LAS Kauno skyrius

KAUET posėdis 2008-09-03

 1. ČĖČĖNIJOS AIKŠTĖS PRITAIKYMAS KULTŪROS IR POILSIO REIKMĖMS. Techninio projekto stadija. Projektuoja Š.Kiaunės projektavimo įmonė. Užsakovas – Kauno m. savivaldybė.
 2. AUTOMOBILIŲ APTARNAVIMO CENTRAS KAUNE, SAVANORIŲ PR. 408. Techninio projekto stadija. Projektuoja S. Mikštas ( AB “ Miestprojektas“). Užsakovas – UAB „Animodus“.

ĮVYKUSIO 2008-09-03 KAUNO ARCHITEKTŲ NAMUOSE,

PROTOKOLAS NR.34

POSĖDŽIO DALYVIAI:

Projektų autoriai: Asta ir Šarūnas Kiaunės, Saulius Mikštas, PV Rūta Preikšienė.                            

KAUET nariai: Evaldas Barzdžiukas, Algimantas Kančas, Jolita Kančienė, Audrys Karalius, Vaidotas Kuliešius, Vygintas Merkevičius, Jonas Minkevičius, Rimvydas Palys, Gintaras Prikockis, Vladas Stauskas, Linas Tuleikis. KAUET direktorė Jūratė Merkevičienė.

Kiti dalyviai:

Seimo narys Arimantas Dumčius, Miesto plėtros, investicijų ir turizmo komiteto pirmininkė Ona Balžekienė, urbanistikos skyriaus vedėjas Nerijus Valatkevičius, UAB „Animodus“ atstovas Artūras Mačikėnas, architektas Arūnas Porutis.

Spaudos atstovai: Almantas Bružas („Statybų pilotas“), Birutė Mačienė („ELTA Politikos skyrius), Vilma Garlinskienė („INIT“ tv), Vereta Rupeikaitė („Kauno diena“).

Posėdžio pirmininkas: Linas Tuleikis.

Posėdžio sekretorė: Jūratė Merkevičienė.

L.Tuleikis: Kolega Audrys Karalius nori trumpai pasisakyti organizaciniu klausimu. Ar išklausysime?

Prašau pasisakyti.

A.Karalius: Manau, kad savo darbe daugiau dėmesio turėtume skirti strateginiams klausimams. Dabar gi priimame nutarimą, kuris dažniausiai dingsta laiko dulkėse. Reikėtų siekti, kad strateginių objektų svarstymų nutarimai būtų įgyvendinami.

Eame priėmę šiuos nutarimus, bet jie ir liko popieriuje.

2007.03.06. svarstant AUKŠTYBINIŲ PASTATŲ IŠDĖSTYMO SPECIALŲJĮ PLANĄ, buvo nutarta:

“__Parengti naują Aukštybinių pastatų išdėstymo Kaune koncepciją konkursiniu būdu ( pvz: workshopas ).

__Siekiant optimizuoti Aukštybinių pastatų statybą Kaune, išsaugoti miesto savastį ir didinti miesto konkurencingumą, būtina pradėti kurti miesto plėtros kompozicinį – erdvinį modelį, naudojant tam pažangiausias trimates ( GIS ) technologijas.

_ Savivaldybei rekomenduojame pateikti pakoreguotą APISP svarstymui KAUETe 2008 metų kovo mėnesį.”

2007.09.04. svarstant SKLYPO, ESANČIO JUOZAPAVIČIAUS PR. 139, DETALIOJO PLANO PRIEŠPROJEKTINIUS PASIŪLYMUS, nutarta:

„_Pateiktam projektui nepritariame, nes neturėdami pilnos informacijos apie aukštybinių pastatų vystymosi koncepciją ir gretimybes, negalime įvertinti projektuojamų pastatų aukštingumo ir jų įtakos aplinkai, nors architektūra ir autorių profesionalumas nekelia abejonių.“

2007.10.16. svarstant SKLYPŲ, ESANČIŲ BRASTOS G.14 IR 16, DETALIOJO PLANO PASIŪLYMUS, priimtas nutarimas:

