LAS Kauno skyrius

KAUET posėdis 2013-02-22

KAUNO ARCHITEKTŪROS IR URBANISTIKOS EKSPERTŲ TARYBOS POSĖDŽIO

KAUNO ROTUŠĖS AIKŠTĖS VIZIJOS URBANISTINIO KONKURSO PROGRAMOS APTARIMAS
Užsakovas – Kauno miesto savivaldybės administracija

ĮVYKUSIO 2013-02-22 KAUNO ARCHITEKTŲ NAMUOSE

PROTOKOLAS NR.93

POSĖDŽIO DALYVIAI:

KAUET nariai: Evaldas Barzdžiukas, Neringa Blaževičienė, Jurgis Bučas, Saulius Juškys, Jolita Kančienė, Audrys Karalius, Vygintas Merkevičius, Jonas Minkevičius, Rimvydas Palys, Linas Tuleikis, KAUET direktorė Jūratė Merkevičienė.

Kiti dalyviai:

Kauno meras Andrius Kupčinskas, Urbanistikos ir architektūros skyriaus vedėjas Nerijus Valatkevičius, kultūros paveldo skyriaus vedėjas Rimgaudas Miliukštis, KPD Kauno TP vyriausia specialistė Rymantė Gudienė, KPD Kauno TP vyr. specialistė Vilija Skėrienė, Urbanistikos ir architektūros skyriaus atstovas Rytis Strimaitis, senamiesčio bendruomenės valdybos pirmininkas Edmundas Kolevaitis, Rotušės aikštės bendrijos nariai: Kęstutis Ignatavičius, Augustas Ramonas, Ąžuolas Gaižutis, Ričardas Mačiulaitis, Vidimantas Žekas, architektai: Loreta Janušaitienė, Vladas Stauskas, Gediminas Šinkūnas, Irena Slavinskaitė, LAS KS atsakingoji sekretorė Snieguolė Surblienė, LDS Kauno skyriaus pirmininkas Gintautas Vaičys.
Spaudos atstovai : Vereta Rupeikaitė („Kauno diena“), Austėja Masiokaitė (BNS naujienų agentūra)
Posėdžio pirmininkas: Linas Tuleikis
Posėdžio sekretorė: Jūratė Merkevičienė.

KAUNO ROTUŠĖS AIKŠTĖS VIZIJOS URBANISTINIO KONKURSO PROGRAMOS APTARIMAS. Užsakovas- Kauno miesto savivaldybės administracija.

J. Merkevičienė: Gavome Kauno savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliojimą šiemet surengti Rotušės aikštės vizijos urbanistinį konkursą. Kreipėmės į užsakovą programos. Vietoje programos išgirdome siūlymą sukviesti visas suinteresuotas bendrijas – Rotušės aikštės draugiją ir senamiesčio bendriją – bei savivaldybės atstovus ir išsiaiškinti konkurso tikslus patiems. Žodis užsakovo atstovui.

R.Strimaitis: Reikia išsiaiškinti aikštės vietą ir funkciją. Rotušės draugijos ir senamiesčio bendruomenės tikslus turime- jie buvo jums persiųsti el. paštu. Dabar reikėtų įvertinti jų siūlymus ir miesto poreikius. Medžiaga iki galo neparuošta, bet idėjos yra. Mūsų tikslas- konkurso sąlygos ir bendros idėjos.

L.Tuleikis: Kas parengė tą medžiagą?

R.Strimaitis: Tai ankstesni metmenys, parengti senamiesčio bendruomenės. Autorius- prof. R.Jucevičius.

A.Ramonas: Rotušės aikštės bendrija buvo parengusi programą, kurią 2012m. vasario mėn įteikė savivaldybei – ją pateikiame ir jums. Tai dvi vizijos, kurias reikėtų vykdyti nedelsiant. Savivaldybės prašome sudaryti profesionalų grupę, kuri vystytų šias idėjas.

K.Ignatavičius: Supažindinsiu su aikštės regeneravimo scenarijumi.

