LAS Kauno skyrius

KAUET posėdis 2008-09-24

  1. SKLYPO JONAVOS G. 3 DETALUSIS PLANAS. Projektuoja  UAB „Miesto planas“, firma “Architektūros atelje”, užsakovas – UAB „BALTISHESHAUS „.
2. ŽEMĖS SKLYPO VYDŪNO G. 2A PRIEŠPROJEKTINIAI  DETALIOJO  PLANO PASIŪLYMAI.  Detalųjį planą rengia UAB „Planuotojai“ (arch. N.Tuleikienė), priešprojektinius pasiūlymus- Šarūno Kiaunės projektavimo įmonė. Užsakovas -UAB „Ąžuolyno sporto ir sveikatingumo centras“.

ĮVYKUSIO 2008-09-24 KAUNO ARCHITEKTŲ NAMUOSE

PROTOKOLAS NR.36

 POSĖDŽIO DALYVIAI:

Projektų autoriai: Evaldas Barzdžiukas, Nerijus Stanionis, Audrius Vaičiulis, Nijolė Tuleikienė, Asta Kiaunienė, Šarūnas Kiaunė.                                                                                                                                                                                                                

KAUET nariai: Gintaras Balčytis, Evaldas Barzdžiukas, Gražina Bernotienė, Neringa Blaževičienė, Jurgis Bučas, Loreta Janušaitienė, Algimantas Kančas, Jolita Kančienė, Audrys Karalius, Vaidotas Kuliešius, Vygintas Merkevičius, Jonas Minkevičius, Rimvydas Palys, Gintaras Prikockis, Vladas Stauskas, Alvydas Steponavičius, Gediminas Šinkūnas, Linas Tuleikis. KAUET direktorė Jūratė Merkevičienė.

Kiti dalyviai:

Miesto plėtros, investicijų ir turizmo komiteto pirmininkė Ona Balžekienė, urbanistikos skyriaus vedėjas Nerijus Valatkevičius, paveldo skyriaus vedėjas Rimvydas Miliukštis, urbanistikos skyriaus atstovai Stasys Pūtvis ir Danguolė Bulakienė, architektas Vytautas Janušaitis, UAB „BALTISHESHAUS “ atstovas Ignas Grigaras, UAB „Ąžuolyno sporto ir sveikatingumo centras“ atstovas Edvinas Krickovas.

Spaudos atstovai: Almantas Bružas („Statybų pilotas“), Birutė Mačienė („ELTA Politikos skyrius), Vereta Rupeikaitė („Kauno diena“), Petras Baronas (“5 kanalas”), Jūratė Anilionytė (LRT Panorama)

Posėdžio pirmininkas: Audrys Karalius.

Posėdžio sekretorė: Jūratė Merkevičienė.

  1. SKLYPO JONAVOS G. 3 DETALUSIS PLANAS. Projektuoja  UAB „Miesto planas“, firma “Architektūros atelje”, užsakovas – UAB „BALTISHESHAUS „.

 

E. Barzdžiukas: Prieš 5 metus, kai buvo rengiama šio kvartalo raidos programa, buvau šio objekto PV. Raidos programoje buvo siūloma esamus pastatus rekonstruoti, maksimaliai pritaikant naujai projektuojamo kvartalo poreikiams. Dabar užsakovo pozicija pasikeitė – esamus pastatus nuspręsta griauti, jų vietoje statyti naujus.

Tai tertorija, kurioje stovi gamybiniai “Lituanikos” pastatai. Detalaus plano rengėjas – UAB “Miesto planas”. Pasiūlymus pateikė dvi grupės: Vilniaus kolegų grupė “Architektūros atelje” ir mes. Teritorija skirta komercijai, pramogoms, biurams. Numatomas prekybinis centras iki 35 tūkst m2. Siūlome savo užstatymo variantą.

