LAS Kauno skyrius

KAUET posėdis 2010-06-23

1.DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS SU PREKYBINĖMIS PATALPOMIS MICKEVIČIAUS G. 34, KAUNE. Projektiniai pasiūlymai. Projektuoja „Ž.Radvilavičiaus projektavimo biuras“ (autoriai- Žilvinas Radvilavičius, Vitalijus Daugėla), užsakovai- L.Baranauskienė, B.Jablonskienė. Pakartotinis svarstymas.
2.40M. AUKŠČIO REKLAMINĖS NUORODOS ISLANDIJOS PR. 32, KAUNE  projektiniai pasiūlymai. Užsakovas- AB „Baltic Shopping Centers“, projektuoja  UAB “COWI Lietuva” ( architektė Violeta Mikėnienė). Pakartotinis svarstymas.

ĮVYKUSIO 2010-06-23 KAUNO ARCHITEKTŲ NAMUOSE,

PROTOKOLAS NR.62

POSĖDŽIO DALYVIAI:

Projektų autoriai: Žilvinas Radvilavičius, Vitalijus Daugėla, Violeta Mikėnienė.                                                                 

KAUET nariai: Gintaras Balčytis, Neringa Blaževičienė, Saulius Juškys, Algimantas Kančas, Jolita Kančienė, Audrys Karalius, Vaidotas Kuliešius, Vygintas Merkevičius, Jonas Minkevičius, Gintaras Prikockis, Ramūnas Raslavičius, Vladas Stauskas, Alvydas Steponavičius, Dalius Šarakauskas, Linas Tuleikis, KAUET direktorė Jūratė Merkevičienė.

Kiti dalyviai:

Paveldo skyriaus vedėjas Rimgaudas Miliukštis, UAB „COWI Lietuva“ gen. direktoriaus pavaduotoja Edita Pavalkienė, užsakovė Birutė Jablonskienė, architektas Arūnas Porutis.

Spaudos atstovai : Vereta Rupeikaitė („Kauno diena“).

Posėdžio pirmininkas: Algimantas Kančas

Posėdžio sekretorė: Jūratė Merkevičienė.

1.DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS SU PREKYBINĖMIS PATALPOMIS MICKEVIČIAUS G. 34, KAUNE. Projektiniai pasiūlymai. Projektuoja „Ž.Radvilavičiaus projektavimo biuras“ (autoriai- Žilvinas Radvilavičius, Vitalijus Daugėla), užsakovai- L.Baranauskienė, B.Jablonskienė. Pakartotinis svarstymas.

L.Tuleikis: Vietoje pirmininkaujančio perskaitysiu per pirmą projekto svarstymą pareikštas pastabas:

1.1-Projektuojamu pastatu pabloginamos kvartalo kokybinės charakteristikos (8 ekspertai)

1.2-Stogo sprendimai neįtikinantys. Trūksta informacijos, nepateikta konteksto analizė (ekspertų nuomonės pasidalino)

1.3-Neišlaikoma eilė normatyvų: parkvietų skaičius, želdinių plotas, vaikų žaidimo aikštelės, šiukšlių surinkimo vieta (7 ekspertai)

1.4-Pastato planinis sprendimas nepatenkinamas: aukšto aukštis per mažas dėl žmogiškųjų ir techniškų aspektų, maži butai, nepakankama insoliacija, netinkama, tamsi koridorinė sistema, nėra lifto, nėra įėjimo vestibiulio, įėjimo vieta perdėm ūkiška, neišspręsta evakuacija (8 ekspertai)

1.5-Trūksta kvartalo urbanistinės schemos, kur matytųsi funkciniai erdviniai pastatų ryšiai ir proporcijos. Reikia didesnės išklotinės, kad matytųsi „Danielos“ viešbutis (4 ekspertai)

1.6-Iš Laisvės alėjos pusės neturi būti ugniasienės, kad išsaugoti kampinį carinį pastatą esamų parametrų (3 ekspertai)

1.7-Įvažiavimas per bromą yra vienintelis įvažiavimas į kvartalą, todėl turėtų būti numatyti atitinkami šaligatviai iš abiejų pusių (3 ekspertai).

1.7-Projektuojamo tūrio santykis su mažu saugomu kampiniu nameliu sankryžoje, žiūrint iš Laisvės alėjos, yra problematiškas (3 ekspertai).

