LAS Kauno skyrius

KAUET posėdis 2013-12-18

Skulptoriaus Petro Deltuvos kurto Jono Jablonskio paminklo Kaune pastatymo vietos pasiūlymai. Pastatymo autorius – Algimantas Sprindys, užsakovas – Kultūros paveldo skyrius.

ĮVYKUSIO 2013-12-18 KAUNO ARCHITEKTŲ NAMUOSE

PROTOKOLAS NR.104

POSĖDŽIO DALYVIAI:

Projekto autorius Algimantas Sprindys.                                                                                                                                         

KAUET nariai: Gintaras Balčytis, Gražina Bernotienė, Neringa Blaževičienė, Jurgis Bučas, Saulius Juškys, Jolita Kančienė, Vaidotas Kuliešius, Vygintas Merkevičius, Gintaras Prikockis, Alvydas Steponavičius, Linas Tuleikis, KAUET direktorė Jūratė Merkevičienė.

Kiti dalyviai:

KPD Kauno TP vyriausia specialistė Rymantė Gudienė, Kultūros paveldo skyriaus vedėjo pavaduotojas Zenonas Girčys, Kultūros paveldo skyriaus vyriausioji specialistė Danutė Rūkienė, KPD Kauno TP vyr. specialistė Vilija Skėrienė, Andrijana Filinaitė, Vladas Stauskas.

Spaudos atstovai : Vereta Rupeikaitė („Kauno diena”)

Posėdžio pirmininkas: Gintaras Prikockis.

Posėdžio sekretorė: Jūratė Merkevičienė.

Skulptoriaus Petro Deltuvos kurto Jono Jablonskio paminklo Kaune pastatymo vietos pasiūlymai. Pastatymo autorius – Algimantas Sprindys, užsakovas – Kultūros paveldo skyrius.

Z. Girčys: Norime išgirsti jūsų nuomonę dėl Petro Deltuvos sukurto paminklo Jonui Jablonskiui. Gipsinis maketas buvo sukurtas 1977m., bet Vilniuje pastatytas nebuvo. Vėliau perkeltas į M.Mažvydo biblioteką. Prasidėjus bibliotekos rekonstrukcijai, buvo supjaustytas ir perkeltas į sandėlį. Maždaug prieš dvejus metus šis darbas buvo pasiūlytas Jono Jablonskio gimnazijai Kaune, kur planuota jį pastatyti mokyklos kieme. 2012m. paminklo pastatymo idėjai pritarė ir Vytauto Didžiojo universitetas. 2013m. universitete buvo atidaryta tikslinė sąskaita paramos kaupimui. Kartu su VDU sukurta iniciatyvinė grupė. Kuratorius- prof. Jonas Vaičenonis. Iniciatyvinė grupė finansuos paminklo pastatymą, miestui reikėtų prisidėti nebent prie pamatų įrengimo.

A. Sprindys: Skulptūros autorius buvo kviestas dalyvauti svarstyme, bet po negatyvaus straipsnio „Kauno dienoje“ nusprendė neatvykti. Skulptorius Petras Deltuva nusprendė savo darbą dovanoti miestui. Dabar jo gipsinis modelis saugomas Marijampolės sandėliuose. Originalas bus iškaltas iš rausvo granito.

G. Prikockis: Esame gavę LSD Kauno skyriaus skulptūros sekcijos susirinkimo nutarimą ir LSD Kauno skyriaus susirinkimo nutarimą. Jie identiški. Prašau nutarimą perskaityti.

J. Merkevičienė: „Nutarta: LDS Kauno skyriaus skulptūros sekcija nepritaria tokios išraiškos ir urbanistinio sprendimo paminklo statymui. Nepritarimas grindžiamas šiais kriterijais :

  1. Kadangi skulptūra statoma viešoje, t.y. miesto erdveje, turi vykti atviras konkursas, kurio metu ir išrenkamas tinkamiausias variantas. Tačiau privačiose teritorijose ,,dovanos“ gali būti statomos ir be meno organizacijų pritarimo.
  2. Plastinis paminklo sprendimas neperteikia J.Jablonskio asmenybės ir indelio į Lietuvos kultūrą. Plastinė išraiška neatitinka laikmečio ir neatskleidžia šiuolaikinio požiūrio į istoriją.
  3. Šis paminklas buvo kurtas bibliotekos interjerui ir ten ilgą laiką buvo eksponuojamas. Tad ji yra pritaikyta kamerinėms erdvėms o ne miestų aikštėms – matoma tik frontaliai (iš priekio). Tad, mūsų manymu, ji ir turėtų likti interjero kūriniu.”