Pagrindinė idėja – iš Neries pusės siūlome formuoti krantinę. Į ją pastatai būtų orientuoti galais ir sukurtų perimetrinio užstatymo charakterį. Kvartalas būtų užstatytas ne masyviu tūriu, o suskaidytu. Esamas užstatymas yra 21m aukščio. Mes siūlome 18m aukščio pastatus, su stogais – iki 21m. Sklypo ribose pirmame aukšte formuojame prekybinį pasažą, ūkio kiemą. Iš kitos pusės- žali intarpai. Biurų patalpos planuojamos 3-5 aukštuose. Siūlome čia perkelti miesto savivaldybę ir įkurti konferencijų centrą. Tai ir reprezentacinė zona, ir funkcionavimo garantas. Parkingas numatomas požeminis. Skverelio tąsa galėtų tapti savivaldybės aikšte, nukreipta į pėsčiųjų tiltą. Siūlome 15 tūkst. m2 skirti prekybai, 20 tūkst. m2- biurams.

Kitą pasiūlymą pristatys kolega iš Vilniaus Audrius Vaičiulis.

A.Vaičiulis: Mūsų siekis – sutvarkyti šią chaotišką teritoriją. Pagrindinė idėja – užstatymo tūriai kyla į viršų, tolstant nuo pilies, tuo pabrėžiant Žaliakalnio kilimą. Kompleksu apstatom visą teritoriją, kompozicinė ašis- viduje esanti erdvė. Pagrindiniai įėjimai orientuoti į pėsčiųjų srautus ir į numatomus įvažiavimus. 500 vietų automobilių parkavimas numatomas po žeme. Mūsų projektuojamas parkingas turėtų susijungti su požeminiu parkingu, esančiu miesto žemėje. Tuomet parkavimo vietų skaičius pasiektų norminį.

Pirmame ir antrame aukšte projektuojame komercinę zoną, trečiame – pramogų ir maitinimo įstaigas, viršutiniuose aukštuose – ofisus. Pastato apdailai siūlome klinkerio plytas ir stiklą. Šis sprendimas atvertų naujus vizualius ryšius ir fizinius patekimus į šią teritoriją. Gražiai išryškėtų bažnyčių bokštų vertikalės. Pakrantę siūlome naudoti rekreacijai, įrengiant dviračių takus.

A.Karalius: Pasitarkime. Objektas yra svarbioje Kaunui vietoje ir labai sudėtingas. KVAD Kauno teritorinis padalinis paruošė savo pastabas raštu, nes darbuotojai šiandien išvykę į Vilnių. Cituoju svarbesnes vietas: “KVAD pripažįsta, kad pastangos suskaidyti tūrius galėtų būti svarstomos. Tačiau visgi manoma, kad esamo užstatymo ties Vilijampolės tilto žiedu nereikėtų aukštinti. Tas pat pasakytina ir apie Jonavos g.- krantinės prie Neries upės pastatų aukštingumą. Tačiau galutinai apsispręsime, kai autoriai pateiks jų siūlomų sprendinių poveikio Nekilnojamosios kultūros vertybėms, Senamiesčio siluetui analizę. Vieta labai atsakinga, ji labai svarbi Senamiesčio siluete. Vienareikšmiškai siūlome skelbti architektūros konkursą”. Raštą paruošė Rymantė Gudienė.

Mintis apie konkursą kilo, tikriausiai, ne vienam ekspertui. Siūlau ekspertams trumpai pasisakyt apie teritorijos reikšmę ir optimalų projektavimo procesą, konkursą.

G.Balčytis: Siūlau pirma užduoti klausimus, pasisakyti po to.

A.Karalius: Klausimai dėl urbanizmo turėtų būti adresuojami “Miesto planui”, dėl konkrečių architektūrinių sprendinių- abiems grupėms.

E.Barzdžiukas: (parodo).

PASISAKYMAI

G.Balčytis: Manau, kad visos parkavimo vietos turėtų tilpti sklypo ribose. Parkingas atskirai yra pozityvu, tik turėtų jo nesimatyti. Pozityvu, kad atsiras naujų traukos taškų. Siūlomas intensyvumas per didelis. Užstatymas turėtų būti kontekstualesnis, mastelis smulkesnis. Raidos projekto schemos ir užmanymas atrodo patrauklesni už dabar pristatytus.

Nepritariu nei vienam iš pateiktų variantų kaip nekontekstualiems ir neatitinkantiems esamos aplinkinės teritorijos mastelio. Nepritariu projektuojamam parkingui ant Neries upės kranto. Manau, kad konkursinis kelias būtų produktyvesnis.