1.8-Architektūriniams sprendiniams trūksta individualumo ir apsisprendimo dėl fasado (5 ekspertai)

1.9-Projekto medžiaga pateikta nekorektškai: nėra kvartalo ir kiemo planų, nėra pjūvių per pastatą ir gretimus namus, nėra informacijos apie stogų architektūrą ir kontekstą, vizualizacijos tamsios, konteksto spalvinė informacija nekokybiška, rodikliai nesurašyti ir pan.

Pradėsime nuo medžiagos pristatymo- prašau pristatyti apimtį.

Ž.Radvilavičius: Pradžioje apie kvartalo schemą- papildomas įvažiavimas projektuojamas iš viešbučio „Daniela“ kiemo. Mūsų projekte užtikrinamas tiek priešgaisrinių, tiek kitų mašinų patekimas prie projektuojamo pastato. Išlaikome šiukšlių konteineriams nustatytą normatyvą. Vaikų žaidimo aikšteles projektuojame ant stogo. Išklotines gretinam su Karininkų Ramovės pastatu- mūsų projektuojamas tūris žemesnis.

Praeitoje taryboje buvo pritarta mūsų pastato aukštingumui. Atsižvelgiant į kampinį 19a. pastatą kampe, siūlome viename iš pateiktų variantų nusklembti tūrio kampą.

Sumažinome butų skaičių- dabar siūlome 16 butų, todėl sumažėjo mašinų parkavimo vietų skaičius iki 27 vnt. Dalį parkingo įrengiame 2-jų aukštų su liftais. Atsirado nauji normatyvai- jei projektuojamas daugiabutis gyvenamas namas su prekybinėmis patalpomis, parkingo vietų skaičius numatomas tik pagal gyvenamą namą.

Pirmo aukšto prie gatvės aukštis projektuojamas 4,8m, kieme esančiame tūryje numatomi 5 aukštai. Kambariai butuose numatyti tik į vieną pusę- pagerėjo insoliacija.

KLAUSIMAI

J.Kančienė: Kokiu keliu vyktų evakuacija iš šalia esančio gyvenamojo namo?

Ž.Radvilavičius: Abu šie pastatai jungiasi tik pirmu aukštu. Yra 2 laiptinės, iš kurių galima evakuacija.

V.Merkevičius: Ar tikrai yra 2 atskiros laiptinės?

Ž.Radvilavičius: Du evakuacijos keliai neprivalomi.

V.Merkevičius: Neprivaloma tuo atveju, jei koridorius aptarnauja visus butus.

L.Tuleikis: Kokio tipo naujasis daugiabutis?

Ž.Radvilavičius: Sekcijinis ir koridorinis kartu.

G.Balčytis: Ar yra pjūvis per parkavimo automatus?

Ž.Radvilavičius: Yra.

G.Prikockis: Kam priklauso iškišta konsolė? Kur baigiasi sklypo ribos?

Ž.Radvilavičius: Servitutas ne mūsų sklype.

G.Prikockis: Kokie reikalai su carinio namelio insoliacija?

Ž.Radvilavičius: Norminė insoliacija užtikrinama.

A.Kančas: Prašau pakomentuoti maketą.

Ž.Radvilavičius: Tai praeito karto maketas.

G.Balčytis: Koks kieme projektuojamo namo aukšto aukštis?

Ž.Radvilavičius: 3,4m.

G.Balčytis: Kaip įvažiuoti į garažą?

Ž.Radvilavičius: Per gretimo pastato kiemą.

L.Tuleikis: Kokie techno ekonominiai rodikliai?

Ž.Radvilavičius: Sklypo plotas –754,5m2, užstatymo plotas- 596,4m2, parkavimo vietų skaičius- 27 vnt, komercinių pat. plotas- 488m2, gyvenamųjų pat. plotas- 820,9m2, poilsio erdvės plotas- 228,9m2.

G.Prikockis: Ar yra Mickevičiaus gatvės fasade konsolė?

Ž.Radvilavičius: Kai kuriuose variantuose yra.

V.Kuliešius: Kokios numatomos apdailos medžiagos?

Ž.Radvilavičius: Keramika ir stiklas, kai kur tamsintas.

PASISAKYMAI

G.Balčytis: Projektuojant miesto centre yra sunku užtikrinti insoliacijos normas ir parkavimo vietų skaičių. Būtina projektuoti ir statyti pastatus centre, todėl šias problemas reikia spręsti, kartais kompromiso keliu.