Aikštės infrastruktūra jau atitarnavo, nebeatitinka šiandienos reikalavimų. Nėra schemos laikinųjų estradų statymui, medžiai užstoja architektūrinius paminklus, suoliukai susidėvėję – bendrai nėra aikštės vystymo koncepcijos. Norėtume sumažinti istoriškai susiklosčiusį apvažiavimą aplink aikštę, uždarant apvažiavimus dviejose gatvėse – sujungiant aikštę su Šv.Pranciškaus Ksavero (Jėzuitų) bažnyčia bei namais prieš šią bažnyčią. Nepakankamas prioritetas pėstiesiems. Neaiškus aikštės zonavimas. Paminklai ir mažoji architektūra statomi be koncepcijos. Želdynus reikėtų kurti iš naujo.

Reikėtų daugiau lauko kavinių, vietų scenoms. Rotušės aikštė neturėtų tarnauti labai masiniams renginiams. Susidėvėjo elektros ir vandentiekio komunikacijos. Dabar gi kabelis ūkiškai jungiamas prie rotušės, kas prieštarauja visiems KPD reikalavimams. Nėra pastatams priskirtų žemės sklypų plano. Susidėvėjusi aikštės danga. Visiškai ne vietoje fontanas. Gal jis ar skulptūrinė grupė galėtų būti centre, kad aplink rinktųsi žmonės ir suktųsi veiksmas.

L.Tuleikis: Kodėl manote, kad reikia akcento aikštės centre? Ar tai jūsų bendra nuomonė?
K.Ignatavičius: Mes važinėjom po Europą pažiūrėti aikščių ir mokomės. Krokuvos aikštėj paviljonai stovi tiesiog prie namų fasadų. Viduryje stovi stela su aikštės vaizdais. Aikštė su aplinkiniu užstatymu sukuria visumą, o pas mus aikštę nuo namų atitveria mašinų srautai.

R.Mačiulaitis: Todėl į jus ir kreipiamės, nes specialistai esate jūs. Mes patys negalime paruošti projekto, turime tik pasiūlymus.

A.Ramonas: Laikini statiniai kaskart statomi pagal naują planą. Fontanas galėtų stovėti ir kitur. Bendras lauko kavinių vaizdas komplikuotas. Mes tiesiog norim dalyvauti, rengiant koncepciją. KPD sakė mums, kad tokia jau susiformavo eismo tradicija – aplink aikštę. bet juk transporto aplinka keičiasi.

J.Kančienė: Kaip žiūrite į ūkininkų turgelio idėją?

K.Ignatavičius: Palankiai, bet manome, kad idėjai įsitvirtinti bus sunku. Juk sekmadieniais žmonės eina į katedrą , o ne turgų.

E.Kolevaitis: Senamiesčio bendrija, kurdama strategiją, išskyrė 4 aspektus: kultūrą, verslą, bendruomenę ir infrastruktūrą. Šie aspektai turėtų būti išnagrinėti, medžiagą jums pateikėme. Reikia siekti, kad kultūrinis gyvenimas persmelktų visas socialinio gyvenimo sritis; senamiestyje veikiančios įmonės galėtų tenkinti įvairiausius klientų poreikius; siekti, kad bendruomenė taptų aktyvia erdvės kūrėja; siekti, kad fizinė infrastruktūra ir erdvės būtų pritaikytos modenaus gyvenimo reikmėms, išsaugant paveldą.

L.Tuleikis: Koks santykis tarp Rotušės aikštės draugijos ir senamiesčio bendruomenės?

E.Kolevaitis: Pagrindiniai tikslai suderinti. Mūsų bendras planas duotų postūmį senamiesčio vystymui. Nuo Rotušės aikštės turėtų prasidėti viso senamiesčio atgimimas.

L.Tuleikis: Ar yra ginčytinų klausimų?

E.Kolevaitis: Kaip ir ne. Iš esmės aikštė turi būti skirta kultūrai ir laisvalaikiui, o ne transportui. Suprantame, kad transportas sudarė galimybę senamiestį atgaivinti, bet dabar gal galima jį apriboti. Senamiesčio reorganizavimas turi remtis įvairiais aspektais.