„_Kreiptis raštu į Kauno savivaldybę, kviečiant nutraukti chaotišką miesto plėtrą ir pereiti prie urbanistinių procesų koordinavimo ir jų kokybės gerinimo.“

Tą patį objektą pakartotinai svrstant 2007.12.04. buvo nutarta:

„_Formuoti viešojo naudojimo krantinę bei jachtų uostą kaip atskirą infrastruktūros objektą, kurio sprendinius reikia koreguoti ir detalizuoti.“

2007.11.28. svarstant KAUNO PRAMOGŲ IR SPORTO RŪMUS NEMUNO SALOJE, KARALIAUS MINDAUGO PR., nutarta:

„_Projekto genplaninį sprendimą reikia koreguoti, atkreipiant dėmesį į ekspertų pastabas.

_Reikia ieškoti sklandesnės pastato sąveikos su aplinka, tame tarpe su “Akropolio” parkingu.“

Visi šie objektai miestui labai svarbūs, o nutarimai liko neįgyvendinti. Dažnai užsiimame smulkmeniška veikla, o pagrindiniai uždaviniai lieka neįgyvendinti, Todėl siūlau suburti mažą kokių keturių ekspertų grupelę, kuri užsiimtų strateginių klausimų sprendimo eiga – kontaktuotų su savibaldybe, KVADu ir t.t.

E.Barzdžiukas: Gal Audrys galėtų pasiūlyti kandidatūras į siūlomą grupę?

L.Tuleikis: Gal sutiktum pats dalyvauti ?

E.Barzdžiukas: Aš sutinku. Manau, kad ir Audrys pats joje dalyvaus.

A.Karalius: Sutinku.

L.Tuleikis: Gal yra daugiau norinčių?

A.Karalius: Manau, kad Algimantas Miškinis turėtų būti šios grupės narys.

L.Tuleikis: Kadangi kolega Miškinis nedalyvauja šios dienos posėdy, siūlau kitų dviejų kandidatūrų rinkimus atidėti iki sekančio posėdžio. Pereikime prie svarstomų projektų.

 1. ČĖČĖNIJOS AIKŠTĖS PRITAIKYMAS KULTŪROS IR POILSIO REIKMĖMS. Techninio projekto stadija. Projektuoja Š.Kiaunės projektavimo įmonė. Užsakovas – Kauno m. savivaldybė.

Š. Kiaunė: Čečėnijos aikštė – apleista, tankiai apgyvendintame ir nutolusiame nuo miesto centro Kalniečių mikrorajone esanti erdvė, Kauno gyventojų poilsio ir kultūros zona.

                1994 m. Birželio 21d. Kauno miesto valdybos potvarkiu Nr. 887-v buvo nustatytos Kalniečių parko ribos. Šiame žaliajame masyve buvo planuota statyti sporto kompleksą. Tuomet kaip kompensacija už dalies žaliosios teritorijos sunaikinimą prie parko buvo prijungta aikštė. 2005 m. vasario 10d. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendiniu Nr. T-67 aikštė vėl buvo atskirta nuo parko.

                1985 metais statytas Čečėnijos aikštės fonatnas buvo vienas moderniausių ir prabangiausių fontanų Kaune. Šiuo metu jis visiškai suniokotas,

                Esant sudėtingai situacijai, Kalniečių bendruomenė prieš trejus metus pradėjo raginti Kauno Savivaldybę, kad būtų sutvarkyta Čečėnijos aikštė, kur vietos gyventojai gražioje aplinkoje galėtų leisti laiką.

                9-ajame dešimtmetyje Kalniečių mikrorajone įrengta aikštė buvo reprezentacinė tuometinės statybos gyvenamojo rajono viešoji erdvė ne tik Kaune, bet ir Lietuvoje. Efektingas jos „šokantis fonatnas“ buvo svarbus traukos objektas tike dieną, tike ir spalvotai apšviestas vakare. Prieš kelerius metus Čečėnijos vardu pavadinta aikštė plyti apleista, todėl yra atgrasi ir funkcionuoja viena kaip tranzitinė teritorija.