Manau, kad parkavimo sprendimą reikėtų tobulinti, nes siūlomas pakėlimo mechanizmas labai nefunkcionalus. Reikėtų pagalvoti apie butų funkcionalumą, nes didelio ploto butuose numatytas vienas miegamasis. Bet tai užsakovo reikalas.

Pastato aukštis galimas, konsolė savo sklype taip pat. Manau, kad pastato fasadas neturėtų būti itin išraiškingas- labiau foninis, tuo pabrėžtų carinį namelį sankryžoje. Nusklembimas- netinkamas būdas respektuoti šalia esantį tūrį, antstatas – neišgydoma liga. Manau reikėtų atsigręžti į ankstesnius variantus su šlaitiniu stogu ir tradiciniu fasadu.

  1. Blaževičienė: Atsižvelgta į tarybos pastabas ir teigiamai pakoreguota pastato erdvinė struktūra. Sumažintas butų skaičius, tačiau didesnės kvadratūros butuose funkcija galėtų būti racionalesnė tiek komercine, tiek socialine prasme.

Priimtinesni pirmai tarybai pristatyti estetiniai fasadų sprendimai. Pritarčiau 6 varianto su šlaitiniu stogu ir tamsia apdaila vystymui su natūraliomis fasadų apdailos medžiagomis- tinku, akmeniu, stiklu, metalu. Nepritariu keraminių plytelių apdailai- manau, medžiagos turi būti ilgaamžiškesnės.

S.Juškys: Kampinio pastatėlio Laisvės alėjos ir Mickevičiaus gatvių kampe ateitis neaiški- jis neturi sklypo, yra sankryžai per smulkus. Kampinis pastatas turėtų būti aiškiai išreikšto tūrio, todėl manau, kad projektuojant šį pastatą jį reikėtų spręsti kartu su kampiniu nameliu. Ir vietoje Pieno centro pastato kažkada stovėjo toks namelis… Šoninė siena turėtų būti projektuojama kaip ugniasienė, kad neužkirstų kelio tolesniam vystymui. Pritariu kolegoms dėl pastabų apie komforto trūkumą- tai liečia įvažiavimą į parkingą, šiukliadėžes, insoliaciją ir t.t. Mašinų judėjimas komplikuotas.

Pozityvu, kad sumažėjo butų skaičius ir padidėjo aukšto aukštis. Butų dydis ir išplanavimas- komercinis klausimas. Pasisakau už viršutinį aukštą su šlaitiniu stogu ( var. 6, 6a) ir tradicines apdailos medžiagas- tinką, akmenį, metalą, medį, stiklą.

J.Kančienė: Nematau rimtos reakcijos į pastabas- tik “Danielos” fasadas atsirado išklotinėje. Išliko grobuoniškas namas, užstatytas ant viso sklypo, o pravažiavimui naudojantis šalia esančius servitutus. Bromoje net nėra šaligatvių gyventojmas. Pateikta estetika primena didmiestį. Siūlau grįžti prie pirminių variantų. Siūlyčiau vystyti 6, 6a variantą, jei kitų nėra. Praeitą kartą pasisakiau už plokščią antstato stogą, bet dabar manau, kad su jau esamu gyvenamuoju namu jis sukurtų agresyvų kompleksą, kuris įgautų daugiau jėgos. Todėl pasisakau už šlaitinį stogą ir kontekstualią spalvą.

Kampinis namelis- istorinis reliktas, kurį reikia gerbti. Reikia ieškoti sprendimo projektuojamo namo derinimui prie paveldo.

A.Karalius: Projekto planas akivaizdžiai pagerėjo: geresnė įeiga, didesni butai, nebeliko koridoriaus. Abejones kelia didelių gabaritų butai, kuriuose mažai kambarių. Tai galėtų būti studijos. Fasadų architektūra nepagerėjo. Esu prieš koliažus ir nusklembimus. Išlieka komplikacijos dėl parkavimo. Remčiau tamsų variantą šlaitiniu stogu (var. 6), jo šlaito nuolydį sutapdinant su gretimu namu. Gaila, kad kiemo fasadas iš viso nepateiktas.

