LAS Kauno skyrius

KAUET posėdis 2008-11-19

 1. ADMINISTRACINIŲ PASTATŲ KOMPLEKSAS ISLANDIJOS PL. 32. Archit. koncepcijos rengėjas- “ Chapman Taylor“, techninio projekto rengėjas- UAB „Ramboll Lietuva“. Užsakovas – AB “Baltic Shopping Centers”. Pakartotinis svarstymas.
  2.   ADMINISTRACINIS-KOMERCINIS PASTATAS KARALIAUS MINDAUGO PR. 52. Projektiniai pasiūlymai techniniam projektui.   Projektuoja UAB „Performa“. Užsakovas- UAB „EKFITA“.

ĮVYKUSIO 2008-11-19 KAUNO ARCHITEKTŲ NAMUOSE

PROTOKOLAS NR.38

POSĖDŽIO DALYVIAI:

Projektų autoriai: ArminWald ( „Chapman Taylor“), PV Aistė Aleksandrovienė (UAB „Ramboll Lietuva“), Valerijus Starkovskis.                                                                                                                                                                                                              

KAUET nariai: Gintaras Balčytis, Evaldas Barzdžiukas, Gražina Bernotienė, Neringa Blaževičienė, Jurgis Bučas, Jolita Kančienė, Audrys Karalius, Vaidotas Kuliešius, Vygintas Merkevičius, Jonas Minkevičius, Algimantas Miškinis, Rimvydas Palys, Ramūnas Raslavičius, Vladas Stauskas, Alvydas Steponavičius, Gediminas Šinkūnas, Linas Tuleikis, KAUET direktorė Jūratė Merkevičienė.

Kiti dalyviai:

Paveldo skyriaus vedėjas Rimgaudas Miliukštis, urbanistikos skyriaus atstovai: Ernesta Barzdžiukienė, Stasys Pūtvis,   AB “Baltic shopping centers” įgaliotas atstovas Algirdas Augustaitis.

Spaudos atstovas : Almantas Bružas („Staytbų pilotas“), Birutė Mačienė („Elta“).

Posėdžio pirmininkas: Gintaras Balčytis.

Posėdžio sekretorė: Jūratė Merkevičienė.

J.Merkevičienė: Norėčiau pasitarti su ekspertais dviem klausimais: Kačerginės detaliojo plano ir pastatėlio Savanorių pr. 116. Dokumentaciją dėl Kačerginės miestelio bendrojo plano ir numatomos neproporcingos plėtros, galinčios sunaikinti kultūros ir gamtos vertybes pasiunčiau visiems ekspertams. Buvo gauti keli pasiūlymai kreiptis į Kauno rajono urbanistikos skyrių ir prašyti teikti KAUETui svarstyti Kačerginės detalųjį planą. Kokios bus nuomonės? Ar yra kitaip galvojančių? Matau, kad visi pritaria.

G.Bernotienė: Reikėtų į svarstymą pasikviesti ir vilniečius urbanistus.

J.Merkevičienė: Audrys Karalius atsiuntė informaciją, kad Savanorių pr. 116 charakteringą smetoninį pastatėlį šalia mažosios Prisikėlimo bažnytėlės ruošiamasi griauti ir vietoje jo statyti 29,90m aukščio biurų pastatą. Detalus suderintas, laukia patvirtinimo apskrityje. Audrys siūlo prašyti urbanistikos skyriaus pristatyti projektą, kurį suderino detaliojo stadijoje. Manau, pasiūlymas geras. Rimas Palys pritaria pasiūlymui, rašo, kad ši sankryža yra charakteringiausia Savanorių prospekto vieta. Matau, posėdy dalyvauja Rimgaudas Miliukštis. Gal galėtumėte pakomentuoti savivaldybės sprendimą?

R.Miliukštis: Esamas pastatėlis buvo svarstomas ir nuspręsta, kad jis nėra saugotinas.

J.Merkevičienė: Manau, reikia prašyti pateikti KAUET svarstymui Savanorių 116 detalųjį. Kas laikosi kitos nuomonės? Kadangi tokių nėra, pateiksiu prašymą.

 1. ADMINISTRACINIŲ PASTATŲ KOMPLEKSAS ISLANDIJOS PL. 32. Archit. koncepcijos rengėjas- “ Chapman Taylor“, techninio projekto rengėjas- UAB „Ramboll Lietuva“. Užsakovas – AB “Baltic Shopping Centers”. Pakartotinis svarstymas.

