LAS Kauno skyrius

KAUET posėdis 2008-09-17

  1. DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS SU VERSLO PATALPOMIS MICKEVIČIAUS G. 34. (Techninis projektas). Projektuoja Egidijus Vilčinskas, užsakovai – L.Baranauskienė, B.Jablonskienė

ĮVYKUSIO 2008-09-17 KAUNO ARCHITEKTŲ NAMUOSE,

PROTOKOLAS NR.35

POSĖDŽIO DALYVIAI:

Projekto autorius Egidijus Vilčinskas.                                                                                                                                            

KAUET nariai: Gintaras Balčytis, Gražina Bernotienė, Neringa Blaževičienė, Loreta Janušaitienė, Algimantas Kančas, Jolita Kančienė, Audrys Karalius, Vygintas Merkevičius, Jonas Minkevičius, Algimantas Miškinis, Rimvydas Palys, Gintaras Prikockis, Ramūnas Raslavičius, Vladas Stauskas, Alvydas Steponavičius, Linas Tuleikis, KAUET direktorė Jūratė Merkevičienė.

Kiti dalyviai:

Miesto plėtros, investicijų ir turizmo komiteto pirmininkė direktorė Ona Balžekienė, urbanistikos skyriaus vedėjas Nerijus Valatkevičius, KPD Kauno TP vyriausia specialistė Rymantė Gudienė, paveldo skyriaus vedėjas Rimgaudas Miliukštis, urbanistikos skyriaus atstovė Ernesta Barzdžiukienė, užsakovė Birutė Jablonskienė, advokatas Tomas Bukelis.

Spaudos atstovai: Almantas Bružas („Statybų pilotas“), Birutė Mačienė („ELTA Politikos skyrius), Vereta Rupeikaitė („Kauno diena“), Edita Norkienė („5 kanalas”), L.Putvienė („INIT“ tv).

Posėdžio pirmininkas: Gintaras Prikockis.

Posėdžio sekretorė: Jūratė Merkevičienė.

  1. DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS SU VERSLO PATALPOMIS MICKEVIČIAUS G. 34. (Techninis projektas). Projektuoja Egidijus Vilčinskas, užsakovai – L.Baranauskienė, B.Jablonskienė.

 

G.Prikockis: Projektas pristatomas, esant dideliam spaudos aktyvumui ir teisinėms problemoms gretimame sklype. Prašau užsakovus ir miesto architektą pasisakyti apie esmines pristatomo objekto problemas.

T.Bukelis: Aš atstovauju užsakovę Birutę Jablonskienę. Teisminiai procesai susiję su greta esančiu pastatu. Šiam objektui jie neturi įtakos. Nėra jokių juridinių kliūčių, stabdančių objekto Mickevičiaus g.34 projektavimą ir statybos leidimo išdavimą.

A.Karalius: Apie kokį gretimą sklypą eina kalba?

T.Bukelis: Yra iškelta baudžiamoji byla, susijusi su p. Vizbaru, kuris įtariamas neteisiškai sprendęs teritorijų prijungimą. Kalbame apie sklypą Laisvės alėjoje, kuriame neseniai pastatytas naujas daugiabutis gyvenamasis namas. Su urbanistika tai nesusiję.

N.Blaževičienė: Koks kampinio pastato statusas juridine prasme?

T.Bukelis: Mes to pastato neliečiame.

G.Prikockis: Projektuojamame sklype matau žemės prijungimą.

T.Bukelis: Šis prijungimas patvirtintas detaliuoju planu.

N.Valatkevičius: Detalusis planas patvirtintas miesto taryboje. Tvirtinant buvo nurodyti įpareigojimai – pristatyti sprendinius KAUET svarstymui. Tai viena iš sąlygų. Sąlygų sąvadas parengtas, bet dar neišduotas. KAUET posėdžiuose svarstomi projektai su sąvadu ir be. Šiuo atveju sąlygų sąvadą dar galima būtų papildyti.

G.Prikockis: Manau, svarstomo objekto projektavimo stadiją reikėtų iš „techninio projekto“ pakeisti į „projektinius pasiūlymus“. Kol neišduotas statybos leidimas, visi projektai yra projektinių pasiūlymų stadijoje.