V.Kuliešius: Projekto progresas akivaizdus, išskyrus parkavimą. Pastatas turi atspindėti savo laikmetį, todėl esu prieš šlaitinį stogą, pseudoistorinę architektūrą. Pritariu 4 variantui be konsolės. Siūlau ieškoti modernesnių išraiškos būdų.

V.Merkevičius: Pagerėjo planinė struktūra- butų sumažėjo, jie tapo prabangesni, normalus įėjimas, liftas. Tačiau nukentėjo tūriniai sprendiniai, fasadai suprastėjo. Nepritariu peraukštėjimui fasade virš bromos ir plane – tai nebūdinga Kauno centrinės dalies pastatams. Siūlyčiau dviaukščiame parkinge įrengti liftą. Insoliaciniai ir priešgaisriniai sprendiniai neįtikina, bet tai projekto vadovo reikalas. Bromoje reikėtų šaligatvį numatyti nors vienoje pusėje.

Pritarčiau viršutiniam mansardiniam aukštui, viršutinius aukštuose butus projektuojant per su aukštus, kas suteiktų įvairovės. Esu už ugniasienę, paliekant galimybę ateityje blokuoti kampinį pastatą. Pritarčiau 6 varianto vystymui.

J.Minkevičius: Planinė struktūra pagerėjo. Tai miestotvarkos visuomeninio pobūdžio problema, nes pastatas yra miesto centre. Pasiūlytas architektūrinis sprendimas neatitinka centrinės miesto dalies architektūros lygio. Linkėčiau kokybiškesnės ir naujos kokybės architektūrinės išraiškos.

G.Prikockis: Pastato aukštingumo sprendimas kontekstualus ir priimtinas. Abejones kelia santykis su kampiniu nameliu. Neįtikina insoliacijos sprendiniai. Siūlau vystyti 5 arba 3 variantą. Tai bus geri butai su terasomis. 3 –me variante pasiūlytas 1-o aukšto perkrytis geresnis, negu kiti.

R.Raslavičius: Projektiniai pasiūlymai patobulėjo:

-pakoreguota planinė struktūra, įėjimas,

-aukšto aukštis padidėjo,

-spręsta insoliacija.

Išlieka problematiški: nepatogus parkavimas,

  • konsolė virš įvažiavimo ties kampiniu namu trukdytų priešgaisriniam pravažiavimui,
  • vaikų žaidimo aikštelėms vietos nėra, nes neišlaikomi normatyvai iki gyv. patalpų langų.
  • konsoliniai erkerio elementai nekontekstualūs.

Vystytini ankstesni fasadų variantai- estetiniu, spalviniu aspektu priimtiniausias nr. 5, įrengiant ugniasienę ties kampiniu pastatu be konsolės. Problematiškas peraukštėjimas tarp tūrių.

V.Stauskas: Mažesnės projekto apimtys būtų leidę pasiekti geresnių rezultatų. Sprendimas turėtų būti modernus. Komercinė programa į šį plotą netelpa, todėl kiemas visai panaikinamas. Labai svarbus naujo pastato ir svarbios Kaunui sankryžos estetinis- vizualus sprendimas. Kol kas pristatytuose variantuose šio sprendimo nematau. Gal autoriams vertėtų panagrinėti laiptuoto tūrio galimybes šioje vietoje? Spalviniu sprendimu, medžiagomis reikėtų integruotis į kontekstą, bet architektūra gali būti modernesnė. Kitas problemas kolegos jau aptarė.

A.Steponavičius: Miesto centrą reikia tankinti įvairiais būdais. Užstatymo intensyvumas centre turi būti didelis. Miesto valdžia turėtų padėti išspręsti parkavimo klausimus. Insoliacines ir priešgaisrines normas būtina užtikrinti. Pasigendu komercinės pradžios. Trūksta nusistatymo dėl butų, iš to išplaukia ir išraiškos problemos. Jei butai prabangūs- architektūra išraiškinga, jei kompaktiški- demokratiška. Architektūra turi būti adekvati funkcijai. Pritarčiau 5 varianto vystymui, nebijočiau ugniasienės nuo Laisvės alėjos. Mano nuomone, kampinis namelis- urbanistiškai tuščia vieta. Manau, kad projektuojamo pastato viršutinio aukšto galima neatitraukti- tūris nemes šešėlio. Aukštingumas prie gatvės bus normalus.