A. Sprindys: Siūlau keturias galimas paminklo pastatymo vietas: Studentų skveras, Domininkonų kiemelis prie Vilniaus gatvės, J.Jablonskio gimnazijos kiemas ir Steigiamojo seimo aikštė.

Pirmoji vieta – prie VDU Studentų skverelyje. Siūlomos dvi pastatymo vietos: prie įėjimo į VDU veidu į Daukanto gatvę ir nugara į Donelaičio gatvę skvero centre už eglaičių.

Antroji vieta – Domininkonų sodelis prie pastato, kuriame Jonas Jablonskis gyveno ir priiminėjo studentus. Nors sodelis nuo gatvės atskirtas mūrine tvora, bet yra platūs metaliniai ažūriniai vartai, per kuriuos paminklas matysis. Siūlome jį statyti prie kairėje easančio fasado. Paminklas stovėtų kamerinėje aplinkoje.

Trečioji vieta – Steigiamojo seimo aikštėje siūlomos dvi vietos: arba esamos eglės fone aikštės centre, arba nugara į esamą perimetrinį užstatymą.

Ketvirtoji vieta – prie Jono Jablonskio gimnazijos. Siūloma vieta – prie pagrindinio įėjimo į kiemą iš Aušros gatvės. Siūlomas dekoratyvinių medžių fonas ir esamo sandėliuko pridengimas iš šono. Būtų puiki proga sutvarkyti menkaverčius sandėliukus ir sukurti skverelį.

Viso siūlomos 6 paminklo pastatymo vietos.

G.Prikockis: Skulptūrų pastatymui labai svarbus yra apšvietimas. Panagrinėsiu šiuo aspektu siūlomas vietas:

  • oji vieta- skulptūra atsukta į pietus, antrame variante- į vakarus, kur bus pastoviame šešėlyje.
  • oji vieta- atsukta į šiaurės rytus, bus tinkamai apšviesta.
  • ioji vieta- į rytus- apšvietimas geras.
  • į pietvakarius.

J.Kančienė: Gal pasiūlyti skulptūrą bibliotekai, esančiai Radastų gatvėje?

A.Sprindys: Šiandien pirmą kartą išgirdau, kad skulptūra buvo pastatyta interjere.

J.Bučas: Ar skulptūra bus kelių spalvų?

A.Sprindys: Visa skulptūra bus iš tamsaus raudonai žalsvo granito.

J.Bučas: Ar nekelia abejonių paminklo dydis?

A.Sprindys: Paminklo aukštis – kiek virš 4m. Domininkonų skverelyje toks dydis puikiai tinka.

A.Steponavičius: Kokia pastatymo vieta jums pačiam labiausiai patinka?

A.Sprindys: Domininkonų sodelyje ir Studentų skvere prie įėjimo į VDU.

S.Juškys: Bet studentai, ateinantys iš Donelaičio gatvės, atsidurs už paminklo nugaros ir tik ją matys.

V.Merkevičius: Kaip su žemės nuosavybe?

A.Sprindys: Domininkonų skverelis gal ir priklauso vienuolynui, bet kitos vietos – miestui.

R.Gudienė: Domininkonų sodelio pastatuose liko tik teologijos fakulteto dekanatas. Matyt, žemė priklauso bažnyčiai.

A.Steponavičius: Ar galima galvoti apie paminklo dydio keitimą?

A.Sprindys: Nelabai įsivaizduoju.

Z.Girčys: Mes to paties klausėm autoriaus – ar galima būtų paminklą pažeminti vienu trečdaliu. Bet autorius neatsakė.

A.Sprindys: Pagal iniciatyvinės grupės informaciją skulptūra buvo kurta statyti lauke, o ne interjere.

L.Tuleikis: Noriu paklausti A.Sprindžio- kaip manote, jei profesionalūs menininkai teigia, kad skulptūra neprofesionali, ar reikia būtinai ieškoti tuščios vietos ir ją statyti?

A.Sprindys: Manau, kad skulptūrai reikia tik specifinio fono.

PASISAKYMAI

G.Balčytis: Statyti dovanotas skultūras gal ir dalinai ydingas būdas, bet negalima ignoruoti iniciatyvų. Manau, kad noras papuošti miesto erdves meno kūriniais yra sveikintinas. Gal skulptūra ir nėra pati geriausia, bet ir ne blogiausia.