G.Balčytis: Birželio mėnesį KAUET svarstymui buvo pateikta bendra Megos (Islandijos pl. 30,32, 32a, ir 36) plėtros koncepcija. Dabar bus pristatoma tik dalis šio komplekso- administracinių pastatų kompleksas. Perskaitysiu tą praeito posėdžio nutarimo dalį, kuri susijusi su administraciniu kompleksu.

 1. Plečiamo Centro transporto schema nebaigta ir turi daug trūkumų. Ją būtina tikslinti ir optimizuoti. (8 ekspertai)
 2. Parkavimo vietų padidinimas neproporcingas prekybinio ploto padidėjimui. Koreguoti pagal STRą. (3 ekspertai)
 3. Nepateikta komplekso (prekybinės-laisvalaikio ir biurų dalies) bendra erdvinė-funkcinė-estetinė koncepcija ir modelis. Stinga funkcinių jungčių (pvz. Pėsčiųjų gatvelės), kompozicinės darnos ir ansambliškumo. (8 ekspertai)
 4. Biurų kvartalo architektūrinis sprendimas (ypač kompozicinis-erdvinis) silpnas, nėra darnos su prekybiniu centru.
 5. Rekomenduojama, įvertinant vietos svarbą ir objekto apimtis, optimalių architektūrinių sprendimų ieškoti konkursiniu (variantiniu) keliu. (2 ekspertai).

AB “Baltic shopping centers” įgaliotas atstovas Algirdas Augustaitis” turėtų bendrai išdėstyti visos teritorijos Islandijos pl. 30,32,32A,36 planuojamą plėtrą, pabrėžti prioritetą administracinių pastatų kompleksui.

A.Augustaitis: Globalūs pokyčiai koreguoja mūsų planus- viso komplekso plėtra šiuo metu nėra aiški. Koncentruosiu dėmesį ties tuo, kas dabar aišku. Su manimi kartu projektą pristatys “ Chapman Taylor“ ir UAB „Ramboll Lietuva“atstovai. Visą kompleksą sudaro: daugiafunkcinis centras, prekybos ir laisvalaikio centras “Mega”, administracinis kompleksas, papildoma teritorija. Prie šio projekto dirba ir

“ Chapman Taylor“, ir vokiečių inžinierių kompanija. Pristatyme dalyvauja “ Chapman Taylor“ architektas Armin Wald.

A.Wald: Esu atsakingas už Kauno komplekso vystymą. Pristatysiu projekto vystymą nuo paskutinio svarstymo. Pradėsiu nuo pačios architektūros, jos elementų, po to pereisiu prie bendro urbanistinio vaizdo. Pagrindiniai tūriai- tai „Senukų“ ir nuomoninkų administraciniai pastatai. Jie stipriai susiję. Sąsaja išreikšta medžiagiškumu ir bendru pagrindu. Komplekso viduryje- sporto salė ir aikštė. Konferencijų centro tūrio atsisakėme, nes jis sulaukė iš ekspertų daug kritikos. Komplekso kompozicija buvo kuriama iš naujo. Pristatomi A, B, C, D variantai. Viename pasiūlyme abu administraciniai pastatai lyg dvyniai. Svarbus kliento noras, kad būtent „Senukų“ tūris turėtų būti aukštesnis, kad nuomojamas tūris neužstotų savininkui perspektyvų.

Po ilgų ieškojimų buvo grįžta prie pradinės idėjos. Iš vidinės aikštės patekenkama į visus tūrius. Aikštės danga- tamsios spalvos betonas, medinė terasa. Administracinių pastatų fasadai numatomi iš balto betono. Konferencijų centras su 3 salėm įkomponuojamas į kitus tūrius. Atriumas padalintas į 2 zonas, vidiniai fasadai projektuojamai iš stiklo. Atriumas dengtas stiklo- plieno struktūra.

A.Aleksandrovienė: Mūsų firma – UAB „Ramboll Lietuva”- vysto techninį projektą. Numatyti 3 statybos etapai. Techniniai parametrai pateikti.

KLAUSIMAI

V.Merkevičius: Prašau apibendrinti- kokie automobilių stovėjimo vietų kiekiai kokiems plotams numatyti.