D.Šarakauskas: Centre neįmanoma visko užtikrinti, pati vieta atperka nepatogumus. Butų dydis ir išplanavimas- užsakovų reiklas. Pseudoistoriniai ieškojimai nebūtini. Konsolėmis ir langais užprogramuojam namuko išlikimą. Siūlau statyti ugniasienę ir ieškoti kompleksiškumo su jau pastatytu gyvenamu namu. Daugiau demokratiškumo fasade- tai foninis perimetro pastatas, ne daugiau. Reikia tiesiog gero fasado.

L.Tuleikis: Medžiaga pateikta nekorektiškai- pilna neatitikimų tarp brėžinių: plane tie patys dalykai rodomi vienaip, pjūviuose kitaip. Architektūra nėra tokio lygio, kad atitiktų vietos statusą.

Pagerėjo įėjimai į butus, bet nėra gero ryšio tarp butų ir garažų. Pirmas komercinis aukštas per žemas, kad atitiktų esamo užstatymo ritmą. Neišspręstas vizualinis kontaktas su cariniu kampiniu pastatu. Bendras pastato tūrinis sprendimas nėra blogas.

Ž.Radvilavičius: Noriu padėkoti ekspertams už pastabas. Noriu paaiškinti dėl servituto- jo plotis, aukštis, kiti reikalavimai nustatyti žemėtvarkininkų. Bandėm prisitaikyti ir dėl ugniasienės. Aš atstovauju užsakovo interesams.

V.Merkevičius: Manau, ugniasienė ten bus privaloma.

A.Kančas: Pritariu kolegoms, kad architektūriniai pasiūlymai buvo geresni pirmame svarstyme: 6 variantas geresnis, negu 2,3,4. 6 variante fasadas turėtų būti iš normalių medžiagų. Barzdžiukas prašė priminti, kad įvažiavimo bromoje būtini šaligatviai iš abiejų pusių, kaip buvo nutarta praeitoje taryboje. Konsolė į Laisvės alėjos pusę turėtų būti aiškesnė, o į Mickevičiaus gatvę neturėtų išlįsti- turi sutapti su užstatymo linija. Daugelis ekspertų pasisakė už ugniasienę. Dėl architektūros- 7 ekspertai pasisakė už 6 varianto tolesnį vystymą, už 4 varianto vystymą pasisakė Kuliešius, už 5 varianto vystymą- 3. 4 ekspertai nepritarė jokio varianto vystymui. Kaip sakė kolega Stauskas, ekspertai neturi projektuoti, jie gali tik patarti.

Siūlau balsuoti. Kas už tai, kad projektui pritarti su pastabomis, siūlant autoriui atsižvelgti į tai, kad 7 ekspertai remia 6 varianto su viršutinio aukšto šlaitiniu stogu ir tamsia apdaila vystymą?

Balsavo: “už” – 10 ekspertų.

A.Kančas: Kas už tai, kad projektui nepritarti ir siūlyti pristatyti pakartotinai?

Balsavo: “už” –4 ekspertai.

A.Kančas: Projektui pritarta su pastabomis.

NUTARIMAS

1.Pateiktam projektui DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS SU PREKYBINĖMIS PATALPOMIS MICKEVIČIAUS G. 34, KAUNE (Projektiniai pasiūlymai. Projektuoja „Ž.Radvilavičiaus projektavimo biuras“, autoriai- Žilvinas Radvilavičius, Vitalijus Daugėla, užsakovai- L.Baranauskienė, B.Jablonskienė)  pritarti. Rekomenduoti projektą toliau vystyti, atsižvelgus į ekspertų pareikštas pastabas:

1.1-Teigiamai pakoreguota pastato erdvinė struktūra (sumažėjo butų skaičius, padidėjo aukšto aukštis, geresnė įeiga, didesni butai) (8 ekspertai)

1.2-Pritartume 6 varianto su šlaitiniu stogu ir tamsia apdaila vystymui, naudojant natūralias fasadų apdailos medžiagas (7 ekspertai)

1.3-Išlieka komplikacijos dėl parkavimo (7 ekspertai)

1.4-Šoninė siena ( link paveldinio namelio) turėtų būti projektuojama kaip ugniasienė, kad neužkirstų kelio tolesniam vystymui (6 ekspertai)