Manau, buvo pasiūlytos dvi tinkamos vietos: Domininkonų sodelis ir Jablonskio mokyklos kiemas. Palaikyčiau vietą prie mokyklos, tačiau reikėtų keisti pastatymo koncepciją, pasukti paminklą į pietų pusę ir suformuoti aikštę palei gatvę. Vieta skulptūrai būtų pozityvi edukacine prasme ir sukurtų kultūrinę aikštę. Kaune nemačiau mokyklos, kuri tokią turėtų. Būtų gera proga sutvarkyti sandėliukus.

Vieta prie Vilniaus gatvės taip pat yra tinkama, ypač mastelio ir semantikos prasme.

G.Bernotienė: Skulptūra labai apibendrinta, akmuo tamsus, todėl bus atpažįstama tik iš arti. Geriausiai skaitoma profiliu, neturi išbaigtumo požymių. Jai reikia tolimesnio modeliavimo. Marijampolėje skulptūra J.Jablonskiui stovi priešais mokyklą.

Pritariu jos statymui interjerinėje- uždaroje erdvėje. Manau, labiausiai tinkama vieta yra prie teologijos fakulteto Vilniaus gatvėje. Jos pastatymas, apšvietimas, gerbūvio elementai turi būti detaliai suprojektuoti- tai labai svarbu. Tikimės aukštos kokybės. Nebaisu, kad skulptūros nesimatys nuo gatvės – sodelyje vyksta vieši renginiai, reikia kelti šios vietos reikšmingumą.

Pasiūlytos vietos aikštėse nepriimtinmos – skulptūra jų neapvaldys.Vieta prie gimnazijos erdviškai nepalanki, reikėtų ją dar formuoti- įdėti daug pastangų ir lėšų.

N.Blaževičienė: Manau, pilietinės iniciatyvos neturėtų būti niekinamos. Pati skultptūros idėja- iš senovės išplaukęs mohikanas – priimtina. Pritarčiau senamiesčio skverelio teritorijai, kuri dera tiek mastelio, tiek semantiniu požiūriu- tinkamai įsirašo kamerinėje edvėje.

J.Bučas: Šis paminklas bus statomas pėsčiajam žiūrovui. Vieta turi paryškinti ir paviešinti objektą. Reikia ieškoti kompromiso tarp menininkų, urbanistų ir architektų. Pagrindiniai reikalavimai skulptūrai – mastelio ir panašumo. Jei darbas bus iš rausvo marmuro – fonas turi būti šviesus. Kokio mastelio erdvė, tokio mastelio turi būti ir objektas.

Labai svarbus skulptūros pastatymui yra fonas ir apšvietimas.

Prie Vilniaus gatvės vieta mažai lankoma, nors erdvė kamerinė ir fonas šviesus. Skulptūra fasadu turėtų būti orientuota į Vilniaus gatvę. Edvė pakankama paviešinti skulptūrai, o ji- įprasminti vietą.

Steigiamo seimo aikštėje skulptūra per maža, neišspręsta pėsčiųjų trauka.

Prie VDU- geriau prie įėjimo, nors fonas ir margas. Vieta turėtų būti nepraeinama.

Prie Jablonskio gimnazijos- tujų fone pats paminklas per mažas.

S.Juškys: Dabar skulptūra labai stilizuota ir apibendrinta. Gal būt, ją išbaigiant bent rankos ir veidas bus labiau detalizuoti.

Teigiamai vertinu vietas, pasiūlytas prie VDU įėjimo ir Vilniaus gatvės (Jablonskio buto kiemelyje). Jei sodelio tvora būtų ažūrinė iš kalto metalo – būtų labai priimtinas variantas.

Prie Jablonskio gimnazijos semantiškai tinkama vieta, tačiau skulptūra turėtų būti pasukta prie fasado, tvarkant teritoriją gal būt kartu su Prisikėlimo bažnyčios gerbūvio darbais.

Neigiamai žiūriu į Stegiamojo seimo aikštės pasiūlymą.

J.Kančienė: Reikėtų išgyvendinti skulptūrų dovanojimo praktiką, kai norintis įsiprasminti skulptorius dovanoja – įperša savo darbus. Nesu blogos nuomonės apie pačią skultūrą, bet reikėtų pasikliauti profesionalų nuomone. Manau, kad Jablonskis nusipelno iškilesnio įamžinimo.