J.Kančienė: Prie kampinio Laisvės alėjos- Mickevičiaus gatvės caro laikų pastato visai nėra sklypo. Ar aš jo tik nematau?

E.Vilčinskas: Yra tik servitutinis pravažiavimas.

A.Karalius: Kadangi pastatas Mickevičiauas g. 34 glaudžiai susijęs su tik ką pastatytu daugiabučiu Laisvės alėjoje, siūlau juos svarstyti kartu.

G.Prikockis: Nematau prasmės svarstyti jau pastatyto objekto, nes mūsų uždavinys – teikti rekomendacijas projektavimui.

R.Palys: Kaune yra daug naujų pastatų, kurie nebuvo mums pristatyti. Gal apsiribokime pateiktu klausimu.

G.Prikockis: Siūlau svarstyti pateiktą objektą kontekste su esamu Laisvės alėjos daugiabučiu. Pradedame svarstymą.

E.Vilčinskas: Pasiūlymai atlikti suderinto detaliojo plano pagrindu. Projektuodami rėmėmės architektės Steponaitytės atlikta analize. Cituoju: „…projektuojamas pastatas yra žemesnis už „Lietuvos“ viešbučio pastatą ir pakankamai korektiškai įsikomponuoja į kvartalo užstatymą“.

Dabar pristatomas 5 aukštų, 17,5m aukščio daugiabutis su prekybinėmis patalpomis pirmame aukšte. Projektuojami 26 butai, iš jų 1- penkių kambarių, 3 – trijų kambarių, 22 – dviejų kambarių butai. Butų bendras plotas – 1694,2 m2. Prekybinis plotas – 503,7m2. 32 vietų dviejų aukštų automobilių saugykla numatoma rūsyje. Bendras pastato plotas – 2990,7m2.

Sklypo plotas – 759 m2, užstatymo tankumas – 97.

Blogai, kad sklypas nebuvo suformuotas vienu metu su Laisvės alėjos daugiabučiu. Dabar sunku į tuos du objektus žiūrėti kaip į vieningos išraiškos kompleksą. Tuo labiau, kad Mickevičiaus gatvė – Karininkų Ramovės architektūros įtakojama zona, o Laisvės alėjos stilistika visai kitoniška. Nors abu pastatai turės bendrą įvažiavimą ir parkingą. Patekimas į mano projektuojamą pastatą numatomas iš Mickevičiaus gatvės per įvažą (bromą).

Norėčiau su kolegomis pasitarti dėl projektuojamo daugiabučio architektūrinės išraiškos. Pateikiu 3 variantus.

  1. Karininkų Ramovė – Kauno širdis ir istorija, tautiškumo simbolis. Bandžiau nedisonuoti su solidžia Ramovės architektūra. Gaila, kad gyvenamoji funkcija – viena nedėkingiausių architektūrinės išraiškos atžvilgiu. Nesinorėtų prieš vieną reikšmingiausių Kauno pastatų išstoti su margom užuolaidom ir skalbiniais. Mano idėja – apvilkti pastatą antra oda-ažūru, kuris neturėtų nieko bendra su langų ar lodžijų išdėstymu. Ažūras būtų užmautas per 30-40cm nuo išorinės sienos. Penktas aukštas – atitrauktas nuo gatvės, neutralus. Odos raštas kuriamas tautinės juostos kompozicijų pagrindu.
  2. Stiklo apdaila. Taikoma keramika, kuri susišauktų su Karininkų Ramovės pastatao apatine dalimi. Akcentas – varinis karnizas.
  3. Amorfinis, apjungiantis kampinį pastatą į bendrą kompoziciją.

KLAUSIMAI

V.Stauskas: Norėčiau išgirsti plačiau apie pastato planą.

E.Vilčinskas: 26 butai išdėstyti per 4 aukštus. Pirmas aukštas skirtas komercijai. Ant stogo numatoma terasa.

A.Miškinis: Ar yra sklypas šalia Jūsų gyvenamojo namo? Ar buvo atlikti insoliacijos skaičiavimai?

E.Vilčinskas: Sklypo nėra. Vaikų žaidimo aikštelės numatomos ant stogo. Skaičiavimai yra.

L.Tuleikis: Kaip patenkama į namą, parkingą?