A.Aleksandrovienė: Maždaug 40 000m2 biurų ir sporto salių bendro ploto. Antžeminiuose ir požeminiuose parkinguose telpa 1250 automobilių.

A.Karalius: Praeitą kartą buvo priekaištų dėl to, kad nėra maketo. Ar dabar yra?

A.Aleksandrovienė: Turime tik grubią medžiagą- vizualizacijas.

J.Bučas: Kokie motyvai atsisakyti aukštesnio administracinio pastato?

A.Augustaitis: Pagal “Senukų” filosofijjų darbuotojai neturėtų būti išmėtyti po aukštus, o matyti aukštesnį nuomininkų pastatą taip pat nesinori.

G.Balčytis: Kokia transporto schema vadovaujatės?

A.Aleksandrovienė: Dabar patenkame pro “Megą”. Šiuo metu vystomas naujas detalusis planas ir transporto schema. Deja, dabar patekimas įmanomas tik per parkingą.

A.Augustaitis: Ir iš užnugario, ir per parkingą. Numatome šį sprendimą ateityje koreguoti.

L.Tuleikis: Kokie techniniai rodikliai?

A.Aleksandrovienė: “Senukų” biurų pastato bendras plotas – apie 20 000m2, sporto centro – apie 3 000m2, nuomininkų biurų pastato- apie 16 000m2. Viso- apie 39 000m2. Bendras parkavimo vietų skaičius- 1300 vietų visuose parkinguose.

E.Barzdžiukas: Ar atkreipėte dėmesį, kad dubliuojančio kelio įvedimas sunaikins dalį jūsų numatyto parkingo?

A.Augustaitis: Kiek mačiau, dublis rodomas miesto žemėje. Be to, nėra aišku, kiek prekybinio ploto bus projektuojama.

L.Tuleikis: Visa koncepcija nevystoma, tik vienas iš visumos fragmentų. Naujos transporto schemos iš viso nėra. Mus gi ypač domina pastatų santykis su aplinka. O nėra parodytas pastatų komplekso įjungimas į miesto audinį. Koncepcijos nėra, nors komplekso architektūrai priekaištų neturiu. Siūlau pateikto projekto nesvarstyti.

G.Balčytis: Schemoje net neparodytas kelias, kuriuo patenkama į šią teritoriją. Matome, kad bendramiestinės koncepcijos nėra. Kokios ekspertų nuomonės?

A.Karalius: Jei žiūrim į pirmo svarstymo pastabas, matom, kad jos neįvykdytos. Nėra nei visumos, nei transporto schemos. Manau, kad be sąveikos tarp skirtingų visumos dalių svarstyti negalima.

G.Balčytis: Siūlau balsuoti- ar svarstysime, ar ne. Atkreipkime dėmesį į tai, kad galima išsakyti pastabas dėl biurų pastatų.

A.Karalius: 40 000m2 ploto biurai- Kaunui didelis nuotykis. Kaip jis atrodys nuo Via Baltikos?

G.Balčytis: Kas už tai, kad pateikta medžiaga svarstymui pakankama ir projektą galima svarstyti?

Balsavo: “už” – niekas.

G.Balčytis: Kas už tai, kad projektą svarstyti tada, kai bus pateikta pilna medžiaga?

Balsavo: “už” – 13 ekspertų.

G.Balčytis: Iš tiesų nebuvo atsižvelgta į ekspertų pastabas ir rekomendacijas, neparodyta, kaip kompleksas atrodys miesto mastelyje.

A.Augustaitis: Noriu paaiškinti, kad mes nebėgam nuo pareigos patekti transporto schemą ir vystymo modelį. Šiandien mes norėjom Jums parodyti tik šią atskirą dalį.

G.Balčytis: O mes ne iš blogos valios jūsų projekto nesvarstome. Matyt, įvyko nesusikalbėjimas, praeitą kartą nebuvo tikro planavimo specialisto.

E.Barzdžiukas: Noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad dubliuojančio kelio įvedimas bus jūsų sklypo ribose. Taip nusibrauks didelė jūsų planuojamų aikštelių dalis.

R.Palys: O aš noriu atkreipti dėmesį, kad esant trikampei sklypo formai, stačiakampių plane tūrių konfigūracija neatrodo kontekstualiai. Reikėtų apie tai pagalvoti.