                Kauno miesto savivaldybė, siekdama išspręsti sudėtingą Čečėnijos aikštės situaciją, atsižvelgdama į Kalniečių bendruomenės poreikius, inicijuoja projektą „Čečėnijos aikštės Kauno mieste pritaikymas kultūros ir poilsio reikmėms“. Pagrindinis projekto tikslas – pritaikyti Čečėnijos aikštę Kauno mieste kultūros ir poilsio reikmėms.

                Numatyti vietą renginiams su sėdimomis vietomis ir improvizuota estrada;

 • Įrengti naują fonataną;
 • Įrengti vietą liaudies meistrų kūrybos eksponavimui ir prekybai, įvairioms mugėms;
 • Įrengti aikšteles įvairiems žaidimams;
 • Sukurti užuovėją su meniniais aikcentais ir instaliacijomis;
 • Įrengti šviestuvus;
 • Apželdinti poilsiui skirtą zoną;
 • Renovuoti aikštės grindinį
 • Rekonstrukcija – projekto pagrindinis tikslas – sukurti architektūriškai įsimintiną modernią viešają erdvę, kuri taptų svarbiu Kalniečių mikrorajono traukos objektu. Rekonstrukcijos projekto uždavinys – atgaivinti visuomeninį gyvenimą Čečėnijos aikštėje, pritaikyti aikštę vietos bendruomenės poreikiams. Sukurta Naujoji Čečėnijos aikštė – „gyva“ ir demokratiška vieta būti, bendrauti, ilsėtis ir pramogauti. Manome, kad aikštės pavadinimas keistinas.

Čečėnijos aikštės teritoriją sudaro pėsčiųjų takais glaudžiai susietos 2 dalys – parko ir aikštės. Pagrindiniai pėsčiųjų srautai iš Kalniečių mikrorajono gyvenamųjų namų bei vidurinių mokyklų juda šiaurės – pietų ašimi į prekybos centrą, Kalniečių parką ir viešojo transporto stoteles. Dar vienas svarbus pėsčiųjų srautas – išilgai P. Lukšio gatvės.

Čečėnijos aikštės teritorija skersai suskirstoma į tris skirtingo intensyvumo zonas:

 1. pasyvaus poilsio;
 2. aktyvaus poilsio;
 3. amfiteatrinės renginių erdvės.

                Dabartinė parko takų struktūra yra gerai išvystyta ir nusistovėjusi, todėl radikaliai nebus keičiama. Rekonstrukcijos medžiagos – natūralios ir ilgaamžės, dizainas – atsparus vandalams.

                Naujosios Čečėnijos aikštės projekto kompozicinių elementų ir pesčiųjų srautų kulminacinis taškas – amfiteatrinė aikštės erdvė su fontanu. Iš Kalniečių mikrorajono kvartalų pėsčiųjų takai per parką subėga į aikštę, kurioje pandusais ir medine plokštuma nusileidžia į jaukią amfiteatrinę erdvę. Čia įrengtas fontanas suteikia jai savitumo ir patruklumo bei pratęsia XX amžiaus pabaigoje čia veikusio „šokančio fonatno“ funkciją.

                Amfiteatrinė aikštės dalis skirta įvairiems renginiams – koncertams, susirinkimams, vaidinimams. Jos nuožulnios plokštumos tinka prisėsti ne tik renginių metu, bet ir pasigrožėti fontano vandens žaismu, o vakare – dar ir išraiškingu pašvietimu.

                Atskiras parkingas aikštėje neprojektuojamas, nes aikštė skirta aplinkinio rajono gyventojams, pėstiesiems ir pramogaujantiems vaikams. Todėl manoma, kad pagrindiniai aikštės lankytojai bus supančių gyvenamųjų kvartalų gyventojai, o epizodiniai lankytojai mašinas galės parkuoti šalia aikštės esančiuose parkinguose.