1.5-Neišspręstas vizualinis kontaktas su cariniu kampiniu pastatu. Labai reikšmingas naujo pastato ir svarbios Kaunui sankryžos- Laisvės alėjos ir Mickevičiaus gatvės –estetinis bei vizualus sprendimas (5 ekspertai)

1.6-Priimtinesni pirmai tarybai pristatyti estetiniai fasadų sprendimai (5 ekspertai)

1.7– Projektuojamo pastato fasadas galėtų būti labiau foninis, demokratiškesnis (5 ekspertai)

1.8- Įvažiavimo bromoje abipus būtini šaligatviai (4 ekspertai)

1.9-Insoliaciniai ir priešgaisriniai sprendiniai neįtikina (4 ekspertai)

1.10-Siūlome vystyti 5 variantą (3 ekspertai)

1.11-Konsolė, kabanti virš Mickevičiaus gatvės, išeina už sklypo ribų ir yra negalima (3 ekspertai)

1.12-Pastatas turi atspindėti savo laikmetį, architektūra galėtų būti modernesnė (2 ekspertai)

1.13-Siūlome dviaukščiame parkinge įrengti liftą (2 ekspertai)

1.14-Architektūra nėra tokio lygio, kad atitiktų vietos statusą (2 ekspertai)

1.15-Tūrio nusklembimas link carinio namelio- šiuo atveju netinkama architektūrinė priemonė (2 ekspertai)

1.16-Problematiškas peraukštėjimas tarp projektuojamo namo tūrių (2 ekspertai)

1.17-Miesto centre gyventojams neįmanoma užtikrinti visapusiško komforto, pati vieta atperka nepatogumus (2 ekspertai).

  1. 40M. AUKŠČIO REKLAMINĖS NUORODOS ISLANDIJOS PR. 32, KAUNE  projektiniai pasiūlymai. Užsakovas- AB „Baltic Shopping Centers“, projektuoja  UAB “COWI Lietuva”

( architektė Violeta Mikėnienė). Pakartotinis svarstymas.

V.Mikėnienė: Perskaitysiu praeito svarstymo pastabas:

1.1- Užmanymą siūlome realizuoti kitais būdais: reklama galėtų būti ant naujo tūrio, reklaminiai skydeliai, artėjant prie “Megos”, šviečiantys ekranai, lazeriai (6 ekspertai).

1.2-. 50-ties metrų aukštis išeina iš reklamos tipologijos ribų, yra nekontekstualus (4 ekspertai).

1.3-Nėra erdvinės- estetinės koncepcijos (3 ekspertai).

1.4-Konkurencija su Kauno ženklo dydžiu darys psichologinę įtaką. Būtina išnagrinėti projektuojamos nuorodos santykį su Kauno ženklu (2 ekspertai).

1.5- Trūksta variantinio projektavimo (2 ekspertai).

1.6- Būtina medžiaga, iš kurios matytųsi, kaip artėjant kis nuorodos dydis, koks jo santykis su Šilainių daugiabučiais ir gyvenamais sodybiniais namais, su įvažiavimu į miesto centrą, su Kauno riboženkliais, su tuo, ką matys šalia jos stovintis žmogus ir t.t. (2 ekspertai).

1.7-Manome, kad aukščio nereikia bijoti, svarbu, kad ženklas būtų grakštus ir įskaitomas (2 ekspertai).

Pristatymas:

Užsakovas atliko komercinę- psichologinę analizę.

  1. Esama situacija. Prekybos centras MEGA yra šalia yra šalia sudėtingo transporto mazgo, į centrą veda tik vienas įvažiavimas ir tas pats pakankamai komplikuotas. Šį vaizdą matote iš viršaus. Važiuojant Islandijos plentu centrą užstoja šlaitai ir MEGA tampa matoma tik ties Šilainių mikrorajonu, jau pravažiavus vienintelį įvažiavimą- viaduką per greitkelį. Tą matome vaizde iš viršaus nuo Vilniaus pusės. Važiuojant nuo Vilniaus esamas įvažiavimas yra tik prieš viaduką- anksčiau šlaitas užstoja ir prekybos centras yra nematomas, t.y. prekybos centrą galima pamatyti, tik pravažiavus įvažiavimą.

2.Sprendimų paieška. 1-as bandymas- tradicinis sprendimas. Prieš įvažiavimą į MEGA nuo Vilniaus pusės irengiamas papildomas informacinis stendas. Bet jis prieštarauja Kelių įstatymo reikalavimams- patenka į kelio apsaugos zoną- blaško dėmesį ir nepuošia kelkraščio. Vairuotojai jį pamato paskutiniu momentu prieš sukant ir gali sukelti avarinę situaciją.