G.Balčytis: Tai lauksime naujo projekto pristatymo. Tikiuosi, į mūsų rekomendacijas bus atsižvelgta. Sėkmės tolesniame darbe.

NUTARIMAS

1.Pateikto projekto ADMINISTRACINIŲ PASTATŲ KOMPLEKSAS ISLANDIJOS PL. 32 (Archit. koncepcijos rengėjas- “ Chapman Taylor“, techninio projekto rengėjas- UAB „Ramboll Lietuva“, užsakovas – AB “Baltic Shopping Centers”) nesvarstyti dėl medžiagos trūkumo. Rekomenduoti projektą pristatyti svarstymui dar kartą, atsižvelgus į ekspertų pastabas dėl transporto schemos būtinumo, pastatų komplekso įjungimo į miesto audinį, vaizdų iš tolimų charakteringų taškų, santykio su supančia aplinka, išklotinių, siluetinio sprendimo.

2.ADMINISTRACINIS-KOMERCINIS PASTATAS KARALIAUS MINDAUGO PR. 52. Projektiniai pasiūlymai techniniam projektui.   Projektuoja UAB „Performa“. Užsakovas- UAB „EKFITA“.

E.Barzdžiukas: Detalųjį planą rengėme kartu su PV A.Tatariūniene. Savivaldybė paliko galimybę pratęsti Karo ligoninės gatvę, tai leistų Karmelitų gatvę palikti be transporto. Detalųjį planą rengėme kartu su „ Performa“. Buvo konsultuotasi su prof. habil. dr. Jurgiu Buču dėl architektūros neutralumo ir dėl medžiagų kokybiškumo. Parengta J.Bučo ekspertizė. Detaliojo plano idėja išlaikoma. Rodikliai- aukštingumas, intensyvumas- atitinka detaliojo plano užduotus. Medžiaga palildyta pasiūlymais, kaip suformuoti kvartalą iki galo. Kilo daug klausimų dėl “Pergalės“ klubo. Yra Paminklotvarkos skyriaus raštas, kuriame nors siūloma išsaugoti pastato fragmentus, pranešama, kad “Pergalės“ klubo pastatas nėra įtrauktas nei į respublikinį, nei į miesto saugotinų pastatų registrą. Yra Urbanistikos skyriaus raštas, kuriame nurodoma, kad “Pergalės“ klubo pastatą leidžiama griauti.

Perskaitysiu ekspertizės išvadas:

1…. Detalusis planas nepažeidžia Statybos ir teritorijų planavimo teisės normų, o jo sprendiniai pastebimai neprasilenkia su paveldosaugos teisės reikalavimais, nekelia grėsmės Nemuno slėnio kraštovaizdžio identitetui, Naujamiesčio urbanistikos vertybės savitumo palaikymui bei urbanistikos ir architektūros vertybių išsaugojimui, netrukdo Šv. Kryžiaus bažnyčios ir Karmelitų vienuolyno apžvelgiamumui ir respektavimui.

 1. Projektuojamo statinio aukštis, tūris, naudojimo būdas ir pobūdis esminiai neprasilenkia su teisės aktų ir specialiųjų savivaldybės dokumentų nuorodomis bei detaliojo planavimo dokumentų rengimui išduotomis spec. sąlygomis. …
 2. Statinio fasaduose naujų medžiagų ir reflektuojančių gretimą apstatymą architektūros elementų įvedimas padėtų eksponuoti ir paviešinti sklypo gretimybėje esančias kultūros vertybes(…), padidintų statinio fasadų žaismingumą, pagerintų jo stambaus horizontalaus tūrio adaptaciją gretimo apstatymo kontekste, sustiprintų planuojamos teritorijos patrauklumą.
 3. Vietovės kultūrinės raiškos istoriškumo įprasminimas meno ir architektūros priemonėmis ar Kaunakiemio g. 9 pastato- klubo reliktinių elementų įkorporavimas naujojo statinio fasade (….) sustiprintų naujojo statinio kultūrinę reikšmę ir domėjimosi juo interesą.
 4. Rengiant statinio techninį projektą, būtina prisilaikyti DP Raidos programoje nužymėtų planuojamos teritorijos gretimybių perspektyvinio tvarkymo siūlymų bei Detaliajame plane nustatytų (…) reglamentuojančių sprendinių.
 5. Rengiant statinio techninį projektą, būtina kūrybiškai įvertinti ir panaudoti apibendrinančių išvadų 3 ir 4 punktų teiginius ir siūlymus. Tačiau viso sklypo perimetru stambus vienodos architektonikos ištęstas statinio tūris ir jo aukštis, iškylantis aukščiau Šv. Kryžiaus bažnyčios kraigo, turi sulaukti rimtų korektūrų architektūrinėmis priemonėmis.