Projektas vystomas jau antri metai. Buvo paruoštas investicinis projektas, lygiagrečiai vystomas detalusis planas. Mes projektavome, remdamiesi investiciniu projektu.

A.Dumčius: Rajono gyventojai inicijavo parašų rinkimą dėl aikštės sutvarkymo. Teikiau jų prašymą vyriausybei ir buvo išskirta 200 tūkst. litų. Dabar darbas yra statybos leidimo gavimo stadijoje. Prašiau Kauno savivaldybės skirti 1,5 mln litų šiam projektui. Kalniečių rajone gyvena 91,5 tūkst. žmonių, bendruomenė labai aktyvi – kartu švenčia jonines, žolinę. Bendruomenė nori keisti aikštės pavadinimą, kalbėjomės apie tai. Kalniečių parkas jau baigiamas sutvarkyti. Planuojame poilsio zonoje surengti skulptorių plenerą. Meno objektus galima išdėstyti palei pėsčiųjų takus, prie fontano.

KLAUSIMAI

L.Tuleikis: Ar jau buvote deputatas tuo metu, kai aikštei buvo suteiktas Čečėnijos vardas?

A.Dumčius: Čečėnijos vardas šiai aikštei buvo suteiktas Pirmojo Seimo Aukščiausios tarybos nutarimu. Tuo metu deputatu dar nebuvau, žinoma.

A.Karalius: Nesuprantu, kaip galima keisti jau egzistuojantį aikštės pavadinimą. Ar tame nėra keisto paradokso? Vardas toks prasmingas, o ir Seimo narys, ir autorius kalba apie pavadinimo keitimą.

A.Dumčius: Man atrodo, dabar didelio aikštės ryšio su pavadinimu nėra.

A.Karalius: Dabar kreipiuosi į architektą Kiaunę. Kaip manote, ar egzistuoja aikštės ryšys su Čečėnijos vardu?

Š.Kiaunė: Ne.

V.Stauskas: Kokia konsolės funkcija? Ar yra želdynų koncepcija?

Š.Kiaunė: Konsolė suprojektuota kaip plastinis akcentas – šviestuvas. Kadangi planuojama teritorija didelė ir plokščia, reikėjo didelio tūrio, kuris apjungtų. Visi takai sueina į vieną tašką.

Esame paruošę apželdinimo projektą, bet čia jo nepristatėme. Koncepcija – ruošiamės sodinti apie 100 naujų medžių ir tiek pat krūmų. Esama struktūra papildoma naujais elementais.

G.Prikockis: Ar egzistuoja literatūrinė raudono tako idėja?

Š.Kiaunė: Nėra jokio ryšio su Čečėnijos kovomis. Tai tiesiog atraktyvus kompozicinis elementas.

R.Palys: Paskyrėm tautai dykrą, o kai ją sutvarkom, pavadinimą keičiam. Gėda! Gal čečėno su kardu ir nereikia. Aštri grafika nebloga.

N.Valatkevičius: Savo laiku vietos šiam pavadinimui įamžinti buvo ieškoma visoje Lietuvoje. Tuo metu aikštė vadinosi parku. Kartais pavadinimai suteikiami nemotyvuotai. Iš tiesų tai ne aikštė, o parkas.

Kodėl nėra parodyti medžiai? Prie aikštės reikia privažiuoti, reikia mašinų stovėjimo aikštelių. Ar jų nėra?

Š.Kiaunė: Tai parkas Kalniečių rajono žmonėms. Parkuotis galima prie parduotuvės ir mokyklos. Laikomės nuostatos, kad nereikia skatinti kitų rajonų gyventojų atvykimo.

A.Dumčius: Aikštės pavadinimo keitimą inicijavo patys gyventojai, o ne institucijos. Prie parduotuvės yra didžiulė parkavimo aikštelė.

E.Barzdžiukas: Kuo vadovaujantis buvo apspręstas amfiteatro dydis? Ar buvo analizuojama, kas jį prižiūrės?

Š.Kiaunė: Projektuota pagal investicinio projekto duomenis.

L.Tuleikis: Ar investicinis projektas sudarė prielaidas programai?