2-as bandymas. Informaciniai stendai tvirtinami ant tilto konstrukcijų. Tai prieštarauja Kelių įstatymo reiklavimams ir Lietuvos automobilių kelių direkcija šio pasiūlymo net nesvarsto.

  1. Optimalaus sprendimo ieškojimas. Analogų paieškos keliu matome, kad aukštai iškelta reklama yra gerai matoma ir palieka daugiau laiko greitkeliu važiuojančio kliento apsisprendimui. Nagrinėjome nuorodas Vokietijos greitkeliuose.

Sprendimui patikrinti buvo atliktas bandymas natūroje.Atlikats bandymas su natūralaus- 5m aukščio – raide, pakeliant ją į 40m ir 50 m aukštį. Pateikiame jums filmuotą medžiagą. Išvada- aukštai pakeltos šviečiančios raidės yra gerai matomos pravažiuojantiems klientams, ypač tamsiu paros laiku. Siūlome pagal galimybes nuorodą patraukti arčiau Islandijos prospekto , kad taptų geriau matoma.

Toliau atliekama analizė fotofiksacijoje pažymėtuose taškuose nuorodos aukščio nustatymui. Nagrinėjamas aukštis-40 ir 50m.

Išvada tokia: įvertinant MEGA išsiplėtimą, rekomenduotinas aukštis-50m.

Pateikiami įvairūs nuorodos dizaino variantai.

50m aukščio nuoroda patenka į Karmėlavos aerouosto apsaugos zoną ir bus reikalingas derinimas su skrydžių valdymo centru.

L.Tuleikis: Kokia nuorodos altitudė yra aerouosto pakilimo tako atžvilgiu? Kas yra užrašo fone?

V.Mikėnienė: Pagal reglamentą yra reikalaujama tik atstumo nuo aerouosto. Užrašo fone bus dangus.

PASISAKYMAI

 

G.Balčytis: Manau, kad aukšta reklama kaip vietos žymė nėra blogai, padeda orientuotis nežinomoje vietovėje. Pavyzdžiui Varšuvoje aukštas “Ikea” ženklas labai padeda susiorientuoti. Nematau skirtumo ar ženklo aukštis 40 ar 50 metrų.

N.Blaževičienė: Manau, kad už tas lėšas geriau būtų atlikti MEGOS fasadų renovaciją. Nuorodos aukštis iš esmės nieko nekeičia, svarbu, kad nebūtų kliuviniu. Nepritariu dėl subjektyviai suvokiamo šio objekto reikšmingumo.

S.Juškys: Manau, kad geriausia būtų fasadinis reklamos variantas. Nemanau, kad logotipo kėlimas į tokį aukštį – tinkamiausias kelias. Kai logotipas permatomas, sunku įsivaizduoti, kaip atrodys jo kita pusė. Nėra didelio skirtumo tarp 40 ir 50 metrų aukščio.

A.Karaliaus parašyta išvada: “Pateikti reklaminių bokštų pavyzdžiai yra netinkami, nes parinkti iš užmiesčio analogų. MEGA stovi Kauno miesto kontekste ir jos reklaminiam bokštui turi būti taikomi miesto reklamai būdingi reikalavimai: originalus dizainas, atitinkantis statinio parametrus, darnus mastelis, pagrįsti sprendiniai. Pateiktas projektas šių savybių, deja, neturi.

Nėra pateikti variantai. Pristatyti tik vieno standartinio varianto mėginiai. Nepateikta kitų MEGOS nesimatymo problemos sprendimų.

Projektui iš esmės nepritariu dėl ydingo problemų sprendimo kelio ir neprofesionalaus konkretaus sprendimo. “

V.Kuliešius: Siūlau ieškoti įdomesnio reklamos dizaino ar pačios reklamos idėjos. Pakėlimo aukštis vizualine prasme nevaidina svarbaus vaidmens. Reikėtų vengti asociacijų su gigantišku apšvietimo stulpu. Kaip intriga panašus ženklas galėtų būti.

V.Merkevičius: Manau, kad siūlomas ženklas neinformatyvus. Geriau būtų spręsti kitomis priemonėmis, geriausia- reklama ant pastatų. Aukštis gali būti ir 40, ir 50m. Gal palikti tik logotipo malūnėlį?