E.Vilčinskas: Per įvažą iš Mickevičiaus gatvės patenkama į laiptinę ir į požeminį parkingą. Galima patekti ir iš Laisvės alėjos per jau stovintį daugiabutį.

A.Karalius: Ar jums neatrodo, kad ekspertai svarsto iš klausos? Grafinės medžiagos nėra, girdim tik tekstą. Ne taip reikėtų pristatayti projektą.

V.Merkevičius: Man kyla labai daug klausimų. Būtinai reikia matyti Laisvės alėjos daugiabučio bent jau pirmo aukšto ir rūsio planus, kurie yra bendri abiems pastatams.

E.Vilčinskas: Abiejų namų savininkai tie patys.

G.Bernotienė: Pritariu A. Karaliui.

N.Blaževičienė: Ar autoriui nekyla noras parodyti carinio namelio perspektyvą?

E.Vilčinskas: Apie šio pastato perspektyvą neturiu jokios informacijos.

V.Stauskas: Atrodo, atsidūrėme aklavietėje. Matyt, projektą teks pristatyti pakartotinai. Kiemo sutvarkymas turėtų būti sprendžiamas kompleksiškai abiems pastatams. Fasadų piešinys grafiniu požiūriu patrauklus.

L.Janušaitienė: Pritariu ekspertų priekaištams. KVADas yra nutaręs šią sankryžą traktuoti kaip autentišką vertybę su išlikusiais dviaukščiais pastatais visose pusėse.

G.Prikockis: Kyla problemos dėl funcinio ryšio su gretimais pastatais nebuvimo – medžiaga nepateikta. Reikia nuspręsti, ar mus tenkina pateikta medžiaga.

J.Kančienė: Nors aišku, kad projektą reikės pateikti pakartotinai, gal reikėtų išsakyti pastabas? Taip paspartintume procesą.

  1. Bukelis: Gal galima būtų įvertinti tai, kas pristatyta?

R.Palys: Pastabų išsakymas būtų geranoriškas gestas.

L.Tuleikis: Jei, esant nepakankamai medžiagai, išsakysime pastabas, taip turėsime daryti visada. Negalime skirtingai elgtais vienodais atvejais.

A.Karalius: Gal balsuokime – svarstom iš esmės ar tik duodam rekomendacijas?

G.Prikockis: Visų pasisakiusių nuomonė panaši, išskyrus Lino. Balsuokime. Kas už tai, kad medžiaga svarstymui nepakankama, siūlome projektą pristatyti pakartotinai, papildžius medžiagą?

Balsavo: „už“- 13 ekspertų.

G.Prikockis: Kas už tai, kad projektą svarstyti dabar?

Balsavo: „už“- 2 ekspertai.

G.Prikockis: Kas susilaikė?

Balsavo: susilaikė 1 ekspertas (A.Steponavičius).

G.Prikockis: Turėtume nurodyti, kokios medžiagos trūksta. Nėra parodyti funkciniai ryšiai su gretimais pastatais, trūksta gyvenimo scenarijaus.

R.Palys: Kokia nauda, jei bus pristatyta išsamesnė medžiaga, bet esmė ta pati?

V.Merkevičius: Reikėtų pamodeliuoti kampinį pastatą.

J.Kančienė: Jei nebus santykio su kampiniu cariniu pastatu – bus blogai.

A.Karalius: Užduotis labai sudėtinga. Didesnis vizualios medžiagos kiekis nuimtų įtampą.

R.Gudienė: Neišpildytos detaliojo plano sąlygos. Buvo pritarta 17m aukščiui, tuomet sutaptų su viešbučio „Daniela“ altitude. Projektuojamas pastatas būtų žemesnis už naujo daugiabučio Laisvės alėjoje tūrį ir papildytų susiformavusią Mickevičiaus gatvės išklotinę, kurią sudaro 3-4 aukštų namai. Dominante turėtų išlikti Karininkų Ramovė. Buvo pabrėžta, kad ypač gerai į aplinką įsikomponuotų į Laisvės alėjos pusę nužemėjantis tūris, suskaidytas tai, kad pabrėžtų istorines posesijos ribas.