Š.Kiaunė: Taip.

R.Palys: Kiek žmonių telpa amfiteatre?

Š.Kiaunė: Apie 1000.

L.Tuleikis: Ar bendravote su Virgiu Juozaičiu, prieš jus projektavusiu šį parką?

Š.Kiaunė: Ne.

A.Dumčius: Visą informaciją apie ankstesnį projektą turėjome. Buvusi siurblinė dabar rekonstruojama į viešuosius tualetus.

L.Tuleikis: Gaila, kad nėra recenzento. Tokių viešųjų erdvių projekto dar nesame svarstę.

PASISAKYMAI

E.Barzdžiukas: Kalniečių rajone pragyvenau 15 metų. Pamenu, fontanais visi buvo patenkinti – ir maži, ir dideli. Dabar gal jau per brangu, klimatinės sąlygos nelabai tinkamos.

Natūroje aikštė nėra tokia didelė, todėl siūlau sumažinti dangų ir formų įvairovę. Pasigendu želdynų koncepcijos. Aikštės sprendimui iš principo pritariu.

A.Kančas: Aikštės pavadinimas privalo išlikti. Vardo keitimas būtų tarsi Lietuvos pozicijos išsižadėjimas.

Apželdinimas nuo gatvės ir mikrorajono turėtų būti aiškesnis. Trūksta idėjos. Parke reiktų numatyti vietą ir aktyviam paauglių ir jaunimo poilsiui – sportavimui riedlentėmis, riedučiais ir t.t.

Sprendimui pritariu, nes pirmą kartą Kaune ir, matyt, Lietuvoje viešoji erdvė rengiama daugiabučių rajone. Tvenkinio dydis geras. Įdomi aikštė ir šviestuvas. Kompozicija turi įtampos ir dinamikos. Būtina numatyti parko apšvietimą.

J.Kančienė: Projektas dekoratyvus, dizainiškas. Kyla klausimas, ar toks sutvarkymas bus funkcionalus, ar nebus pavojaus vaikams lakstyti šalia baseino be bortų. Be to, svarbu, kad dangos išliktų ryškių spalvų. Aikštės koncepcijai pritariu.

A.Karalius: Projekto privalumai:

-Bendravimo erdvė įspausta į žemę.

-Vandens naudojimas.

-Amfiteatro sumanymas.

Trūkumai:

-Koncepcijos nebuvimas – komunalinis sprendimas.

-Koncepcinio-prasminio ryšio su Čečėnija nebuvimas. Tą būtina spręsti.

-Prastas zonavimas, neuniversali funkcija.

-Vaikų izoliavimas aptvare. Nėra improvizacijos galimybių jaunimui.

– Meno objektų ir želdynų sprendimo nebuvimas. Nėra fontano idėjos.

-Neišspręsti prekybos, parkavimo ir renginių aptarnavimo klausimai. Trūksta funkcinių schemų.

– Nėra erdvinio maketo.

Išvada: Projektą būtina tobulinti ir pristatyti svarstymui pakartotinai. Be to manau, kad būtina medžiagą papildyti bent Juozaičio projekto fotofiksacija.

V.Kuliešius: Aikštės architektūrinis sprendimas kiek primena memorialą. Matau projekto idėją – raudonas brūkšnys – kovos ženklas. Aikštė įsimintina. Teigiamas reljefo perkrytis. Parkingas galėtų būti po žeme. Siūlau suintensyvinti apželdinimą. Projektui pritariu.

V.Merkevičius: Čečėnijos vardą siūlau įprasminti kuklia lentele, kuri galėtų būti ant atraminės sienutės. Manau, kad šviestuvas-akcentas per masyvus. Reikėtų išnagrinėti galimybes jo konstruciją papildyti tentu.

Vaikų žaidimo aikštelės galėtų tapti aikštės erdvės dalimi, o ne “ištremta už tvoros”. Silpna yra prekybinė aikštės dalis. Gal vertėtų jos visai atsisakyti? Būtinas apželdinimo projektas.