J.Minkevičius: Siūlyčiau reklamą sutelkti ties pačiu MEGOS kompleksu, o ne dideliu atstumu į šoną ir aukštyn. Reikėtų ieškoti originalaus silueto. Stulpas neįtikina.

G.Prikockis: Jei užsakovas nori reklamos, tegu stato. Medžiaga pateikta aiškiai. Pritarčiau 1-am arba 3-am variantui.

R.Raslavičius: Pati koncepcija primityvi, eilinė. Reklaminis užrašas galėtų būti dar didesnėmis raidėmis ant pastato fasado. 40m aukščio pasiūlyta nuoroda kontekstualesnė, 50m. atrodys kaip skraidantis objektas. Siūlau statyti žemesnę nuorodą ir ją eksploatuoti iki MEGOS plėtros įgyvendinimo.

V.Stausko išvada:” Informacinio ženklo aukštį reikėtų nustatyti, analizuojant ir lyginant MEGOS korpusų ir gretimų atvirų zonų vizualinį santykį. Reikėtų tobulinti dizainą. Manau, kad 50m aukštis per didelis”.

A.Steponavičiaus išvada: “ Pritariu 50m aukščio reklamai laibu stiebu. Pateikta analizė įtikina”.

D.Šarakauskas: Mes turėtume pasiūlyti išeitį, jei nepritariam reklaminiam stulpui. Nemanau, kad pateikus daugiau medžiagos, pasikeis projektas. Jei kitų teisiškai priimtinų priemonių nėra, tegu stato stulpą. Tai bus skirta pravažiuojančiam galimam klientui.

L.Tuleikis: Man neužtenka pateiktos medžiagos. Nėra atsakyta, kokioje altitudėje objektas yra pakilimo tako atžvilgiu, koks santykis su mikrorajono ir Vytėnų kvartalu. Nėra variantinių sprendinių, neaiškus medžiagiškumas. Sprendimui nepritariu.

A.Kančas: Į KAUET buvo kreiptąsi dėl reklaminio skydo aukščio, o atsakymo į klausimą nėra. Apvažiavau daug šalių- visur pilna aukštų reklaminių nuorodų, ypač Vokietijoje. Bet kažkokių pritrenkiančių sprendimų su lazeriais ar pan. neteko matyti. Nemanau, kad prie MEGOS galėtų atsirasti kažkas tokio, ko nėra plačiame pasaulyje. Mano nuomone, tokia 50m aukščio nuoroda pilnai gali būti statoma.

Susumuosiu ekspertų pasisakymus: 5 ekspertai pritaria projektui, 6 nepritaria. Kiti 3 ekspertai projektą vertina su išlygomis. Sugrupuosime savo pastabas tolesniam darbui ir sėkmės.

NUTARIMAS

  1. Apsvarsčius pakartotinai pateiktą projektą “40M. AUKŠČIO REKLAMINĖS NUORODOS ISLANDIJOS PR. 32, KAUNE  projektiniai pasiūlymai “( Užsakovas- AB „Baltic Shopping Centers“, projektuoja  UAB “COWI Lietuva”, architektė Violeta Mikėnienė ), KAUET rekomenduoja atsižvelgti į pastabas:

 

2.1-Pakėlimo aukštis vizualine prasme nevaidina svarbaus vaidmens. Nėra esminio skirtumo tarp 40 ir 50 metrų reklaminės nuorodos aukščio (7 ekspertai)

2.2-Siūlome ieškoti įdomesnio reklamos dizaino ar pačios reklamos idėjos (6 ekspertai)

2.3-Pateiktas MEGOS nuorodos projektas gali būti realizuojamas. Pristatyta analizė įtikina (5 ekspertai)

2.4-Reklaminis užrašas galėtų būti talpinamas ant būsimo ar esamo MEGOS fasado (4 ekspertai)

2.5-Siūlomos reklaminės nuorodos aukštis –50m-yra tinkamas šioje vietoje (3 ekspertai)

2.6-40m aukščio nuoroda būtų kontekstualesnė (2 ekspertai)

2.7-Trūksta variantinių sprendinių (2 ekspertai)

 

Algimantas Kančas

Jūratė Merkevičienė

Komentavimas baigtas.