G.Bernotienė: Pateikta medžiaga neatitinka reikalavimų dėl apimties. Būtinos pilnavertės ekspertizės:

-paveldo-urbanistinio konteksto atžvilgiu,

– kraštotvarkinė,

-urbanistinė: kvartalo struktūra, transporto schema, parkavimas, intensyvumas ir kiti rodikliai,

-jungtis su gretimų teritorijų raida,

-pilies kompleksas (aikštė),

-ryšiai su senamiesčiu.

Kvartalo struktūra kelia abejonių. Sprendiniai yra, nesimato motyvacijos. Ypač motyvacijos trūksta vilniečių projekte. Nerektų siekti maksimalaus prekybos ploto, daugiau vystyti administracinę, kultūrinę funkciją. Manau, kad parkingas prie upės – urbanistinė klaida senamiesčio teritorijos atžvilgiu.

Siūlau vystyti kauniečių pasiūlymą.

N.Blaževičienė: Pritariu teritorijos vystymui, architektūrinės-urbanistinės idėjos paieškoms. Siūlomi variantai turėtų būti vystomi, mažinant užstatymo intensyvumą, aukštingumą, mažinant prekybinių patalpų plotą. Galima gyvenama statyba, vertikalios dominantės. Manau, turėtų išlikti senamiesčio kodas su žaluma kvartalo viduje. Nepritariu siūlomam parkingo įrengimui Neries slėnio terasose. Siūlau tūrinio-erdvinio sprendimo variantus išrinkti konkurso būdu.

J.Bučas: Būtina apsispręsti dėl teritorijos funkcijų. Reikia spręsti aukštingumo problemas panoramų ir silueto atžvilgiu. Manau, reikalinga visos teritorijos nuo Vilijampolės iki Santakos parko kokybinės plėtros urbanistinė koncepcija. Taip pat išsami kraštovaizdinė, paveldosauginė ir urbanistinė ekspertizė. Abi kryptys: modernioji (vilniečių) ir interpretacinė-adaptacinė (kauniečių) gali būti plėtojamos, motyvuojant seno ir naujo dermės principais – adaptaciniu arba kontrasto harmonijos visoje senamiesčio išklotinėje.

L.Janušaitienė: Pirmiausia pagirsiu vilniečių pagarbų objekto pristatymą: maketas atliktas su pilnu kontekstu, todėl labai aiškiai galima apie jų darbą spęsti.

Kauniečių pasiūlymas kelia nepasitikejimą autoriaus profesionaliu požiūriu į darbą, jei jie mano, kad objekto maketas tik sklypo ribose tokioje sudėtingoje vietoje atsako į būtinus urbanistinius klausimus.

1.Pasisakyčiau už konkursą – gal ir sklypo ribose, bet su privalomu kontekstu, kuris pilnai iliustruotų iškilusias urbanistines ir ypač mastelio problemas.

2.Užstatymą pastatais siūlyčiau rodyti visuose aplinkiniuose sklypuose, nenumatant atsitiktinių aikščių ar „plyšių “, nes dabar dominuoja užstatymo atsitiktinumai, bet ne aiški koncepcija. Kartu būtina reaguoti ir į pilies teritoriją.

3.Griežtai pasisakyčiau prieš 5 a. užstatymą, nors ir fragmentinį, tai nedera su susiformavusiu aplinkiniu istoriniu kontekstu (gal galėtų būti 2-3 a. su „mansarda“- čia sąlyginis pavadinimas).

4.Garažui ant upės kranto-ne, ypač šioje zonoje, apžvelgiamoje nuo Vilijampolės pusės. Parkavimas galėtų būti sklypo ribose po žeme ar pirmuose aukštuose.

5.Naujo užstatymo pobūdis nebūtinai „a la gotica“, galimas ir priešingas kelias, tik jis turi buti kontekstualus, šiuolaikiškas, tinkamo mastelio.

6.Nepritariu nei vienam pateiktam variantui is esmės.

A.Kančas: Idealistiniai siekiai ne visada išsipildo. Apie tiltą kalbame jau 20 ar 30 metų. Manau, kad nėra prasmės rengti konkursą, nes daug neaiškumų dėl tunelio, estakados ir t.t. Pritariu kauniečių pasiūlymo vystymui, nes jis kontekstualesnis. Vilniečių pasiūlymas neturi ryšio su aplinka.