G.Prikockis: Manau, kad autorius neįsižeis, jei prašysime papildytą medžiagą pateikti dar kartą. Svarstymas baigtas. Prašau ekspertus pasilikti trumpam aptarti organizacinius klausimus.

NUTARIMAS

  1. Pateikto projekto DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS SU VERSLO PATALPOMIS MICKEVIČIAUS G. 34. (Techninis projektas. Projektuoja Egidijus Vilčinskas, užsakovai – L.Baranauskienė, B.Jablonskienė) nesvarstyti dėl medžiagos trūkumo. Rekomenduojame objektą pristatyti pakartotinai, papildžius medžiagą funkciniais ir vizualiais ryšiais su gretimais pastatais (ypač buvusio „Lietuvos“ viešbučio vietoje neseniai pastatytu daugiabučiu), gyvenimo scenarijumi (maketo nuotraukomis, vizualizacijomis iš įvairių taškų).

 J.Merkevičienė: Per praeitą posėdį Audrys Karalius pasiūlė suformuoti 4 ekspertų grupę strateginių nutarimų vykdymo priežiūrai. Kolegos, kurie posėdyje nedalyvavo, informaciją gavo el. paštu. Į šią grupę buvo išrinkti E. Barzdžiukas ir A.Karalius. Audrys siūlė kolegą A. Miškinį, kurio nebuvo. Todėl klausimo sprendimą atidėjome.

G.Balčytis: Rugsėjo 24d. įvyks visuotinis susirinkimas, kurio metu bus išrinkta nauja ekspertų taryba. Todėl siūlau deleguoti šio klausimo sprendimą naujai tarybai.

N.Valatkevičius: „Kauno planas“ GIS programos iki galo neužbaigė. Savivaldybė lėšas skyrė tik rugsėjo mėnesį. Politikai urbanistinėms programoms pinigų neskiria. Gintaras Balčytis yra taip pat daug raštų prirašęs savivaldybei. Aš asmeniškai tų klausimų sprendimo paskubinti negaliu.

G.Prikockis: Nereikėtų šių problemų priimti asmeniškai. Tai galėtų būti argumentas lėšoms gauti.

A.Karalius: Kalbėjome apie strateginių klausimų nutarimų vykdymą. Gerai būtų turėti ilgalaikių klausimų sąrašą.

G.Bernotienė: Nemanau, kad tokia iniciatyvinė grupė yra teisingas kelias.

G.Prikockis: Audrys iškėlė aktualią iniciatyvą. Forma gali būti įvairi. Pagrindinė mintis teisinga. Savo monitoringo formą reikia pasirinkti.

A.Karalius: Strateginiai klausimai turėtų būti atskirame faile.

G.Balčytis: Jei atsirado žmonių, norinčių šį darbą dirbti, tegu dirba.

L.Tuleikis: Turiu abejonių dėl mūsų darbo efektyvumo, todėl siūlau deleguoti šią idėją naujai išrinktiems tarybos nariams.

A.Steponavičius: Manau, kad monitoringą turi vykdyti savivaldybė.

G.Prikockis: Tai, kad bandome savo darbą padaryti efektyvesniu yra pozityvu. Pasiūlyti du keliai- Audrio ir Alvydo. Nauja taryba nuspręs, kuriuo keliu pasukti.

N.Blaževičienė: Paliksime savo kraitį ateinantiems kolegoms.

A.Karalius: Tie žmonės gali vadintis ir KAUET sekretoriatu, jie pasiskirstytų darbą. Jei savivaldybėje atsirastų tarnautojų, kurie galėtų tuo užsiimti, būtų labai gerai.

N.Valatkevičius: Manau, kad KAUET direktorius turėtų pasisamdyti žmogų šiam darbui ir tiek. Mes savo ruožtu įrašome sąlygą objektą pristatyti KAUETui ir bandom tikrinti, kaip vykdomos rekomendacijos. Geriausia būtų, kad patys architektai tai atliktų savo noru.

A.Miškinis: Atidėkime šio klausimo sprendimą.

G.Prikockis: Reziumuoju. Audrio Karaliaus pasiūlymas pozityvus. Rekomenduojame būsimai architektūrinei ekspertų tarybai jį realizuoti.

Gintaras Prikockis

Jūratė Merkevičienė

Komentavimas baigtas.