LAS Kauno skyrius

KAUET posėdis 2013-01-23

KAUNO ARCHITEKTŪROS IR URBANISTIKOS EKSPERTŲ TARYBOS POSĖDŽIO

ŽEMĖS SKLYPO KĘSTUČIO G. 81 KAUNE DETALIOJO PLANO IR PASTATO (EKONOMINĖS KLASĖS VIEŠBUČIO) PASIŪLYMAI

Užsakovas – UAB „Soliris“, projektuoja UAB „MIESTO PLANAS“, pristato Evaldas Barzdžiukas

ĮVYKUSIO 2013-1-23 KAUNO ARCHITEKTŲ NAMUOSE

PROTOKOLAS NR. 92

POSĖDŽIO DALYVIAI:

Projekto autoriai: Evaldas Barzdžiukas, Nerijus Stanionis.

KAUET nariai: Evaldas Barzdžiukas, Neringa Blaževičienė, Jurgis Bučas, Gediminas Jurevičius, Saulius Juškys, Jolita Kančienė, Vaidotas Kuliešius, Nerijus Stanionis, Dalius Šarakauskas, KAUET direktorė Jūratė Merkevičienė.

Kiti dalyviai:

Urbanistikos skyriaus vedėjas Nerijus Valatkevičius, UAB „Soliris“ atstovas Linas Sologubas, architektai: Vladas Stauskas, Loreta Janušaitienė.
Spaudos atstovai : Vereta Rupeikaitė („Kauno diena“)
Posėdžio pirmininkas: Dalius Šarakauskas
Posėdžio sekretorė: Jūratė Merkevičienė

ŽEMĖS SKLYPO KĘSTUČIO G. 81 KAUNE DETALIOJO PLANO IR PASTATO (EKONOMINĖS KLASĖS VIEŠBUČIO) PASIŪLYMAI. Užsakovas – UAB „Soliris“, projektuoja UAB „MIESTO PLANAS“, pristato Evaldas Barzdžiukas.

J.Merkevičienė: Šiandien buvo planuotas susirinkimas dėl ekspertų statuso įgyjimo būtinumo. Mūsų viešosios įstaigos pavadinime figūruoja terminas „ekspertų taryba“, deja eksperto atestatą teturi 8 tarybos nariai. Privalome siekti, kad kuo daugiau architektų įgytų šį statusą, kad nebūtume vadinami apsišaukėliais. Jau antroje vasario pusėje Kaune įvyks atestacija, todėl visus kviečiu kelti kvalifikaciją. Daugiau neišsiplėsiu, nes šiandien, siaučiant gripo epidemijai, tarybos nariai susirinko negausiai.
E.Barzdžiukas: Šis Kęstučio g. nr. 81 sklypas anksčiau priklausė UAB „Genezė“. Sąlygos projektavimui išduotos jau prieš kelis metus. DP buvo rodomas projektuojamo pastato blokavimas prie gyvenamojo daugiabučio Kęstučio 79, bet gyventojai prieštarauja blokavimui ir šoninėje sienoje jau yra iškirsti langai. Šio namo gyventojai sutikimo blokuoti neduos. Namo bendrijos nėra.
Todėl blokavimo mes nesiūlome. Pristatome du variantus – pirmame projektuojamas tūris atitrauktas 3 m nuo esamo daugiabučio ir su juo formuoja vientisą masyvą; antrame – atitrauktas per 5,3 m ir atrodo keistokai.
Sklypo plotas yra virš 5 arų, užstatymo tankumas – 0,6, intensyvumas – 1,7 ( apie 800 m2). Funkcija – ekonominės klasės viešbutis, skirtas jaunimui. Numerio plotas- apie 10 m2.
Projektuojamo pastato aukštingumą orientuojame į aukštesnę esamo gyv. namo dalį.
Iš KPD gavom reikalavimą atsižvelgti į istorines rbas, todėl mūsų užstatymas formuojamas sulyg istorinės posesijos riba, formuojant 7m pločio praėjimą į krantinę.