J.Kančienė: Tai ne sklypas, o visas kvartalas. Manau, negalima jo užstatyti vienu pastatu. Tai turėtų būti atskiri smulkesni tūriai, labiau atspindintys senamiesčio mastelį. Reikėtų užstatyti visą kvartalą, nepaliekant jokių skverų.

Neteisinga parkavimui skirti žalius Neries pakrantės plotus. Mašinas reikia talpinti sklypo ribose po žeme. Tiesa, pastačius bendramiestinės reikšmės pastatą, parkavimo problema dar paaštrės.

V.Kuliešius: Abiejuose pateiktuose variantuose silpnas komplekso ryšys su upe. Būtina numatyti krantinės ir komplekso sąveikos scenarijų. Architektūrinio-urbanistinio mastelio požiūriu priimtinesnis kauniečių projektas, nes tūrių skaidymas artimas senamiesčio urbanistinei struktūrai. Šis pasiūlymas priimtinesnis ir silueto požiūriu. Stilistika privalo atspindėti mūsų laikmetį. Parkingo sprendimas netinkamas – siūlau jį labiau įgilinti, uždengti arba projektuoti po gatve. Pritariu kauniečių pasiūlymo vystymui.

V.Merkevičius: Pritariu esamų statinių griovimui ir naujų statybai. Bet tai neturėtų būti Maksimos tipo prekybos centras, o į mažesnius tūrius suskaldyta prekyba. Pritariu idėjai, kad čia galėtų būti savivaldybė, t.y. administracinės paskirties statinys. Koks tai bus tūris? Į šį klausimą turėtų atsakyti idėjinis konkursas. Tik tada turėtų būti projektuojamas detalusis planas. Nepritariu atviro parkingo Neries krante sprendimui – jis turi būti požeminis ir nematomas. Pakrantė turi būti skirta žmogui, ne automobiliui.

J.Minkevičius: Sprendimas turi būti polifunkcinis. Semantine prasme vertingesnis kauniečių pasiūlymas. Jo kryptis teisinga, labiau atitinka senamiesčio dvasią. Manau, architektūra turėtų būti šiuolaikiška, neatsižvelgiant į jokias posesijas. Konkursas šioje vietoje gyvybiškai būtinas.

R.Palys: Abu pateikti pasiūlymai nedera prie senamiesčio dėl vidaus struktūros, ryšių su Nerimi nebuvimo, per stambaus mastelio. Negatyvu, kad senamiesty gali atsirasti monolitinis prekybos centras. Parkingas prie upės – klaida. Kaunas tolsta nuo upių. Manau, kad kauniečių projekte vidinės gatvelės turėtų kirsti kvartlą ne išilgai, o skersai, taip priartinant struktūrą prie esamos senamiesčio struktūros. Reikėtų konkurso.

G.Prikockis: Imponuoja tai, kad užsakovas nori ryžtingai tvarkyti teritoriją, nugriaunant pastatus. Šis sklypas nėra natūralus, pagrįstas savo istorija, o buvo suformuotas sovietiniais metais. Jo forma ir dydis neturi organiško ryšio su senamiesčio audiniu. Tą keistą formą įvilkti į audinį yra sunku. Sklypo bėda- formos nebuvime. Teritorijos į abi puses nuo sklypo- neatsiejamos. Jei nunyks magistralės, audinys pasikeis. Prekybos centro plėtimas- negatyvus reiškinys. O savivaldybės atsiradimas būtų pozityvu- pasikeistų vietos vystymo perspektyvos. Tai- strateginis bendrojo plano plano klausimas. Kol nebus išspręstos transporto problemos, nebus urbanistinio sprendimo. Konkurso rengimas per ankstyvas. Savivaldybė turi šiuos klausimus išspręsti. Noriu padėkoti ryžtingiems užsakovams.

N.Valatkevičius: Norėčiau tarti kelis žodžius dėl tunelio ir transporto aplamai. Iki 2010m tunelio tikrai nebus. Svarstėme Birštono gatvės perspektyvą ir daugelis siūlė gatvę atsatyti. Pastačius Kėdainių tiltą, sumažės pralaidumas senamiesčio zonoje ir bus vystomos šalia esančios gatvės. Tuomet paaiškės ir tunelio perspektyvos. Numatome lokalius bendrojo plano pakeitimus. Šioje vietoje absoliutaus aiškumo nėra.