Sklypo pagrindinė paskirtis nekeičiama.

A.Karalius: Detaliajame plane parodytoje aikštėje transporto nėra, o naujame makete – yra.

E.Barzdžiukas: Pats buvau „Komunaliniame ūkyje“. Pasirodo, kai supirks visus garažus, tada atsiras galimybė uždaryti gatvę palei bažnyčią, o Karo ligoninės gatvę pratęsti ir ja paleisti transportą.

R.Palys: Noriu pasiteirauti apie detaliojo plano rengimo istoriją. Senokai esame KVADe jį svarstę. Ar yra ryšys tarp tarp šių planų? Ši zona įeina į Centro saugotinos erdvės teritoriją.

E.Barzdžiukas: Viską, kas buvo pateikta sąlygų sąvade įvykdėme. Dėl aikštės yra įvairių idėjų. Būtų racionalu pratęsti Karo ligoninės gatvę.

A.Miškinis: Prieš Karmelitų bažnyčią aikštė buvo trikampio formos. Ar jūs galvojate, kad trikampio forma suminkštintų kompoziciją? Ar negalvojate, kad ją reikėtų atkurti?

E.Barzdžiukas: Dabar tai valstybės žemė. Negalime projektuoti už sklypo ribų, nors miestas siekia prijungti prie sklypo šį gabaliuką. Ateity gal galėsime pristatyti stiklinį tūrį.

E.Barzdžiukienė: Sklypo ribos- tai tas perimetras, kuriame galima projektuoti. Už ribų- nieko derintino.

G.Balčytis: Projektą pristatys architektas Valerijus Starkovskis.

V.Starkovskis: Sklypo plotas –64 a, tai dviejų sklypų jungtis. Pagal detalųjį buvo numatyti 2 aukštai komercijai, 3- gyvenamai funkcijai. Atsiradus konkrečiai užduočiai, pirmas aukštas skiriamas prekybai, kiti keturi- biurų patalpoms. Projektavome tūrį, vadovaudamiesi kontrasto principu. Monumentali išraiška, mažai detalių, tūris skirtas būti fonu bažnyčiai ir aikštei. Numatyta aikštės tąsa gyventojams komplekso viduje – poilsio zona. Pastatas- pentagonas laiko visus kampus. Architektūrinėmis priemonėmis žaidžiame su altitudėmis- prie bažnyčios tūris žemėja. Projektuojami 2 aukštų požeminiai parkingai- 370 stovėjimo vietų. Ašys nukreiptos į upę ir Karmelitų aikštę.

KLAUSIMAI

A.Steponavičius: Koks projektuojamas plotas?

V.Starkovskis: Apie 19 000m2.

A.Miškinis: Koks leidžiamas aukštis pagal sąlygų sąvadą?

V.Starkovskis: 19,8m.

L.Tuleikis: Koks aukštis prie bažnyčios?

V.Starkovskis: 15.55m.

G.Šinkūnas: Prašau pristatyti pėsčiųjų patekimus, automobilių kelius.

V.Starkovskis: Antžeminiai patekimai – nuo Karaliaus Mindaugo pr. ir Kaunakiemio g. Fasadų idėja – juodo akmens kevalas, viduje- skaidri vitrinų sistema.

J.Kančienė: Kiek atitrauktas atikas?

V.Starkovskis: 2 m.

A.Karalius: Gal turite iliustracijų apie kontekstą?

V.Starkovskis: (Rodo nuotrauką).

R.Palys: Bendras aukštis –19,8 m, kiti korpusai – iki bažnyčios kraigo. Viršutinis aukštas prie bažnyčios atitrauktas per 2 m. Ar neprislėgs vienuolyno? Ar jums pačiam atrodo gerai?

V.Starkovskis: Projektavom, vadovaudamiesi kontrasto principu. Bažnyčios kraigas 1,5m, aukštesnis, negu mūsų pastato.

N.Blaževičienė: Ar altitudės duotos nuo pastato nulio ar nuo žemės paviršiaus?

