siūlomas aukštis ir fasadų idėjos. Manau, kad 4 aukštų užtektų. Laiptavimas galėtų būti tik statmena prospektui kryptimi.

L.Tuleikis: Negaliu pritarti detaliajam planui, kuris parengtas be plėtros veiksmų konsolidavimo su kaimyniniais sklypais. Įtartinai atrodo bandymai iš sklypo išspausti visas įstatymų leidžiamas naudas, ypač tai matosi architektūriniuose tūrio sprendiniuose. Manau, kad čia pažeidžiamas viešas interesas.

V.Adomavičius: Iš pasisakymų akivaizdu, kad visi ekspertai mano, kad būtinas Savanorių prospekto detalusis planas. Kadangi jo nėra, detaliojo plano sprendiniams dauguma pritaria su pastabomis, kad tūris galėtų būti vientisesnis, jei aukštesnis, tai sklypo gilumoje.

E.Barzdžiukas: Aš tikrai žinau (nes dirbo mano darbuotoja), kad Savanorių prospekto detaliojo plano darbo pusė tikrai atlikta. Ekspertų taryba galėtų rekomeduoti savivaldybei tęsti darbą toliau. Kiek žinau, sutartis jau sudaryta, iš esamos analizės galima būtų pradėti rengti bendrą koncepciją. Bendrajame plane turi būti nustatyti užstatymo reglamentai. Reikėtų raštu kreiptis į savivaldybę ir rekomenduoti tęsti pradėtus darbus.

V.Adomavičius: Manau, dauguma ekspertų pritaria E.Barzdžiuko pasiūlymui.

V.Merkevičius: STRuose yra numatyta nulaiptavimo galimybė, bet čia neturėtų būti taikoma.

V.Adomavičius: Siūlau balsuoti už tokį nutarimą: “Detaliojo plano sprendiniams pritariame ir rekomenduojame pateikti pastato projektą KAUET svarstymui techninio projekto stadijoje.” Kas už?

Balsavo: “už” – 9 ekspertai.

V.Adomavičius: Kas prieš?

Balsavo: “prieš” – 3 ekspertai.

V.Adomavičius: Kas už tai, kad kreiptis į savivaldybę dėl būtinybės tęsti Savanorių prospekto detaliojo plano projektavimą?

G.Prikockis: Gal veiksmingiau būtų įpareigoti visuomeninį mero patarėją G.Balčytį išspręsti šį klausimą?

G.Balčytis: Manau, kad raštas būtų veiksmingiau.

V.Adomavičius: Kas už tai, kad kreiptis į savivaldybę raštu?

Balsavo: “už” – 12 ekspertų.

NUTARIMAS

  1. Pateiktam projektui   SKLYPO, ESANČIO SAVANORIŲ PR. 181, KAUNE, NAUDOJIMO BŪDO KEITIMO Į KOMERCINĖS PASKIRTIES TERITORIJĄ, STATYBOS REGLAMENTAVIMO DETALUSIS PLANAS (autorius – D.Šarakauskas, užsakovas – A.Barkauskienė) pritarti ir rekomenduoti pateikti pastato projektą KAUET svarstymui techninio projekto stadijoje.

1.1- Rekomenduojame raštu kreiptis į savivaldybę dėl būtinybės tęsti Savanorių prospekto detaliojo plano projektavimą.

  1. AUKŠTYBINIS GYVENAMASIS NAMAS PARTIZANŲ G. 192B. DETALUSIS PLANAS

( detalųjį planą projektuoja „Kauno projektavimo ir konsultavimo biuras“, architektūrinę dalį – G.Balčytis, UAB „Dviejų grupė“). Pakartotinis svarstymas.

V.Adomavičius: Objektas svarstomas antrą kartą. Perskaitysiu praeito posėdžio nutarimą:

2.1.Nepritarti detaliojo plano pasiūlymams.

2.2.Pristatyti svarstymui pakartotinai, atsižvelgus į ekspertų pastabas.

2.3. Aukštingumo klausimą siūlome pristatyti ir nagrinėti pakartotinai.

Ekspertų pastabos iš tiesų lietė beveik visus aspektus: pastatymą sklype, architektūrą, funkciją. Pasikeitė pastato architektas. Detalųjį planą pristatys architektė Justina Kašytė.