V.Stauskas: Pagirtinas kauniečių medžiagos pristatymas su platesniu kontekstu. Pozityvus tūrių skaidymas iš Neries pusės. Reikėtų mažinti aukštingumą, turint omeny Rotušės siluetą nuo Vilijampolės tilto, taip pat prekybos plotą. Tai turėtų būti trapus, modernus, humaniškas kvartalas. Siūlau mažinti savivaldybės etatus, o ne 1000 tarnautojų perkelti į senamiestį. Pritariu pilies atvėrimui kauniečių pasiūlyme. Manau, galėtų būti surengtas idėjinis konkursas be transporto.

A.Steponavičius: Projektas jau dabar pateiktas konkurso forma. Senamiestį reikia atgaivinti. Miestas neįkąs nei tunelio, nei estkados, o prietilčių kalba tikrai atsiras. Bus daug transporto pakeitimų. Pritariu kauniečių variantui su pastabomis: sumažinti pagrindinio korpuso aukštį iki 14m (galimi vietiniai smulkūs aukštesni tūriai iki 21m), paupio parkingo projektavimą nukelti į perspektyvą.

G.Šinkūnas: Abu pateikti projektai neturi pakankamo urbanistinio pagrindimo. Parkingas paupy- klaida, nevėlu ją ištaisyti – siūlyti administarcijai keisti žemės sklypo naudojimo pobūdį, gal net į gyvenamąją statybą. Sutelkti dėmesį ir vystyti kvartalą. Reikėtų spręsti šiuos klausimus: pateikti vizualinę siūlomo aukštingumo analizę, kokiais aspektais pagerinama senamiesčio urbanistinė struktūra, koks reikalingas parkavimo skaičius ateityje, kokie viešojo transporto sprendiniai, kokie biotransporto (pėsčiųjų, dviračių) infrastruktūros sprendiniai.

L.Tuleikis: Šioje vietoje turėtų būti variantinis projektavimas. Geriausias kelias – architektūrinis konkursas, bet ne urbanistinis, apimantis didelę teritoriją. Tam yra per daug nežinomųjų. Be to, praktika rodo, kad miestas neįgalus pasinaudoti konkurso rezultatais.

Nepritariu pigiausiu būdu spręsti parkavimą. Parkingas šioje vietoje galėtų būti, jei jo sprendiniai būtų kokybiškesni ir draugiškesni upei. Galėtų būti apželdintas. Parkingui projektuoti galėtų būti surengtas konkursas.

Čia ta vieta, kuri nepriima pigių sprendimų, tik kuklius. Rekomenduočiau naudoti nebrangias apdailos medžiagas, kad kompleksas būtų artimesnis senamiesčiui. Reikia sukurti vertę, atitinkančią senamiestį. Aš prieš savivaldybės atvedimą į senamiestį. Gal tik dalį savivaldybės smulkiuose ofisuose.

Siūlau tokią seką: pirma- architektūriniai sprendiniai, paskui –detalusis planas.

A.Karalius: Miestas seniai deklaruoja atsivėrimą į vandenį, tačiau elgiamasi priešingai. Tiltas turėtų jungti krantus, ties juo intensyvumas turėtų būti didžiausias – čia priešingai, užstatymas bėga tolyn. Užtai ant Neries kranto siūlomas dviaukštis parkingas. Tai klaida. Blogiausiu atveju vietoje jo galėtų rastis namai, o parkingas turėtų listi po prekybcentriu. Turėtų atsirasti senamiesčio struktūrinės venos – gatvelės link upės. Jos nutraukiamos monolitiniu tūriu. Klaida. Kvartale reikėtų suminkštinti užstatymą, smulkinti mastelį iki būdingo senamiesčiui, neformuoti monolitinio tūrio. Būtina tikslinti ir funkcijų meniu. 15 tūkst. m2 prekybinis monstras padarytų galą visai senamiesčio prekybai. Čia galėtų atsirasti daugiau pramogų, SPA paslaugų, gal kinas, boulingas. Perkėlus čia savivaldybę, ji priartėtų prie savo ištakų-rotušės. Aukštingumas nėra labai neteisingas, galėtų vietomis būti ir 18m. Manau, būtinas urbanistinis konkursas, negrinėjantis gretimybes iki pilies ir Neries.