L.Tuleikis: Kas dar turi informacijos?

R.Miliukštis: Apvažiavimas aplink Rotušės aikštę atsirado kartu su pirmaisiais Kauno automobiliais. Aikštėje buvo net kolonėlė. Bruko aikštėje niekada nebuvo – tai buvo paprasta turgaus aikštė be kietos dangos. Apie 1980m. per aikštės rekonstrukciją buvo numatyta nauja danga, šviestuvai, fontanas, pinti vežimėliai prekybos vietoms. Vėliau ir S.Lukošius ir R.Palys rengė aikštės rekonstrukcijos planus.

G.Vaičys: Manau, kad visiškai atsisakyti transporto nėra priimtina. Egzistuoja istorinis įvažiavimas į dailininkų sąjungos kiemą. Kaip bus su juo?

V.Skėrienė: Prieš kelis metus esu parengusi sąlygas tarnsportui, bet darbai neprasidėjo.

A.Kupčinskas: Kultūriniams objektams artimiausioje ateityje bus skiriama daugiau lėšų ir jos bus atskirtos nuo skirtų turizmui. Norint sumažinti transportą, reikai išsamių studijų. Kultūros paveldui taip pat bus skiriama daugiau.

L.Tuleikis: Yra Laisvės alėjos rekonstrukcijos projektas. Kuris iš jų bus pirmesnis?

A.Kupčinskas: ES pinigai skirstomi periodais kas 6 metus. Turime apie 0,5 mln. Lt sutaupytų lėšų. Laisvės alėjos rekontrukcijai reikia labai didelių idėjimų – vieno kiemo biudžetas sieks 12-16 mln. Lt. Ką reiškia įsivelti į Laisvės alėjos darbus – tiek laukti ir skolintis būtų avantiūrizmas. Vis tiek manau, kad alėjos rekontrukcija turėtų būti pirmesnė. Senamiesčio bendrija nori kuo greičiau, bet juk egzistuoja grafikas. Be to, visą projektinę medžiagą Laisvės alėjai jau turime.

J.Kančienė: Žinome, kad Marijampolė gavo 33 ml. Lt iš Europos struktūrinių fondų, Jonava taip pat nemažai – ir gerai susitvarkė. Marijampolė lėšas gavo paveldo tvarkymui.

A.Kupčinskas: Kiekviename regione yra po probleminę savivaldybę – mūsų regione Jonava. Ji gavo 60 mln.Lt renovacijai ir aikštėms. Mes gavome 10 mln Pažaislio vienuolyno tvarkymui, norvegų lėšas Kauno piliai… Vis kartoju Dariaus ir Girėno aerodromo vystytojams, kad jau seniai laikas kurti programas lėšoms gauti.

L.Tuleikis: Gal jau pereikim prie pasisakymų? Kaip manote ar jau laikas skelbti konkursą, ar prieš tai reikėtų turėti transporto spec. planą? Ar reikia dirbti su kitom visuomenės grupėm, ar užtenka šių dviejų bendruomenių? Į šiuos klausimus prašau atsakyti savo pasisakymuose.

A.Karalius: O koks šio pasitarimo tikslas?

L.Tuleikis: Pasikeitimas nuomonėmis ir prioritetinių krypčių nustatymas galimo architektūrinio konkurso rengimui.

PASISAKYMAI

 E.Barzdžiukas: Kažkada buvo parengtas senamiesčio regeneracijos projektas, dabar jį keičia spec. planai. Po BP turėtų sekti senamiesčio spec. planas, kuriame būtų kompleksiškai sprendžiamos senamiesčio problemos. Šis spec. planas jau seniai pribrendęs. Jei yra skiriamos biudžetinės lėšos – reikia išnaudot galimybę parengti programą. Manau, kad konkursą rengti dar per anksti- reikėtų pirmiausia parengti senamiesčio regeneracijos programą kartu su paminklotvarka. Asmeniškai manau, kad nereikėtų Rotušės aikštė paversti turgumi.