V.Starkovskis: Geras klausimas. Duotos nuo nulio , o mums būtų buvę palankiau skaičiuoti nuo žemės.

R.Palys: Kokia jūsų nuomonė dėl „Pergalės“ klubo?

V.Starkovskis: Bandysiu įtikinti užsakovą kai ką palikti.

G.Bernotienė: Projekto sprendiniai neatitinka detaliojo plano. Ar tokiais atvejais perdaromas detalusis?

E.Barzdžiukas: Aukštingumas, intensyvumas, užstatymo plotas atitinka detalųjį. Prakirpti užstatymą leidžiama.

G.Šinkūnas: Kur bus įvažiavimai, jei bus uždrausti kairieji posūkiai (tikriausiai taip ir bus)?

E.Barzdžiukas: Įvažiavimai- išvažiavimai numatyti iš Karaliaus Mindaugo ir Kaunakiemio gatvių. Iš Kaunakiemio gatvės numatytas dvigubas pandusas.

 PASISAKYMAI

 N.Blaževičienė: Pritariu siūlomo komplekso tolimesniam projektavimo vystymui, įvertinant konteksto diktuojamas sąlygas tūrių, erdvių, aukštingumo interpretavimui subtilesnėmis priemonėmis. Teisingas principas- statinių grupė, o ne vienas tūris. Senosios aikštės išvystymas bažnyčios aplinkoje labai siektinas ir realiai įgyvendinamas. Trūksta ryšio su gamta ir Nemunu bei architektūrinio subtilumo.

G.Bernotienė: Projektas kelia abejonių, nes trapioje U30 kvartalo aplinkoje siūloma masyvi architektūra. Kyla klausimas, ar ta vidaus erdvė nėra per maža, lyginant su visu tūriu. Norėtųsi subtilesnės kalbos, negu šalia esančio „Akropolio“. Siūlau siekti projektuojamo pastato ir viso kvartalo kompleksiškumo, architektūrinių sprendimų santūrumo. Manau, kad pristatytas tūris perdaug monolitiškas.

J.Bučas: Pritariu detaliojo plano urbanistiniam- architektūriniam sprendimui, naudojant spalvinio kontrasto principą senosios architektūros paryškinimui. Tik senos ir naujos architektūros santykis gali senąją paryškinti. Gerai, kad pirmas aukštas permatomas. Reikėtų nuosekliau nužeminti projektuojamą pastatą bažnyčios link. Siūlau techninime projekte patikslinti tūrių ir mastelių santykį su supančiu apstatymu.

J.Kančienė: Bloga tendencija tampa paveldo objektų fizinis nustekenimas (gal net sąmoningas), o po to objektas išbraukiamas iš registro dėl avarinės būklės. Juk buvo paveldo objekto savininkas, kodėl jo nesaugojo? Maždaug prieš 10 metų Tilmanso salei, vienam pirmųjų kultūrinių objektų 19a. Kaune, buvo surašytas griežtas KVADo saugojimo reglamentas, saugotinų elementų sąrašas. Gatvės fasadas dar išlikęs ir dabar, matosi visos detalės, galima restauruoti.

Siūlomo komplekso koncepcija priimtina. Vaizdas iš Karaliaus Mindaugo pr. tinkamas bendrai išklotinei. Tačiau nepriimtina grubių tūrių kompozicija, jų mastelis nuo Kaunakiemio gatvės. Juk priešais- paveldinis Karmelitų vienuolynas. Kur vizualinės apsaugos zonos? Ar yra KVADo sąlygos? Atikinis aukštas, atitrauktas per 2m, fikcija. Iš jokių apžvalgos taškų 2 m nevaidins jokio vaidmens, tik bendras tūrio masyvas. Siūlau nuo vienuolyno pusės tūrį žeminti.

A.Karalius: Nepateiktas projektuojamo pastato santykis su kontekstu. Gretimo bažnyčiai korpuso aukštis neturėtų viršyti karnizo altitudės. Atikas išilgai viso fasado, kaip paveldinės apgavystės metodas, neperspektyvus ir atmestinas. Žalioji aikštė prie bažnyčios ir gatvės tąsa Karo ligoninės ašyje nėra fiksuota nedviprasmiškai. Architektūros santūrumas yra teisingas kelias.