NUTARIMAS

1.Pateiktam projektui SKLYPO JONAVOS G. 3 („IKI“-„LITUANIKOS“ KVARTALAS) DETALUSIS PLANAS. (Projektuoja  UAB „Miesto planas“, užsakovas – UAB „BALTISHESHAUS „) nepritarti. Siūlome rengti šio sklypo sklypo su aktualiom gretimybėm urbanistinį- architektūrinį konkursą”. Rengiant konkursui užduotį rekomenduojme atsižvelgti į ekspertų pastabas:

1.1_Kvartalo struktūra turėtų būti skaidoma-7 ekspertai

1.2_Parkingas prie upės- klaida- 7 ekspertai

1.3_Nėra koncepcinio sprendimo, urbanistinio pagrįstumo stoka –6 ekspertai

1.4_Monolitinė komercinė funkcija grėsminga senamiesčio atžvilgiu, reikia mažinti – 5 ekspertai

1.5_Sprendimas turi būti polifunkcinis-5 ekspertai

1.6_ “Miesto plano” pasiūlytas sprendimas geresnis už „Archatelje“ – 5 ekspertai

1.7_Siūlome mažinti aukštingumą- 4 ekspertai

1.8_Parkingas turėtų tilpti sklypo ribose-5 ekspertai

1.9_Rekomenduojame mažinti užstatymo intensyvumą -3 ekspertai

2.ŽEMĖS SKLYPO VYDŪNO G. 2A PRIEŠPROJEKTINIAI  DETALIOJO  PLANO PASIŪLYMAI.  Detalųjį planą rengia UAB „Planuotojai“ (arch. N.Tuleikienė), priesprojektinius pasiulymus- Šarūno Kiaunės projektavimo įmonė. Užsakovas -UAB „Ąžuolyno sporto ir sveikatingumo centras“.

Š.Kiaunė: Mūsų projektuojamas sklypas šiaurinėje pusėje ribojasi su Ąžuolyno parko sklypu, pietinėje- su gyvenamųjų pastatų sklypais. Privažiavimas numatomas esama gatvele iš Vydūno alėjos. Šiuo metu sklypas neužstatytas, jame laikinai įrengta mašinų stovėjimo aikštelė. Aplinkoje dominuoja Galaunės namas, horizontalus sporto centro tūris. Gyvenamųjų 2-3 aukštų namų kvartalas- gana chaotiškas, tarsi neturintis pabaigos. 3 pastatai saugomi kaip tertorijos elementai, 2 –siūloma įtraukti į paveldo sąrašus. Jie padrikai išsidėstę, neformuoja sankryžos, matosi peraugę medžiai. Manome, kad šiai teritorijai trūksta urbanistinio sprendimo.

Siūlome 3 aukštų gyvenamą namą su šlaitiniu stogu, kuris savo tūriu būtų artimas Galaunės namui. Tik stambesnio tūrio pastatas gali suvaldyti šią situaciją. Projektuojamo namo kraigo ir karnizo altitudės artimos Galaunės namui. Toks pat parkavimo vietų skaičius.

Pagal teritorijų planavimo įstatymą galimas užstatymo tankis-0,4, užstatymo intensyvumas – 1,2. Bendras pastato plotas- apie 600m2. Jame planuojami 7-8 butai. Viršutinis aukštas gali turėti mansardą su išėjimais į lauko terasą. Po pastatu, cokolinėje dalyje, numatytas 8 vietų parkingas.

N.Tuleikienė: Parodysiu ribas su Ąžuolyno parko sklypu, kad neliktų neaiškumų.

A.Karalius: Rankose laikau viešą Kauno Ąžuolyno išsaugojimo komiteto kreipimąsi į Kauno visuomenę ir savivaldybės administraciją. Visi norintys gali pasiskaityti. Komitetas siūlo priemonių, leisiančių išsaugoti unikalųjį želdyną kaip ypatingą vientisą atraktyvią rekreacinę erdvę be uždarų, visuomenei neprieinamų zonų, ir apginti visuomenės interesą, planą.