J. Kašytė: Planuojamas sklypas yra šiaurės rytinėje Kauno miesto dalyje, tarp Partizanų gatvės ir V. Krėvės prospekto. Pagal planavimo organizatoriaus pateiktus ir kitus duomenis nustatyta, kad teritorijoje šalia planuojamo sklypo yra valstybinio žemės fondo žemė, kuriame yra UAB „INTERBOLIS“ nekilnojamas turtas: tribūnos, vartai, bėgimo takai, sporto aikštė ir kt. Šiaurės vakarų ir pietvakarių pusėje sklypas ribojasi su sporto aikšte. Šiaurinėje, šiaurės rytų ir pietryčių pusėje išsidėstę penkiaaukščiai, devynaukščiai ir dvylikaaukščiai daugiabučiai gyvenamieji namai.

Planuojamos teritorijos plotas- 1,1248 ha, užstatytas. Esančius pastatus, gavus leidimus, numatoma nugriauti. Įvažiavimas į planuojamą teritoriją numatytas iš Partizanų gatvės, per esamą privažiavimo kelią.

Planuojamame sklype numatoma statyti ne aukštesnius nei 50 metrų pastatus, išlaikant normatyvinį užstatymo tankį ir intensyvumą. Teritorijoje planuojami du pastatai. Pastato planinė ir tūrinė formos išskaidomos į tris atskirus tūrius, kurių aukštingumai yra skirtingi (vienas iš tūrių- 16 aukštų, antras- 4-5 aukštų, trečias – 7-8 aukštų). Pastatai savo planine ir tūrine formomis yra identiški.

G.Balčytis: Teko prisidėti prie detaliojo plano koregavimo. Iš tiesų sklypas yra sovietinių laikų daubiabučių mikrorajono viduryje. Aukštingumas įvairus – nuo 5 iki 12 aukštų. Dabar sklypas užstatytas mažaaukšte statyba. Komercinė paskirtis keičiama į gyvenamąją. Visi aukštybiniai pastatai šioje teritorijoje nukreipti viena kryptimi, tai nusprendėme nekeisti esamos morfologijos.

Idėja – vidaus kiemas tik šio komplekso gyventojams. Pirmame aukšte numatomos mažos krautuvėlės, kepyklos ir t.t Į butus patenkama iš vidinio kiemo, į komercines patalpas – iš išorės.

Pirmuosiuose pastatų aukštuose numatomos komercinės patalpos (salonai specializuotos prabangios parduotuvės). Vadovaujantis STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“ salonams, specializuotoms prabangioms parduotuvėms skaičiuojama viena automobilio stovėjimo vieta 60 m2 prekybos salės ploto. Automobilių stovėjimo vietos planuojamos žemės sklypo ribose.

2-16 aukštuose planuojami butai – ~ 360 butų. Vadovaujantis STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“ butui skaičiuojama viena automobilio stovėjimo vieta. Numatomas dviejų aukštų požeminis automobilių parkingas sklypo ribose- 362 vietos. Požeminio automobilių parkavimo užimamas bendras plotas – ~11540 m2 .

Pateikti keli išplanavimo variantai. Butų skaičius gali būti nuo 320 iki 360. Daugiausia dviejų kambarių butų – 214, trijų kambarių –78, vieno – 52. Viršutiniai 3 žemesniosios dalies aukštai siūlomi stikliniai.

Pateikta panorama nuo greitkelio rodo, kad projektuojami tūriai iškyla virš esamo užstatymo ir papildo aukštuminių pastatų kompoziciją. Konceptuali komplekso estetika pasirinkta todėl, kad aplinkiniai statiniai seni, reikia naujesnio ženklo. Tai nėra techninio projekto svarstymas, tik detaliojo pagrindimas. Estetinis įvaizdis primena lietuviškų raštų motyvą. Manau, galėtų ir likti.

Aukštybiniai komplekso akcentai išdėstyti taip neatsitiktinai, o kuo toliau esamų penkiaaukščių ir arčiau pravažiavimo- žymi kampą ir neįtakoja insoliacijos. Insoliacija visur pakankama.

 Daugiabutis gyvenamasis namas

Partizanų g 192b. Kaune

 

Apie 35 000 m2 bendro pastato ploto su garažu

 

Sklypo plotas

1.1248 ha

Užstatymo tankumas

Iki 35 %

Užstatymo intensyvumas

Iki 240 %

Sklypo užstatytas plotas

 

3 490 m2 /

kiemas – 2 300 m2

Požeminių aukštų / parkavimo garažo plotas su pagalbinėmis patalpomis

5770 m2 x 2 = 11 540 m2

 

Parkavimo vietos   požeminėje park. aikštelėje apie

180 x 2 = 360 v.