N.Blaževičienė: Iš esmės Evaldas teisus – jei yra lėšos, reikia jas panaudoti. Problemos yra labai svarbios – sterilizuojant aplinką, baisu sunaikinti jau esamą gyvenimą. Transporto klausimas labai svarbus – reikia rasti būdą, kaip jį koordinuoti. Neseniai diskutavom apie dalinį transporto įvedimą Laisvės alėjoje. Nuimti tik keli „Ryanair“ skrydžiai, o Kauno verslas iš karto tai pajuto. Transporto problemas reikia spręsti kartu su Lituanikos kompleksu.
Esu kategoriškai prieš „plastmasinius“ medžius. Reikia tvarkyti esamus ir juos papildyti. Manau, kad reikėtų leisti aikštėj prekiauti medumi ir bandelėm, su sąlyga, kad tai bus laikini paviljonai.
Fontanas kaip akcentas būdingas aikštėms ir organizuoja aplink žmonių sambūrį.

J.Bučas: Manau, kad Rotušės aikštė turi tris esmines vertės dimensijas:

– amžiaus – viduramžių gotika,

– vietos – prasminė senamiesčio širdis,

– vertės – paminklinis statinių kompleksas. Svarbi vizualinė raiška.

Manau, kad rengiant konkursą, būtinas profesionalų ir visuomenės bei bendruomenių bendradarbiavimas.

Aikštė ir jos gretimybės – malonių potyrių vietovė. Saugojimas yra mažiau svarbus, negu noras matyti, gėrėtis ir naudoti. Preferencija – naudojimas ir potyriai. Čia ypač svarbi seno ir naujo dermės kokybė.

Manau, kad konkursas savalaikis, tačiau reikalaujantis integralaus sprendimo.

S.Juškys: Už Rotušės aikštę Kaune nėra nieko geresnio. Be tarnsporto aikštė bus negyva. Manau, kad daug galima išlošti, apribojus mašinų parkavimą. Manau, kad laikinas turgelis – ne bėda. Esu prieš medžių naikinimą- matau tik žalią aikštę. Kuo daugiau medžių – tuo geriau.

V.Merkevičius: Konkursas savalaikis, bet nereikėtų apsiriboti tik Rotušės aikšte, reorganizacija turi apimti viso senamiesčio ateities vizijas ir scenarijus, o Rotušės aikštė – tik dalis visumos. Scenarijus turi apimti mažąją architektūrą, prekybos taškus, naujas erdves kavinėms, prekybos ir kitų funkcijų derinimą, transporto sprendinius, pasikeitus realijoms.

J.Kančienė: Transporto problemos negali būti sprendžiamos lokaliai. Būtina susisteminti jau turimą medžiagą, būtini istoriniai aikštės tyrimai. Lokaliam aikštės sutvarkymo konkursui turi būti atlikta savalaikė analizė. Naikinti medžius ar perkelti raudonąsias linijas – tai didžiuliai pakeitimai.

A.Kupčinskas: Noriu priminti, kad prie konkursinės medžiagos reikėtų pridėti senas nuotraukas.

A.Ramonas: Manau, kad neteisinga kelti klausimą, ar konkursas savalaikis. Medžiagą juk mes pateikėm.

L.Tuleikis: Medžiagą gavome ir dabar svarstome mums įpasta tvarka. Į konkurso rengimą stengsimės įtraukti aktyvių žmonių grupes. Jei neprieštaraujate, mes tęsime posėdį, kaip sumanę. O, kaip meras siūlo, senas nuotraukas būtinai pridėsime prie sąlygų.

A.Karalius: Evaldas išdėstė problemą labai teisingai, bet jei Rotušės aikštė bus vystoma pagal tokį spec. planą – ji bus mirusi. Iš tiesų – viskas susiveda į potyrius. Reikia nuspręsti, kas aikštėj negerai, ko trūksta. Svarbiausia apspręsti, kokia yra pagrindinė aikštės tema – alaus šventės ar labiau rafinuotos pramogos. Gal turgui centrinė aikštėj ne vieta? Svarbūs kasdieniai ir šventiniai scenarijai. Scenos visada pastatytos problemiškai.