Dabar pacituosiu svarbesnes vietas iš KVAD išvadų: Pateikto užstatymo intensyvumas niekaip netenkina. Nevisai priimtina ir pastato forma, plane mechaniškai atkartojanti sklypo ribas. Šioje tertorijoje norisi įprastos konfigūracijos pastato. Siluetas priimtinas. Aukštingumui didelių pastabų nėra.

Š.Kiaunė: Pagal reglamentą mūsų projektuojamo pastato užstatymo tankis gali būti -0,4. Taip ir yra.

R.Miliukštis: Koks pastato aukštis?

Š.Kiaunė: Aukštį apsprendžia aplinkinis užstatymas. Projektuojame 3 aukštus su mansarda.

L.Janušaitienė: Ar šis sklypas patenka į kultūros draustinį?

Š.Kiaunė: Taip.

PASISAKYMAI

L.Dringelis: Į Ąžuolyną ir ryšius žiūriu iš juridinio taško. Tai yra draustinis. Invazija į Ąžuolyną tęsiasi. Svarbus yra Ąžuolyno kaip visumos išlaikymas. Mano, kad ta automobilių stovėjimo aikštelė yra reikalinga. Tiek kolega J.Zagorskas, tiek J.Petrauskas sakė. Kad šis mazgas yra labai svarbus. Manau, tas ryšys turi išlikti. Projektas pritemptas, žaidimo aikštelė atrodo juokingai. Trūksta erdvės.

A.Karalius: Prašau, pasisakydami akcentuokite du klausimus: ar pritariate užstatymui šioje vietoje ir dėl pastato parametrų.

G.Balčytis: Nemanau, kad šioje vietoje pastatas būtinas. Bet jei sklypas suformuotas gyvenamai statybai, pastatas čia gali būti. Tik jo parametrai- tūris, aukštis – turėtų būti mažesni. Blogai, kad netelpa vaikų žaidimo aikštelės. Manau, pastatą reikėtų svarstyti techninio projekto stadijoje.

J.Merkevičienė: Perskaitysiu paliktą G.Bernotienės nuomonę: Pristatytiems priešprojektiniams sprendimams pritariu, jei bus laikomasi reglamento.

J.Bučas: Nepritariu šioje vietoje jokiai statybinei intervencijai.

L.Janušaitienė: Šioje vietoje, kur yra sodybinis užstatymas, palei K.Petrausko gatvę iki sankryžos, gali atsirasti atskirai stovintis pastatas. Gyvenama funkcija teisingesnė, negu visuomeninė. Tai būtų aiški takoskyra iki sporto komplekso ir už jo link K.Petrausko gatvės- gyvenamieji namai. Naujasis pastatas turėtų būti žemesnisir mažesnio tūrio, masteliu artimesnis Galaunės namui.

A.Kančas: Aplinkui- netvarkingi namai su priestatėliais. Užstatymas šalia Ąžuolyno visada buvo. Reikėtų atstatyti vartus į stadioną. Siūlomas pastatas tvarkingai uždarytų kvartalą. Pritariu pateiktam projektui, taip pat perspektyviniam kvartalo užstatymui, nugriaunant kioskus ir formuojant užstatymą.

J.Kančienė: Manau, šioje vietoje statyba nepageidautina. Bet jei jau statyba vyks, tai neturėtų būti gyvenamas namas. Tai galėtų būti sveikatingumo, sporto ar panašios paskirties statinys. Gyvenamajam namui vieta perdaug reprezentatyvi. Kiti gyvenamieji atitverti augalų masyve, šis veržiasi į erdvę. Siūlomo pastato gabaritai per dideli tiek aplinkinių namų, tiek Galaunės namo, tiek Ąžuolyno sporto komplekso atžvilgiu – per aukštas, per masyvus. Pritarčiau, jei parametrai būtų mažesni ir negyvenama funkcija.