 KLAUSIMAI

N.Blaževičienė: Ar naujamiesčiui būdingas atskirai stovintis, o ne blokuotas pastatas? Ar nemanot, kad reikia išlaikyti anksčiau buvusio užstatymo charakterį?
E.Barzdžiukas: Pilnai pritariu dėl blokavimo charakteringumo. Blokuotume ir mes, jei būtų įmanoma.
Dėl ankstesnio charakterio – manau, kad svarbu išlaikyti užstatymo liniją ir mastelį – tai pagrindinis principas.
V.Kuliešius: Gal gyventojai neprieštarautų viršutinių aukštų konsolei link esamo pastato?
E.Barzdžiukas: Tikrai nesutiktų.
J.Kančienė: Ar KPD išduotose sąlygose nebuvo nurodymo blokuoti?
E.Barzdžiukas: Ne.
N.Blaževičienė: Ar iškirsti langai yra įteisinti?
E.Barzdžiukas: Nežinau.
D.Šarakauskas: Visi langai traktuojami kaip esami – reikia į tai atsižvelgti.
S.Juškys: Reikia siekti, kad ruošiamame naujamiesčio reglamente būtų aiškiai nurodyta neįteisinti savavališkai iškirstų angų.
J.Kančienė: Apie tai jau ne kartą esame rašę.
D.Šarakauskas: Bet to reikalauja visuomenės sveikatos centras.
S.Juškys: Visuomenės sveikatos centras neturi teisė kištis į urbanizmą.
J.Bučas: Kurio namo gyventojai neleidžia blokuotis?
E.Barzdžiukas: Kęstučio 79.
N.Blaževičienė: Ar KPD rekomenduoja variantinį projektavimą?
E.Barzdžiukas: Rekomenduoja tik atsižvelgti į istorines posesijas.
J.Kančienė: Prieš pasisakymus norėčiau pateikti trumpą istorinę informaciją.: formuojant naujamiesčio veidą nuo 1933m. įsigaliojo privalomas įstatymas – namai turi būti statomi pagal raudonąją liniją, blokuojant vieną prie kito ugniasienėmis, įvažiavimą į kiemą formuojant per bromą, tuo sukuriant ištisinio užstatymo kvartalus.
E.Barzdžiukas: Savo laiku oficialiai kreipiausi į paminklotvarką, kad savavališkas angų kirtimas būtų reguliuojamas, bet nesulaukiau jokios reakcijos.
L.Janušaitienė: Labai keista, kad KPD neprašo perimetrinio užstatymo, kuris būdingas šiai teritorijai.
D.Šarakauskas: Ši teritorija reglamento, kaip žinia, šiuo metu neturi jokio. Pasisakant prašyčiau akcentuoti du momentus: dėl blokavimo ir aukštingumo.