V.Kuliešius: Pats tūris neblogas. Iškyla silueto problema- juk pastatas matysis iš daugelio taškų. Spalvinis sprendimas per niūrus. Planinis sprendimas priimtinas. Reikėtų siekti įdomesnės architektūrinės išraiškos, silueto, būti draugiškesniam su bažnyčia, atverti vidinę erdvę į aikštę, pasitikrinti įvažiavimo į parkingą iš K.Mindaugo pr. sprendimą.

V.Merkevičius: Siūlau įvertinti raidos programoje numatomus pokyčius (transporto trąsų pakeitimus, aikštės prie bažnyčios formavimo) projektuojamo statinio tūrinėje erdvinėje kompozicijoje. Statiniui su atriumu trūksta vizualinio ryšio su aplinka- bažnyčia, upe ir kt. Pasigendu siluetiškumo – trys tūriai beveik vienodi tiek aukščiu, tiek tūriu. Trūksta medžiagiškumo ir spalvos įvairovės. Manau, kad pastato intensyvumas, jo naudingas plotas yra per didelis galimų įrengti parkavimo vietų skaičiui. Pritariu A.Steponavičiui- labai svarbu, kaip kompleksas atrodys, leidžiantis Europos prospektu.

J.Minkevičius: Principiniame lygyje matau daug privalumų – pratęsiama Karo ligoninės gatvė, sukuriama nauja erdvė prie bažnyčios. Tiek projektuojamas kompleksas, tiek „Akropolio“ tūris yra ištraukti į priekį, o bažnytėlė paskandinama, jos vertė sumažinama. Projektuojamas pastatas turėtų būti žemesnis. Nėra pilno kontekstinio komplekso sprendimo. Neaiškus transporto sprendimas. Neišspręstas aukštingumo klausimas ir siluetas, netinkamas spalvinis sprendimas.

A.Miškinis: Prarandamos senos vertybės, naujos nesukuriamos. Pastatas per stambus ir agresyvus, neatsižvelgia į kontekstą. Tamsi spalva tik paryškina neigiamą naujo pastato ir esamų vertybių sąveiką. Aikštė turėtų būti pajungta bažnyčios interesams, iš dalies- vienuolynui. Reikėtų siekti, kad vienuolynas bent kiek atsivertų į Nemuną. Pateiktam pasiūlymui nepritariu.

R.Palys: Pateiktam sprendimui nepritariu, nes griaunamas Tilmanso klubas, aukštis per didelis (daugiausia galėtų būti 3 aukštai), naikina bažnyčią ir vienuolyną, tūris vienodas- nuobodus, nėra ritmikos. Iš esmės nepritariu Tilmanso klubo griovimui. Siūlomas projektas neatitinka upių miesto įvaizdžio.

R.Raslavičius: Pritariu tolimesniam projekto vystymui. Planinė- funkcinė struktūra priimtina. Siūlau skaidyti tūrį, ieškant smulkesnio mastelio, skirtingo aukščio tūrių. Nužemėjimas į bažnyčios pusę būtų laimėjimas. Abejones kelia aukštingumas. Tūrius projektuojant skirtingo aukščio ar antstatų tūrius maksimaliai atitraukiant nuo išorinio perimetro, būtų pasiektas teigiamas rezultatas.

V.Stauskas: Projekte matau daug diskutuotinų dalykų. Agresyvus kontrastas. Kompleksas bus puikiai matomas nuo Čiurlionio tilto. Nepritariu aukštingumui ir spalvai, nors istoriškai šioje vietoje anksčiau buvo fabrikai. Pateiktas projektas man primena fabriką Mančestery. Juodi tūriai vizualiai užgoš ir paskandins peizaže Karmelitų bažnyčią. Fasado plokštumos nykios ir monotoniškos. Siūlau pristatyti projektą pakartotinai ir su variantiniu projektavimu.

A.Steponavičius: Kadangi čia Kauno „sitis“, sprendimai turi būti šiuolaikiški. Pateiktas “antracitinis“ monolitinis tūris. Reikėtų patikrinti, kaip tūris atrodo nuo Europos prospekto. Iš perspektyvų matysis, ar būtina žeminti tūrius, paliekant 3 aukštus. Vertinu architektūrinį sprendimą, jam pritariu, manau tik, kad aukštį reikia mažinti.