V.Merkevičius: Statyba šiame sklype galima. Tačiau projektuojamt gyvenamą namą, turi būti išlaikyti reglamentuojami parametrai- atstumai nuo sklypo ribos, vaikų žaidimų aikštelės ir t.t. Pasiūlytas statinio tūris per didelis- reikia žeminti, mažinti užstatymo intensyvumą. Tokioje išskirtinėje vietoje turėtų būti išskirtinės architektūros pastatas.

V.Kuliešius: Siūlau išlaikyti norminius reikalavimus. Rekomenduoju ekspertų tarybai pateikti detalizuotą architektūrinį sprendinį-viziją, nes ši vieta reikalauja labai aukštos kokybės architektūrinio sprendinio. Iš esmės užstatymui šioje vietoje pritariu su pastabomis.

A.Karalius: Medžių eilės suformuoja taką į Ąžuolyną, bet pritariu Kančui, kad šioje vietoje urbanizmas panašus į Garliavos. Subtilus užstatymas situaciją galėtų pagerinti. Tai galėtų būti su sportine funkcija susijęs namas. Aukštį reikėtų mažinti iki Adomavičiaus Sporto centro ir paieškoti architektūrinių sąsajų su juo.

J.Minkevičius: Nepritariu jokiam užstatymo plėtimui Ąžuolyno teritorijoje.

R.Palys: Iš esmės nepritariu bet kokiai invazijai į Ąžuolyną, nežiūrint klaidingai nustatytų jo gabaritų. Šioje vietoje yra properša. Jai išnykus, dings organiškas ryšys. Reikėtų retinti užstatymą, o ne tankinti.

J.Merkevičienė: Perskaitysiu G.Prikockio nuomonę: “Statyba galima tuo atveju, jei tai bus išskirtinės architektūros pastatas”.

V.Stauskas: Diskutuotina pastato dislokacija. Jis patenka į sandūrą tarp dviejų zonų: Ąžuolyno, kaip draustinio, ir Žaliakalnio kultūrinio draustinio. Todėl reikia labai rimtos motyvacijos, kodėl jo čia reikia. Pagal kultūrinio draustinio reglamentą jo aukštis neturėtų viršyti 3 aukštų. Čia matau 4 aukštus. Motyvacijos negirdėjau. Dėl informacijos stokos ir, atsižvelgus į seniai pradėtą Ąžuolyno naikinimą, susilaikau.

J.Merkevičienė: Perskaitysiu A.Steponavičiaus nuomonę:” Nepritariu- Ąžuolyne neturėtų būti statoma”.

G.Šinkūnas: Statyba galima. Tūrį reikėtų mažinti, patikrinti parkavimo vietų skaičių.

L.Tuleikis: Negaliu pareikšti savo nuomonės, nes esu susijęs su detaliojo plano rengėja.

R.Miliukštis: Projektuojamas sklypas nepatenka į Ąžuolyno teritoriją. Sąlygose įrašėme, kad aukštis turi būti ne didesnis, nei 3 aukštai. Kadangi ši teritorija patenka į U32 – vizualinę zoną- prašėme paruošti aplinkos studiją. Sąlygos neišpildytos. Bet sklypo paskirtis yra gyvenamoji, nemanau, kad galime ją pakeisti.

NUTARIMAS

2.Pateiktam projektui ŽEMĖS SKLYPO VYDŪNO G. 2A PRIEŠPROJEKTINIAI  DETALIOJO  PLANO PASIŪLYMAI (Detalųjį planą rengia UAB „Planuotojai“ (arch. N.Tuleikienė), priešprojektinius pasiūlymus- Šarūno Kiaunės projektavimo įmonė. Užsakovas -UAB „Ąžuolyno sporto ir sveikatingumo centras“) nepritarti. Siūlome pristatyti pakartotinai. Tolimesniame darbe rekomenduojame atsižvelgti į ekspertų pastabas:

2.1_ Siūlome mažinti pastato tūrį, aukštį, užstatymo intensyvumą – 7 ekspertai.

2.2_Projektuojant, turėtų būti išlaikyti reglamentuojami parametrai- atstumai nuo sklypo ribos, vaikų žaidimų aikštelės ir t.t.- 4 ekspertai.

2.3_ Tokioje išskirtinėje vietoje turėtų būti išskirtinės architektūros pastatas- 3 ekspertai.

 Audrys Karalius

Jūratė Merkevičienė

Komentavimas baigtas.