 PASISAKYMAI

 N.Blaževičienė: DP rengimo procedūroje prioritetiniais privalo būti urbanistiniai, paveldosauginiai, architektūriniai aspektai, formuojantys naują nagrinėjamos teritorijos kokybę, su pagarba ir kompetencija vertingosioms Kęstučio gatvės urbanistinėms savybėms.
Siūlau rengti prioritetams adekvačius variantus ir gavus paveldosaugos pritarimą bei KAUET rekomendacijas atlikti teisinę ekspertizę detaliojo plano atitikimo įstatymams įvertinimui. Tada savivaldybė turės visus svertus. Manau – reikia pakovoti. Manau, kad toks tūris galėtų būti, bet tarpo neturėtų būti.
J.Bučas: Tai aštri problema. Siūlau suderinti stogų šlaitus, kad išklotinė būtų vieningesnė. Manau, reikia turėti galimybę sublokuoti pastatus ir stogo konstrukcijas, reikia ieškoti galimybių. Siūlau ieškoti naujos architektūros kokybės variantinės paieškos, gal net aukštinant projektuojamą pastatą.
G.Jurevičius: Man pastatas atrodo kiek per žemas – gal dėl langų smulkumo ir fasadų dalinimo. Manau, tūris galėtų būti 2 aukštais aukštesnis. Pastatas galėtų būti priblokuotas arba ne. Jei stovės atskirai, turėtų būti aukštesnis. Jei bus blokuojamas, reikia derinti langų ir stogų horizontales, todėl reikėtų daugiau architektūrinių fasadų variantų.
S.Juškys: Pritariu blokavimui perimetriniame užstatyme. Tūris atrodo susmulkėjęs – galėtų būti aukštesnis- iki kaimyninių pastatų kraigo.
Reikėtų kreiptis į KPD, kad būtų išspręstas klausimas dėl savavališkai iškirstų ir įteisintų angų ugniasienėse. Kadangi A.Gelūnas žadėjo siekti, kad Kauno naujamiestis būtų įtrauktas į pasaulio paveldą, šis klausimas yra ypač svarbus. Dabar gi visos įmanomos institucijos primeta architektams savo sprendimus.
J.Kančienė: 1933m. įstatymas nurodė naujamiestyje projektuoti tik „uždaros statybos kvartalus“, kuriuose namus galima buvo tik blokuoti. Tai naujamiesčio vertingoji savybė – architektūrinė ir urbanistinė savastis.
Kęstučio g. 79 pastato langeliai iškirsti tikriausiai WC ir vonių patalpose. Reikėtų patikrinti jų teisėtumą, nes tai akivaizdi savivalė. KAUET as turi saugoti viešą interesą, o ne pavienių žmonių savivalę.
Naujas tūris galėtų būti aukštesnis – iki kaimyninių namų kraigo, be to fasadas perdaug smulkus. Naujas pastatas privalo būti priblokuotas.
KAUET turi siūlyti ir reikalauti teisingų urbanistinių sprendimų, naujamiesčio vertingųjų savybių išsaugojimu turi rūpintis KPD, o kaip tas viskas bus įgyvendinta priklauso nuo valdininkų.
V.Kuliešius: Naujasis tūris galėtų būti aukštesnis ir akcentuoti promenados kampą – taptų architektūrine formante. Blokuotis prie esamo pastato būtų optimalus sprendimas, kuris gali būti pasiektas teisinėmis procedūromis. Pirmame variante siūlau tarpą tarp pastatų užpildyti konsoline jungtimi, ant kurios gali būti tvirtinama reklama arba kas nors panašaus tuo atveju, jei būtų pasiektas kompromisas tarp gyventojų ir nagrinėjamo sklypo savininkų.
D.Šarakauskas: Jei susformavęs perimetrinis užstatymas, reikia jį išlaikyti ir būtinai blokuotis. Manau, kad aukštingumas normalus – jei būtų pateikta ilgesnė išklotinė, tūris atrodytų kontekstualus. Jei pastatas stovės atskirai – turėtų būti aukštesnis.
N.Valatkevičius: Ši istorija tęsiasi jau 15 metų. Ankstesniuose DP pastatas buvo blokuojamas prie Kęstučio g.79 pastato. Teismas panaikino šį sprendimą.
Kieme esančio namo gyventojai nesutinka su DP sprendiniais dėl aukštingumo, nes mažina insoliaciją. Todėl aukštingumas irgi ribojamas. Jei būtų buvę teisiškai registruoti prie tai stovėjusio priblokuoto namo pamatai, galima būtų pakovoti dėl blokavimo. Reikėtų taip rengti DP, kad būtų kuo universalesnis.
D.Šarakauskas: Ar vyriausiasis architektas nori pasakyti, kad DP turi būti rodomos maksimalios galimybės – todėl reikėtų rodyti blokavimą?
N.Valatkevičius: Būtent taip.
V.Stauskas: Reikia atsižvelgti į tai, kokia urbanistinė šios teritorijos tradicija. Jei pastatai buvo blokuojami – reikia taip ir projektuoti. Miesto centras yra intensyviai užstatytas ir nereikia jokių plyšių. Stebina neprincipinga KPD pozicija.
Manau, tai galėtų būti nedidelis, bet geros modernios architektūros objektas.
Išvada – reikia blokuoti ir siūlyti modernią išraišką.
L.Sologubas: Iškirstieji langai yra įteisinti. Manau, padėtis be išeities – vieną kartą teismas jau panaikino R.Skamarausko DP. Atsižgeliant į teisminę praktiką, sunku patikėti, kad teismas galėtų paneigti savo priimtą sprendimą.
D.Šarakauskas: Ekspertų pasisakymų reziume: miesto užstatymo tradicija turėtų būti tęsiama. Būtina kreiptis į miesto urbanistikos skyrių dėl savavališko angų kirtimo sustabdymo. Neįteisinus angų kirtimo, reikėtų priversti savininkus panaikinti padarinius.
J.Kančienė: Reikia kreiptis į KPD – juk ši institucija turi kovoti už naujamiesčio vertingųjų savybių išsaugojimą.
L.Janušaitienė: Man neaišku, pagal kokį įstatymo punktą galima tas angas įteisinti. Manau, tai manipuliacija.
D.Šarakauskas: Siūlau įpareigoti Jolitą Kančienę ir Jūratę Merkevičienę parengti kreipimąsi į KPD. Kas už? Niekas neprieštarauja. Taip ir nusprendžiam.