Iš esmės pritariu tolesniam projekto vystymui.

J.Minkevičius: Virgio Juozaičio sprendimas buvo efektingesnis. Žinoma, nėra lengva sutvarkyti tokią didelę erdvę. Akcentas būtinas, bet kyla abejonių dėl meninio konsolės sprendimo. Pritariu ekspertų pastaboms dėl apželdinimo koncepcijos trūkumo. Apželdinimas galėtų būti spalvingas – palaipsniui keisti spalvas. Manau, kad aikštės pavadinimas įpareigoja – būtina bent memorialinė lentelė. Projekto pagrindas priimtinas.

R.Palys: Iš esmės estetiniai ir grafiniai sprendiniai priimtini. Šviestuvo idėja įdomi. Bet pavadinimo keisti negalima, trūksta aikštės vardo įprasminimo, ką padaryti nesunku. Esminis trūkumas –per maža ir per daug koncentruota aktyvioji zona nesuvaldo aikštės erdvės. Amfiteatras man atrodo per mažas. Architektūra turėtų įvilioti į žalią zoną, o ne būti sutelkta vienoje vietoje. Reikėtų daugiau įsijausti į parką. Manau, prekybos vystyti čia nereikia. Trūksta parkingo. Todėl siūlau projektą svarstyti dar kartą, pakoregavus esminius trūkumus.

G.Prikockis: Aikštė, kuri turi pavadinimą, privalo turėti literatūrinę idėją. Ji turi būti suvokiama. Sprendimo formos, dizainas – patrauklūs, intriguojantys ir kelia įvairias asociacijas. Projektas įdomus. Principiniams sprendimams pritariu.

Turiu keletą pastabų: Būtina aikštės, kaip parko dalies, idėja. Viešosios erdvės tvarkymo medžiagos turi būti solidžios ir ilgaamžės. Raudona “presbetono” danga tikrai neilgaamžė. Baseino dugno medžiaga turi būti solidi. Vaikai, uždaryti aptvare,- prastas sprendimas. Būtina želdynų koncepcija.

V.Stauskas: Projektas įdomus. Trūksta želdynų koncepcijos, nematau pievų, želdynų kompozicijų. Diskutuotina milžiniška konsolė. Reikėtų detalizuoti apšvietimo sprendimą, pasirenkant humaniškesnį, negu “kosminės” šviesos variantą. Prekybą gal reikėtų perkelti į kitą vietą. Manau, ji turėtų būti stacionari (pvz.:lengvų konstrukcijų sekcijų eilė). Abejotinas transporto parkavimas prekybos centro stovėjimo aikštelėje.

Pavarčiau investicinį projektą. Jame neradau nė vienos pavardės. Kas tai per firma”NPR”?

O.Balžekienė: Ši firma dažnai atlieka investicinius projektus savivaldybei. Kaip Kauno savivaldybės atstovė norėčiau pridurti keletą pastebėjimų. Projekte nespręsta paauglių laisvalaikio problema. Turėtų būti numatyti dviračių, riedučių takai, sporto aikštelės. Svarbu, kad jaunimas turėtų ką veikti po pamokų. Trūksta kasdieninio gyvenimo scenarijaus.

L.Tuleikis: Aš norėčiau matyti šį projektą mūsų svarstyme dar kartą. Tokio pobūdžio darbai – viešosios erdvės formavimo – reikalauja daugiau nuomonių, įvairesnių specialistų požiūrių. Autoriai turi gerą meninį užtaisą – monumentalios formos pritaikytos kasdieniniam gyvenimui. Nematau ervės koncepcijos. Aplink stovi “bet kokie” pastatai, nematau idėjos, kaip juos pridengti želdiniais, sutvarkyti tą erdvę. Nematau bendros apšvietimo koncepcijos, išskyrus pagrindinę konstrukciją. Reikėtų tobulinti funkcinį zonavimą – pensininkų, paauglių, vaikų zonos. Vyks žiūroviniai renginiai, turi būti numatytos iškrovimo, pakrovimo, prekybos zonos, 50 vietų viešieji tualetai. Trūksta senų jungčių su parku. Iš esmės – trūksta medžiagos.