G.Šinkūnas: Manau, kad pasiūlyti sprendiniai teigiamai įtakoja bažnyčios dominaciją plačiąja prasme. Bažnyčia dabar yra nišoje, jai tenka solo misija. Vienareikšmiškai vertingiausia šioje vietoje- bažnyčia. Nepateikti eismo organizavimo sprendiniai. Pritariu su sąlyga, kad pastato fasado aukštis, žiūrint iš aikštės ir Kaunakiemio gatvės, bus sumažintas.

L.Tuleikis: Gaila, kad nėra variantinio projektavimo, platesnių išklotinių, vaizdų iš toliau. Pats pasiūlymas kelia simpatiją. Aš už tamsią spalvą, vertikalią ritmiką, prieš antstatą. Manau reikėtų siekti istorinės linijos atstatymo.

G.Balčytis: Reziumuosiu ekspertų pasisakymus. 9 ekspertai pritaria pristatytam projektui su išlygomis, 6- abejoja. Kategoriškai prieš pasisakė 3 kolegos (A.Karalius,A.Miškinis, R.Palys). 6 ekspertams užkliuvo juoda fasadų spalva, 5 abejoja dėl monotoniško silueto. Didžiausia problema tame, kad autoriai neatsižvelgė į esamą gamtinę situaciją- bažnyčią ir aikštę. Visiems ekspertams atrodo, kad siūlomas aukštingumas yra per didelis. Peršasi mintis, kad reikėtų projektą pristatyti dar kartą.

J.Kančienė: Autorius lyg žadėjo pabandyti išsaugoti Tilmansų salę. Reikėtų to neužmiršti.

G.Balčytis: 3 ekspertai kategoriškai akcentavo, kad „Pergalės“ klubo griauti negalima. Siūlau autoriams atsižvelgti į pastabas ir rekomendacijas, ir pateikti darbą pakartotinai.

E.Barzdžiukas: Man atrodo, didelė dalis kolegų atsiliepė palankiai ir galima būtų balsuoti, kas pritaria projektui su pastabomis, į kurias bus atsižvelgta tolimesniame darbe?

G.Balčytis: Balsuokime. Kas už tai, kad projektas būtų pristatytas pakartotinai, atsižvelgus į pastabas ir rekomendacijas?

Balsavo: „už“- 13 ekspertų.

G.Balčytis: Kas už tai, kad projektui pritarti su pastabomis, į kurias bus atsižvelgta tolimesniame darbe?

Balsavo: „už“- 1 ekspertas.

G.Balčytis: Tai lauksime autorių su patobulintu projektu dar kartą. Sėkmės.

NUTARIMAS

 Pateiktam projektui ADMINISTRACINIS-KOMERCINIS PASTATAS KARALIAUS MINDAUGO PR. 52 (Projektiniai pasiūlymai techniniam projektui.   Projektuoja UAB „Performa“. Užsakovas- UAB „EKFITA“) nepritarti. Rekomenduoti projektą pristatyti svarstymui dar kartą, atsižvelgus į ekspertų pareiktas pastabas:

2.1- Siūlome mažinti viso komplekso aukštingumą, ypač artėjant prie bažnyčios (11 ekspertų).

2.2- Naujas statinys per daug vientisas, monolitiškas. Rekomenduojame tūrį skaidyti į skirtingo aukščio tūrius, tuo paįvairinant siluetą (9 ekspertai).

2.3- Prašome pateikti projektuojamo pastato santykį su kontekstu (6 ekspertai).

2.4_Pastatui su atriumu trūksta vizualaus ryšio su aplinka. (5 ekspertai). Siūlome labiau atverti vidinę erdvę (3 ekspertai)

2.5 -Atikas išilgai viso fasado neperspektyvus ir nepriimtinas kaip architektūrinės išraiškos priemonė (3 ekspertai).

2.6- Tamsiai pilka fasadų spalva nepriimtina. Siūlome tobulinti sprendimą (6 ekspertrai)

2.7 – Apsvarstyti galimybę ir pateikti savo nuomonę dėl esamo paveldo išsaugojimo.

2.8 – Pristatyti išsamesnę vizualinę medžiagą – Karaliaus Mindaugo g. išklotinę su visais esančiais statiniais , vizualizaciją nuo naujos Europos pr. estakados, kitų svarbių perspektyvinių taškų.

 Gintaras Balčytis

Jūratė Merkevičienė

 

Komentavimas baigtas.