 NUTARIMAS

1.Apsvarstę pateiktą projektą ŽEMĖS SKLYPO KĘSTUČIO G. 81 KAUNE DETALIOJO PLANO IR PASTATO (EKONOMINĖS KLASĖS VIEŠBUČIO) PASIŪLYMAI ( užsakovas – UAB „Soliris“, projektuoja UAB „MIESTO PLANAS“), rekomenduojame atsižvelgti į pastabas:

1.1- Įpareigojame Jolitą Kančienę ir Jūratę Merkevičienę parengti kreipimąsi į KPD, kad būtų sprendžiamas klausimas dėl savavališkai kertamų angų ugniasienėse ir Kauno naujamiesčio charakterio išsaugojimo, blokuojant namus perimetrinime užstatyme (7 ekspertai)

1.2- „Uždaros statybos kvartalai“, kuriuose pastatus galima buvo tik blokuoti – tai Kauno naujamiesčio vertingoji savybė – architektūrinė ir urbanistinė savastis (6 ekspertai).

1.3- Blokuotis prie esamo pastato būtų optimalus sprendimas, kuris gali būti pasiektas teisinėm priemonėm (6 ekspertai).

1.4- Projektuojamas tūris atrodo susmulkėjęs – galėtų būti aukštesnis – iki kaimyninių pastatų kraigo (4 ekspertai).

1.5- Rekomenduojame atlikti teisinę ekspertizę detaliojo plano atitikimo įstatymams įvertinimui (2 ekspertai).

1.6- Siūlome suderinti stogų šlaitus, kad išklotinė būtų vieningesnė (2 ekspertai).

1.7 – Jei pastatas stovės atskirai, manome, kad turėtų būti aukštesnis (2 ekspertai).

1.8 –Rekomenduojame pateikti daugiau fasadų architektūrinių variantų, jei naujasis pastatas bus blokuojamas (2 ekspertai).

1.9- Pirmame variante siūlau tarpą tarp pastatų užpildyti konsoline jungtimi su reklama ir aukščiu akcentuoti promenados kampą, kuris taptų architektūrine formante (V.Kuliešius)

 

Dalius Šarakauskas

Jūratė Merkevičienė

 

Komentavimas baigtas.