Reziumuosiu pasisakymus. Dauguma ekspertų siūlė pritarti projektui, griežčiausiai “prieš” buvau aš. Reikėtų recenzento, kuris galėtų supažindinti su investicinio projektu.

E.Barzdžiukas: Užsakovas turėtų patikslinti išeities duomenis architektams. Reikalinga normali užduotis projektavimui.

A.Karalius: Manau, akcentai turėtų būti šie:

-projektą surišti su aikštės pavadinimu,

-zonavimo patikslinimas,

-apželdinimo koncepcija.

N.Valatkevičius: Karalius nusakė beveik visas problemas. Problema dėl parkavimo kyla iš užsakovų. Jie laiko šią aikštę lokalia teritorija. Jei galvojame kitaip, turime papildyti užduotį. Yra parengtas atskiras apželdinimo projektas, suformuotos erdvės. Kokiu tempu reikia pateikti projektą, kad neprarastume pinigų?

A.Kančas: Kiek numatyta lėšų?Ar užteks įgyvendinti visiems sumanymams?

A.Dumčius: 1,5 mln lt suma turi būti patvirtinta Kauno savivaldybėje. Projektas jau dabar vėluoja. Jei bus taisomas ar papildomas, prarasime daug laiko.

Š.Kiaunė: Noriu paaiškinti kelis klausimus. Pagal investicinį projektą ši aikštė numatyta tik rajono gyventojams. Prekybos taškų bus nedaug. Didžiajame Kalniečių parke numatytos sporto ir žaidimų aikštelės paaugliams ir kito amžiaus vaikams. Mūsų aikštėje suprojektuota žaidimo aikštelė vaikams iki 6 metų. Ji bus aptverta tik 40cm aukščio tvorele. Yra paruoštas atskiras želdynų segtuvas, bet šiandien jo nepateikėme.

L.Tuleikis: Balsavimui pateikiu dvi pozicijas;

 1. Pateiktam projektui pritarti. Autoriams rekomenduojame tolesniame darbe atsižvelgti į ekspertų pastabas.
 2. Projektą KAUETui pristatyti pakartotinai, pakoregavus pagal rekomendacijas.

Balsuokime. Kas už pirmą teiginį, t.y. projektui pritarti?

Balsavo: “už” balsavo 6 ekspertai.

L.Tuleikis: Kas už antrą teiginį, t.y. pristatyti pakartotinai?

Balsavo: “už” balsavo 5 ekspertai.

 

NUTARIMAS

 

 1. Pateiktam projektui ČĖČĖNIJOS AIKŠTĖS PRITAIKYMAS KULTŪROS IR POILSIO REIKMĖMS (Techninio projekto stadija. Projektuoja Š.Kiaunės projektavimo įmonė. Užsakovas – Kauno m. savivaldybė) pritarti. Autoriams rekomenduojame tolesniame darbe atsižvelgti į ekspertų pastabas.
 • Aikštės pavadinimo keitimas būtų tarsi Lietuvos pozicijos išsižadėjimas. Kompozicijoje siūlome ieškoti koncepcinio-prasminio ryšio su Čečėnija ir įprasminti pavadinimą. (8ekspertai).
 • Rekomenduojame tobulinti apželdinimo koncepciją, kuri gal padėtų humanizuotidabar gana padriką erdvę (10 ekspertų).
 • Reikėtų tikslinti aikštės funkcinį zonavimą (pensininkų, paauglių, vaikų zonos, prekybos, pakrovimo, iškrovimo aikštelės, viešieji WC, aikštės funkcinis zonavimas skirtingų masinių renginių metu ir t.t) ( 6 ekspertai).
 • Rekomenduojame pasiūlyti parkavimo vietas įvairių renginių metu aptarnaujančiam transportui bei svečių automobiliams ( 5 ekspertai).
 • Trūksta bendros apšvietimo koncepcijos (3 ekspertai).
 • Siūlome tobulinti konsolės – šviestuvo meninį sprendimą (3 ekspertai).