Nemanau, kad reikia didelių spec. planų. Gal transporto apvažiavimas aplink galėtų būti „u“ formos? Ikonų ar simbolių paieška galėtų nekopijuoti kitų miestų. Neteisinga būtų stengtis viską išspręsti vienu etapu, kaip Laisvės alėjos konkurse. Svarbu, kad išliktų įvairovė.

J.Minkevičius: Aš esu konkursų šalininkas. Dėkoju jo organizatoriams. Rotušės aikštė – Kauno gordijaus mazgas – čia daug problemų. Joks konkursas neišspręs visų problemų, todėl siūlau spręsti tai, kas aktualu mums. Konkursą reikia vykdyti konceptualių principų pagrindu. Nereikia fiksuoti nepajudinamų dalykų. Paminklų statymas yra aktualus visam pasauly. Paminklai – aukščiausia tautos talento pasireiškimo išraiška. O M.Valančiaus paminklas aikštėj – tikra pajuoka.

Turgus – laikinas dalykas, transporto problemos aktualios – bet nereikia jų hierarchizuoti. Manau, medžiai puošia aikštę.

R.Palys: Rotušės aikštė – tikrai gordijaus mazgas. Palaikau Barzdžiuką – transporto problemos visiškai nespręstos, neaišku dėl tunelio. Neišsprendus pagrindinių dalykų, nėra prasmės smulkintis. Reikia kelti viso miesto gerovę, o ne atskirų vietų.

Manau, reikia konceptualiai nustatyti aikštės erdvę ir dangą. Apvažiavimo gatvė visąlaik kėlė abejones. Galime spręst dangą ir želdinius. Svarbu, ar tai reprezentacinė ir pompastiška, ar demokratiška ir judri aikštė. Tai patys svarbiausi dalykai.

Aikštė be transporto bus negyva, o dabar gyva. Danga apspręs erdvę. Manau, geriau diskusija, o ne konkursas. Reikia daugiau laisvės ir judėjimo.

L.Tuleikis: Perskaitysiu G.Prikockio komentarą: “ Labai džiugu, kad Kauno savivaldybė nusprendė tvarkyti Rotušės aikštę. Marijampolės pavyzdys rodo, kad galima rasti ir pinigų, ir gerų sprendimų. Tam tikrų problemų susikaupė nemažai. Labai svarbu, kad Rotušės aikštės tvarkymas vyktų, aiškiai įvardinus visas egzistuojančias bėdas, išsiaiškinus visų visuomenės sluoksnių pageidavimus ir lūkesčius. Manau, kad reiktų kreiptis į kauniečius ir visuomenines organizacijas, atlikti apklausas ir įvardinti problemas, pageidavimus, lūkesčius. Pabandysiu pateikti savo pamąstymus, gal tai bus naudinga konkurso organizatoriams.

Problemos :

-Automobilių eismo sistema ir parkavimas.
-Senstantys želdiniai, jų priežiūra ar pertvarkymas.
-Lauko kavinių chaotiškas dizainas.
-Neraiški mažoji architektūra.
-Susidėvėjusi Rotušės aikštės danga.
-Inžineriniai tinklai nepritaikyti įvairiems renginiams.
-Informacinė viso senamiesčio sistema labai nesolidi , laikino įvaizdžio.
-Apšvietimas.

Vizija :

Rotušės aikštė pagrindinė reprezentacinė ir kasdieninė kauniečių bendravimo erdvė. Aikštės panaudojimas turi tenkinti miestiečių poreikius ir turi būti tampriai susietas su miesto istorija bei tradicijomis. Rotušės aikštės dangos, mažoji architektūra, kasdieninė ir šventinė apšvietimo sistema įrengiama iš labai solidžių, ilgaamžių gaminių bei medžiagų ir tik individualaus, originalaus dizaino.