 

Parkavimo vietos   ant žemės sklype apie

35 v

 

Bendras butų ir plotas

apie 22 000 m2

 

komercinių patalpų

max. apie 2 500 m2

 

Butų skaičius

1 kamb.

2 kamb

3 kamb

4 kamb.

apie 320-360 vnt

52

214

78

14

Statiniai

16 a – 50m

7-8 a. – 25m

4-5 a. – 16 m

 KLAUSIMAI

V.Stauskas: Sukurta graži erdvė. Ar visas sklypas nebus aptvertas?

G.Balčytis: Nesinorėtų.

G.Prikockis: Iš pateiktų brėžinių neaišku, kokia liko sportinė aikštelė. Jūsų sklypas įsirėžia į esamą aikštyną.

J.Kašytė: Praėjo viešas svarstymas, nebuvo pareikšta jokių pretenzijų.

E.Barzdžiukas: Koks regbio aikštelės dydis?

A.Steponavičius: 60x100m.

E.Barzdžiukas: Ar galės funkcionuoti regbio aikštelė?

J.Kašytė: Manau, kad taip.

A.Steponavičius: Bus virš 1000 gyventojų, reikės darželio, mokyklos. Gal numatytas darželis pirmame aukšte?

G.Balčytis: Pradžioje pirmame aukšte numatėme butus, paskui atsisakėm tos minties. Galės būti darželio dienos centras.

A.Steponavičius: Aplinkinių namų gyventojai ateis skųstis, kai prasidės statybos. Reikėtų praplatinti pravažiavimus, numatyti akustines plokštes apsaugai nuo triukšmo.

J.Kašytė: Visa tai realizuota detaliajame plane – yra schema su nurodytais pravažiavimais.

R.Palys: Kaip privažiuoti prie komercinių patalpų?

J.Kašytė: Aplinkui kompleksą galima bus pravažiuoti.

E.Barzdžiukas: Kokio storio statiniai?

G.Balčytis: 15-16 m. Atrodo storesni, nes pažymėta visa užstatymo zona, o ne pastatas.

G.Prikockis: Ar nebuvo infrastruktūros šalia regbio stadiono?

J.Kašytė: Stadionas neturi suformuoto sklypo ir servitutų.

R.Palys: Koks sperto aikštynų statusas?

J.Kašytė: Jie priklauso miestui.

V.Adomavičius: Norėčiau sužinoti apie sportinių aikštynų atstumų normatyvus.

J.Kašytė: Jie čia netaikomi.

E.Barzdžiukas: Juos nustato higienos centras, priklausomai nuo renginių dažnumo.

PASISAKYMAI

 L.Tuleikis: Apie kolegos darbą negaliu kalbėti, nes KAUET reglamentas to neleidžia. Esu asmeniškai susijęs su šiuo projektu, jis atliktas mūsų biure.

A.Steponavičius: Esu Šiaurinio Dainavos kvartalo detaliojo autorius. Projektavo R. Augustienė. Buvo daug želdinių. Galėtų atsirasti pėsčiųjų trauka nuo centro į sporto aikštynus. Reikėtų pasiūlyti gal būt teniso kortus vietoje regbio, parką. Sprendimams pritariu su pastabomis:

-Išspręsti esamų gyvenamų namų saugos primones nuo triukšmo statybos metu.

-Išspręsti vaikų įstaigų – 80v. Darželio ir 200v. mokyklos problemas.

– Būtini pasiūlymai artimųjų kaimynų urbanistinei raidai – sporto aikštynų, parko – skvero.

V.Stauskas: Gal galima būtų panaudoti plokščius stogus vaikų žaidimų aikštelėms? Aplink sklypą galėtų būti tvorelė su varteliais (magnetine kortele) – padėtų formuoti gyventojų bendruomenę Galėtų būti drąsesnis sprendimas aukščio prasme – iki 18 aukštų. Sprendimas įdomus ir profesionalus – pritariu ir paskirties pakeitimui.

G.Prikockis: Architektūrinis sprendimas nekelia abejonių – kompozicija racionali ir įdomi, idėja aiški ir priimtina. Aukštingumas negąsdina.