 

 1. AUTOMOBILIŲ APTARNAVIMO CENTRAS KAUNE, SAVANORIŲ PR. 408. Techninio projekto stadija. Projektuoja S. Mikštas ( AB “ Miestprojektas“). Užsakovas – UAB „Animodus“.

S.Mikštas: Tai labai pragmatiškas projektas. Automobolių parduotuvė susideda iš dviejų dalių: FIAT ir BMW. Parduotuvės atskirtos, detalių sandėlys ir automobilių servisas bendras. Įvažiavimas į sklypą numatomas iš Partizanų gatvės. Reprezentacinis fasadas orientuotas į greitkelį. Abi firmos turi savo reikalavimus: FIAT-minimalūs, BMW- maksimalūs. Tiems standartams priešpriešos nejaučiau. Bendras plotas – apie 3,5 tūkst. m2.

KLAUSIMAI

V.Merkevičius: Kaip su įvažiavimais?

S.Mikštas: Įvažiavimas rengiamas atskiru projektu.

L.Tuleikis: Gal galima būtų dabar bent išgirsti apie numatomo įvažiavimo koncepciją?

S.Mikštas: Įvažiavimas numatomas lygiagretus Savanorių prospektui.

E.Barzdžiukas: Pagal Biruliškių detaliojo plano sprendinius kelių direkcija neleidžia jokių nuovažų. Yra detaliojo plano sprendiniai dėl Kauno Vartų įvažiavimo ir aukštingumo. Tai pagrindinė magistralė, išskirtinė vieta. Architektūrinė idėja turi būti ypatinga.

R.Preikšienė: Mūsų projektas neprieštarauja bendrajam planui.

A.Mačikėnas: Miesto Vartų idėja bus vystoma šalia esančiame sklype. Pastatas bus aukštybinis.

S.Mikštas: Mūsų projektas užima dalį sklypo, kuriame bus vystomas aukštybinis kompleksas. Autoservisas turės vieną bendrą sieną su būsimuoju daugiaaukščiu.

E.Barzdžiukas: Ar jūs analizavote gretimybių užstatymo koncepciją?

L.Tuleikis: Iš klausimų supratau, kad kai kuriems ekspertams pristatyta medžiaga atrodo nepakankam kokybiškam ekspertų svarstymui. Ar KAUET sekretoriatas Jūsų neįspėjo, kad trūksta rajono detaliojo plano, situacijos plano, gretimybių?

S.Mikštas: Taip, mane informavo, kad trūksta situacijos plano ir gretimybių.

L.Tuleikis: Balsuokime. Kas už tai, kad pristatyta medžiaga laikytina nepakankama svarstymui?

Balsavo: “už” – 8 ekspertai.

L.Tuleikis: Kas prieš?

Balsavo: “prieš ” – 3 ekspertai.

V.Merkevičius: Esmė tame, kad įvažiavimo dviprasmiškumas gali įtakoti pastato architektūrą. Gal būt reikės keisti statinio sprendimą. Būtina žinoti, ar tikrai bus ta įvaža.

E.Barzdžiukas: Yra Biruliškių rajono detalusis planas. Iš jo seka vsa logika – privažiavimai ir t.t. Pagrindinis vaizdas bus nuo viaduko. Tas sklypas yra išskirtinis, diktuojantis, o jūsų projektas tam lyg prieštarauja.

L.Tuleikis: Tikrai nėra prasmės svarstyti atskirai vieną autoservisą be gretimame sklype būsimo Kauno Vartų komplekso.

 NUTARIMAS

 1. Pateikto projektoAUTOMOBILIŲ APTARNAVIMO CENTRAS KAUNE, SAVANORIŲ PR. 408. (Techninio projekto stadija. Projektuoja S. Mikštas ( AB “ Miestprojektas“). Užsakovas – UAB „Animodus“) nesvarstyti dėl medžiagos trūkumo.

 

Linas Tuleikis

Jūratė Merkevičienė

Komentavimas baigtas.