Funkcijos :

Reprezentaciniai, masiniai ir kameriniai renginiai (reikia numatyti pastovias vietas, įrengti inžinerinę infrastruktūrą).
Miestiečių savaitgalių praleidimo vieta ( reikia išspręsti transporto, pėsčiųjų judėjimo srautus, automobilių, dviračių parkavimą , lauko kavinių vietas ir dizainą).
Tradicinė turgavietė tam tikru laiku ( reikia numatyti pastovią vietą, sukurti solidų dizainą, įrengti inžineriją, išspręsti laikino įrangos saugojimo klausimus ).”
L.Tuleikis: Perskaitysiu A.Steponavičiaus komentarą:
Pateiktoji strateginė senamiesčio vystymo programa, besiremianti aktualiais vykstančiais procesais – svarbus raidos etapas, tačiau nepilnas. Trūksta bendrujų miesto centro raidos nuostatų įvertinimo. Jie paaiškės tik pritarus ruošiamam Kauno Bendrajam planui. O tai gali iš esmės pakeisti pateikiamus lozungus (iššūkius), jų vykdymo priemonių ir būdų hierarchiją. Neaiškūs klausimai:

       *ar senamiestyje ir aplamai centre liks pastovių gyventojų? Jie čia pageidautini, tačiau kyla daug konfliktų transporto, socialinėje sferose.

       *kokios artimiausios būtinosios transportinės operacijos miesto centrinėje dalyje? Kaip aptarnauti visuomeniniu transportu senamiestį? Nutraukus transportinę kraujotaką grės besivystančių urbanistinių struktūrų degradacija. Gal PARK AND RIDE (palik autoetažerėje ir važiuok)? Gal viešuoju elektriniu transportu?

       *Kaip įrengti paupius, 5-6m svyruojančiam vandens lygiui? Kaip sudaryti sąlygas upių tramvajaus verslui? Ne tik krovininei pramoginei, bet ir keleivinei laivininkystei. Jei būtų keltas Nemune, Panemunėje tarp troleibuso stotelių, galima būtų taikstytis su absurdiškais tilto rekonstravimo būdais ir terminais. Idėja verslui…Nebūtų poreikio ir Brastos gatvės tiltui. Pabandykime jį įsivaizduoti pateikiamoje Santakos panoramoje.
L.Tuleikis: Manau, kad konkursas savalaikis. Pritarčiau A.Karaliui ir J.Minkevičiui. Pritariu R.Paliui, kad reikia akcentuoti aikštės universalumą. Sprendimus galima daryti ne tik kapitaliniais statiniais. Esamą medžiagą kas buvo kada projektuota aikštėje būtina surinkti, susisteminti ir revizuoti, – negalima visko neatrinkus įdėti į sąlygas. Jei lėšos bus skirtos, reikia samdyti specialistą ir pradėti rengti sąlygas, rengiant kontrolinius susitikimus su bendruomene. Žmonės linkę diskutuoti tada, kai yra įdirbis.
V.Žekas: Bendrauju su žmonėmis, atvykstančiais į Kauną. Turistai atskrenda pažiūrėti Rotušės aikštės – to, kas savita – želdiniai, baseinas ne vietoj. Nesutinku su R.Paliu – nereikia laukti tunelio sprendimų, galima tą padaryti lokaliau. Tvarkyti tai, kas matoma, prieinama, galima ir pakopijuoti nuo Europos…

V.Stauskas: Manau, konkursas būtų naudingesnis dviejų stadijų su gana laisva programa. Tai būtų konseptualus konkursas. Iš pirmos stadijos atrinkti kelias koncepcijas ir antroje jas detalizuoti. Kaune Karo muziejaus sodelis su amžinąja ugnimi ir Rotušės aikštė – svarbiausi miesto taškai.

G.Šinkūnas: Rotušės aikštė patraukli miestietišku gyvenimu, todėl reikia kelti gyvenimo intensyvumą. Aktualizuokime transporto problemas: arba judėti kaip nori arba uždrausti viską, galima reguliuoti parkavimo apmokestinimą, keisti tarifikacijos politiką.