Siūlomos pastatymo vietos turi būti susijusios semantiškai. Universiteto erdvė nėra tinkama šiai frontaliai skulptūrai, be to nėra fono.

Steigiamo seimo aikštė netinkama, nes pastatymas užkirs kelią tolesniam aikštės formavimui.

Jablonskio mokyklos kiemas diktuoja tik lokalią paminklo reikšmę.

Skverelis prie namo, kur gyveno Jablonskis – pati tinkamiausia vieta, geras mastelis, gal tik per mažai vieša tokios asmenybės įamžinimui. Be to manau, kad rausvas akmuo netinkamas memorialinei skulptūrai.

V.Kuliešius: Pačiai skulptūrai trūksta skaitomumo, raiškumo. Šoninės plokštumos perša mintį, kad skulptūra galėtų stovėti nišoje. Ji geriausiai suvokiama, stebint ją frontaliai.

Neaišku, kokia semantika riša Jablonskį su VDU. Greičiau jau galėtų stovėti Donelaitis ar Daukantas. Be to, pati vieta problematiška, nes paminklas klajoja po visą skverą. Santykis su stebėtoju turėtų būti pagarbus.

Seimo aikštėje – skulptūra bus sunkiai suvokiama ir nelankoma.

Prie Vilniaus gatvės – šiai skulptūrai labiausiai tinkama kamerinė erdvė. Kiemo parametrai tokie, kad paminklas bus gerai suvokiamas, atpažįstamas. Vieta semantiškai siejasi su asmenybe, bet bus nelabai matoma praeiviams, einantiems Vilniaus gatve.

Vieta prie Jablonskio mokyklos lyg ir tinkama semantiškai, tačiau siūloma erdvė reikalauja didelių pertvarkų.

V.Merkevičius: Nevertinsiu skulptūros meninės išraiškos, aptarsiu pastatymo vietas.

Studentų skveras – galėtų būti tinkama vieta, bet nepriimtini pastatymo variantai – fone arba eglės arba margas fasadas. Reikia kurti paties skvero koncepciją. Be to, dar laukia Vienybės aikštės konkurso įgyvendinimas.

Steigiamo seimo aikštė- vieta netinkama, nes aikštė laukia pertvarkos koncepcijos.

J.Jablonskio mokyklos kiemas- uždara teritorija, toli nuo pėsčiųjų takų.

Vilniaus gatvėje Domininkonų sodely- erdviškai ir semantiškai tinkama vieta. Tai kamerinė erdvė su suoleliais.

G.Prikockis: Ši skulptūra frontali- tai problema. Jos monumentalumas skleidžia įtaigą ir jėgą. Manau, kad bibliotekai ji turėjo būti per didelė. Man asmeniškai darbas patinka, bet menininkai profesionalai iškelia kitus klausimus. Manau, kad Jablonskis Kaune gali būti įamžintas ne vienoje skulptūroje.

Aptariant pasiūlytas vietas – prie VDU man nepriimtina, nes šis skveras dar laukia sutvarkymo.

Steigiamojo seimo aikštėje paminklas nesuvaldo didelės erdvės, be to ateity laukia konceptualus aikštės sutvarkymas.

Manau, kad vienintėlė tinkama vieta yra Domininkonų sodelis prie Vilniaus gatvės. Nesibaiminčiau, kad kiemelis uždaras – tuo gali būti išreikšta rami pagarba. Abejones kelia tik paminklo pastatymas – jis stovi veidu į rytus. Paminklą galima bus pamatyti per ažūrinius vartus, kurie visada atviri. Šiuo klausimu svarbi ir bažnyčios nuomonė.

Vieta prie gimnazijos semantiškai gera, bet kelia abejonių pastatymas ir mastelis.

A.Steponavičius: Pritariu profesionalams, kad skulptūra prasto meninio lygio. Tokiam meno darbų pastatymo principui nepritariu, bet paminklą statyti ten, kur J.Jablonskis gyveno ir kur vyko jo universitetinė veikla – būtų pozityvu. Prie J.Jablonskio gimnazijos paradinio įėjimo galėtų atsirasti Jablonskio biustas. Bet iš principo nepritariu tokio lietuvos kultūros šulo kaip J.Jablonskis įamžinimui tokiu būdu kaip siūloma.