Detaliojo plano sprendiniai kelia abejones, ypač sporto aikštyno artumas. Pritariu A.Steponavičiaus nuomonei, kad detaliojo plano autorius turėtų išanalizuoti galimybę išsaugoti sporto aikštyną. Aikštynas šioje miesto dalyje reikalingas – tai viešojo intereso objektas.

R.Palys: Kelia abejones sklypo įsiveržimas į stadiono teritoriją. Gal komercinės patalpos pirmame aukšte su aiškesniu privažiavimu galėtų būti tik pagrindinio privažiavimo pusėje, gal daugiau nereikia? Nereikia atsitverti nuo žaliojo ploto. Reikėtų pagalvoti apie minkštesnį kampo nuo stadiono sprendimą plane. Planinė struktūra teisinga, bet naujos kokybės. Tūriai atitinka esamą dėžių estetiką ir struktūrą, nesuardo esamos. Aukštingumas tinkamas. Pasiūlymams pritariu.

V.Adomavičius: Perskaitysiu A. Miškinio nuomonę: Dėl detalaus plano pastabų nėra. Pateiktame variante funkciniai ir kompoziciniai reikalai subalansuoti.

J.Minkevičius: Padaryta didelė pažanga. Detaliojo plano lygyje problemos iš esmės išspręstos. Rastas kompromisas tarp seno ir naujo. Architektūroje didelio originalumo neįžiūriu, bet lietuviškų audinių struktūros idėjos panaudojimas fasadų estetikoje įdomus. Tvorelių, manau, nereikia…

V.Merkevičius: Džiaugiuosi, kad pasiekta nauja gera kokybė. Reikėtų imtis priemonių, kad aikštyno neišdalintų sklypais. Pirmame aukšte zonoje šalia aikštynų galėtų būti sporto inventoriaus nuoma.

Užstatymo zona, pastatų išdėstymas sklype logiškas, atitinka rajono morfologiją. Siūlomas aukštingumas gali būti. Jei parkavimas išspręstas, užstatymo intensyvumas priimtinas.

V.Kuliešius: Pasirinkta architektūrinė kompozicija nėra ypatinga naujovė, tačiau statinys tinkamai įkomponuotas esamoje urbanistinėje struktūroje. Planinei struktūrai pritariu. Reikėtų siekti išraiškingesnio aukštuminių pastato dalių silueto, nes jis matomas iš tolimų taškų, bei individualesnės architektūrinės išraiškos. Siūlau neprojektuoti lodžijų prieš kito korpuso lodžijas. Detaliojo plano sprendiniams ir architektūrinei daliai pritariu su minėtomis pastabomis.

E.Barzdžiukas: Pritariu statinių atitraukimui nuo sporto aikštynų, kad netrukdytų sporto renginiams. Pritariu statinių aukštingumui, išsaugant insoliaciją vidinėje kiemo pusėje. Būtina nuostata – siūlyti išsaugoti sporto aikštynų žemę, kad negrąžintų kaip ekvivalentinės natūros. Reikėtų įrašyti į nutarimą. Detaliojo plano sprendiniams pritariu.

V.Adomavičius: Matomas didžiulis skirtumas, palygimus su pirmą kartą pateiktu projektu. Pasirinkti pajėgūs architektai. Siūlau balsuoti už tokį nutarimą: “ Detaliojo plano sprendiniams (aukštingumui, intensyvumui, tankiui) ir architektūrinei objekto išraiškai pritarti. Rekomenduoti Kauno savivaldybei išsaugoti esamą sporto aikštyną. „ Kas už šį nutarimą?

Balsavo: „už“ – 6 ekspertai.

V.Adomavičius: Kas prieš?

Balsavo: niekas nebalsavo.

V.Adomavičius: Kas susilaikė?

Balsavo: susilaikė 2 ekspertai.

NUTARIMAS

  1. Pateiktam projektui AUKŠTYBINIS GYVENAMASIS NAMAS PARTIZANŲ G. 192B. DETALUSIS PLANAS ( detalųjį planą projektuoja „Kauno projektavimo ir konsultavimo biuras“, architektūrinę dalį – G.Balčytis, UAB „Dviejų grupė“) – detaliojo plano sprendiniams (aukštingumui, intensyvumui, tankiui) ir architektūrinei objekto išraiškai pritarti.

1.1-Rekomenduoti Kauno savivaldybei išsaugoti esamą sporto aikštyną visuomenės reikmėms.

 Vilius Adomavičius

Jūratė Merkevičienė

Komentavimas baigtas.