Siūlau paskirti instituciją, kuri apibrėžtų problemas, lūkesčius ir parengtų konkurso sąlygas.

A.Kupčinskas: Šiems klausimams spręsti reikia daugiau laiko. O miesto istoriškumą rodyti būtina. Vykdant šį, pirmąjį, etapą reikia numatyti ir sekančius.

Rotušės aikštė yra upių santakoje ir tą galima būtų simboliškai atliepti – pvz. fontanas – upeliai, tekantys iš aikštės kampų…Eglutės atramą reikėtų išnaudoti ir kitais metų laikais – pvz. buvo pasiūlymas ant jo prikalbinti dviračių. O Kauno eglutė jau antrus metus iš eilės yra gerai vertinama už originalumą.

L.Janušaitienė: Manau, klausimą reikia spręsti ūkiškai ir konstruktyviai. Transporto problema sunki, bet sprendžiama – ar įsileidžiam visus mašinų srautus, ar įvedam savaitgalio cenzą. Svarbus ir mašinų parkavimas.

Aikštėje atlikti tik fragmentiniai archeologiniai tyrimai – reikia pilnų istorinių – archeologinių tyrimų. Nors problemų daug, bet konkursas reikalingas, nes padės jas spręsti.

A.Kupčinskas: Jakšto gatvėje parkavimas bus leidžiamas tik vienpusis, nes prasidės Žydų ligoninės rekonstravimo darbai. O pilies aikštelėje parkavimas nemokamas iki 24 val.

N.Valatkevičius: Jei neturim savo vizijos, pritarkim toms, kurias turi bendruomenės. Ir nederėtų pamiršti terminų, nes konkursas vyks kaip visada viešųjų pirkimų keliu.

R.Miliukštis: Svarbu nuspręsti – ar rekonstruojant reikės nukasti visą aikštę, ar tik prie pastatų – tai labai svarbus momentas.

L.Tuleikis: Mums reikia specialisto, kuris galėtų susisteminti esamą medžiagą ir paruošti sąlygas. Manau, kad Loreta Janušaitienė būtų labai tinkamas žmogus. Būtų puiku, jei ji sutiktų. Ar neprieštaraujate jos kandidatūrai?

Tyla.

 NUTARIMAS

1.1-Aptarę KAUNO ROTUŠĖS AIKŠTĖS VIZIJOS URBANISTINIO KONKURSO PROGRAMOS metmenis, ekspertai rekomenduoja:

1.1-Konkursas savalaikis ir naudingas (7 ekspertai)

1.2-Transporto klausimas labai svarbus – reikia rasti būdą, kaip jį koordinuoti (4 ekspertai)

1.3- Sterilizuojant aplinką, baisu sunaikinti jau esamą gyvenimą (4 ekspertai)

1.4-Rengiant konkursą, būtinas profesionalų ir visuomenės bei bendruomenių bendradarbiavimas (3 ekspertai)

1.5- Reikia tvarkyti esamus želdinius ir juos papildyti, o ne naikinti (3 ekspertai)

1.6- Siūlome akcentuoti uiversalumą, įvairovę ir laisvę (3 ekspertai)

1.7-Po BP turėtų sekti senamiesčio spec. planas, kuriame būtų kompleksiškai sprendžiamos senamiesčio problemos. Tik po to tikslinga rengti konkursą (2 ekspertai)

1.8- Preferencija – naudojimas ir potyriai (2 ekspertai)

1.9- Svarbiausia – kasdieniai ir šventiniai scenarijai (2 ekspertai)

1.10-Neteisinga būtų stengtis viską išspręsti vienu etapu. Joks konkursas neišspręs visų problemų, todėl siūlau spręsti tai, kas aktualu mums (J.Minkevičius)

1.11- Manau, reikia konceptualiai nustatyti aikštės erdvę ir dangą (R.Palys)

 Linas Tuleikis

Jūratė Merkevičienė

Komentavimas baigtas.