L.Tuleikis: Žinant Kauno profesionalių skulptorių šio darbo vertinimą kaip nepakankamo meninio lygio, esu kategoriškai prieš tokio darbo eksponavimą viešoje erdvėje. Autoriaus nėra, nėra kam užduoti klausimų. Nemanau, kad kad tokiai iškiliai asmenybei kaip Jonas Jablonskis būtų tinkamas įamžinimas tokiu prastu kūriniu. Siūlau balsuoti- aš pasisakysiu prieš šios skulptūros statymą.

 

V.Stauskas: Nemanau, kad ši skulptūra labai prasta. Juk jau leidom statyti popiežiaus skulptūrą santakoje, kas yra tikrai blogai. Manau, kad skulptoriai šiuo klausimu gali būti šališki. Matau dvi galimas vietas darbui pastatyti. Nebijočiau Studentų skvero, iškėlus transporto stotelę į KTU pusę- tai pagyvintų apmirusią Vienybės aikštę.

Antroji pozityvi vieta – prie Vilniaus gatvės. Bet manau, dėl kiemelio uždarumo miestui naudos bus mažai.

R.Gudienė: Tiek turgaus, tiek Vienybės aikštės laukia pertvarka. Skulptūrų statymas jose apsunkintų padėtį. Manau, skulptūra galėtų stovėti prie gimnazijos arba Domininkonų skverelyje. Su R.Paliu patys siūlėm paminklą Jablonskiui pastatyti šiame sodelyje, tik kitokiu būdu.

V.Rupeikaitė: Kalbant apie VDU skverą, noriu pasakyti, kad po įėjimo stogeliu yra studentų rūkymo vieta, todėl vargu, ar ten vieta paminklui.

A.Steponavičius: Kaunui reikai naujo panteono – žymių žmonių biustai galėtų atsirasti Laisvės alėjos tąsoje už Vytauto gatvės.

G.Prikockis: Dauguma ekspertų pasisakė už Domininkonų skverą. L.Tuleikis siūlė teiginį: “Palaikom profesionalų nuomonę dėl šio kūrinio kokybės. Negalima prastos kokybės skulptūros statyti viešoje erdvėje”.

A.Steponavičius: Gal tiktų tokia formuluotė: “Viešoje vietoje turėtų būti statoma aukšto meninio lygio skulptūra, atsižvelgiant į LDS Kauno skyriaus susirinkimo nutarimą”.

V.Merkevičius: Mūsų užduotis – aptarti pastatymo vietas.

J.Bučas: Skulptūra labai apibendrinta, nemanau, kad ji labai prasta.

N.Blaževičienė: Domininkonų skverelis semantiškai ir erdviškai tinka. Skulptūros kokybe tegu rūpinasi profesionalai.

G.Prikockis: Mūsų uždavinys – apsvarstyti vietą, o ne patį darbą. Kaip galvoji, Linai?

L.Tuleikis: Autoriaus nėra, nors svarstom jo darbo pastatymo vietą. Man patiko Steponavičiaus formuluotė.

G.Prikockis: Reikėtų parodyti mūsų poziciją dėl dailininkų nutarimo. Labai gaila, kad neatvyko patys dailininkai.

  1. Merkevičienė: Jie buvo pakviesti prieš savaitę.

G.Prikockis: Balsuokime: kas už tai, kad Domininkonų kiemelis yra labiausiai tinkama vieta iš pristatytų?

Balsavo: 11 ekspertų balsavo “už”- vienbalsiai.

G.Prikockis: Formuluoju posėdžio nutarimą: ”Iš pasiūlytų vietų J.Jablonskio skulptūrai, sukurtai Petro Deltuvos, labiausiai semantiškai ir erdviškai tinkama vieta yra Domininkonų skverelis prie Vilniaus gatvės. Bet manome, kad viešoje vietoje turėtų būti statoma aukšto meninio lygio skulptūra, atsižvelgiant į LDS Kauno skyriaus susirinkimo nutarimą”.

NUTARIMAS

 Apsvarstę SKULPTORIAUS PETRO DELTUVOS SUKURTO JONO JABLONSKIO PAMINKLO KAUNE PASTATYMO VIETOS pasiūlymus (pastatymo autorius – Algimantas Sprindys, užsakovas – Kultūros paveldo skyrius), manome, kad semantiškai ir erdviškai optimaliausia vieta yra Domininkonų skverelis prie Vilniaus gatvės. Atsižvelgus į LDS Kauno skyriaus susirinkimo nutarimą teigiame, kad viešoje vietoje turėtų būti statoma aukšto meninio lygio skulptūra.

Gintaras Prikockis

Jūratė Merkevičienė

Komentavimas baigtas.