LAS Kauno skyrius

KAUET posėdis 2014-03-12

KAUNO ARCHITEKTŪROS IR URBANISTIKOS EKSPERTŲ TARYBOS POSĖDŽIO

DAUGIABUČIO NAMO SU KOMERCINĖS PASKIRTIES PATALPOMIS K. DONELAIČIO G. 83, KAUNE PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

Projektuotojas: UAB Architektų biuras G. Natkevičius ir partneriai (architektai: Tomas Jūras, Gintautas Natkevičius, Sigita Kundrotaitė, Adomas Rimšelis).
Statytojas: Mindaugas Plūkas

ĮVYKUSIO 2014-03-12 KAUNO ARCHITEKTŲ NAMUOSE

PROTOKOLAS NR.106

POSĖDŽIO DALYVIAI:

Projekto autoriai: Gintautas Natkevičius, Sigita Kundrotaitė, Adomas Rimšelis.

KAUET nariai: Gintaras Balčytis, Evaldas Barzdžiukas, Neringa Blaževičienė, Jurgis Bučas, Audrys Karalius, Vygintas Merkevičius, Jonas Minkevičius, Rimvydas Palys, Gintaras Prikockis, Nerijus Stanionis, Alvydas Steponavičius, Dalius Šarakauskas, Linas Tuleikis, KAUET direktorė Jūratė Merkevičienė.

Kiti dalyviai: KPD Kauno TP vyriausia specialistė Rymantė Gudienė, Kultūros paveldo skyriaus vedėjas Rimgaudas Miliukštis, KPD Kauno TP vyr. specialistė Vilija Skėrienė, architektai: prof. emeritas Vladas Stauskas, Vainius Šalomskas, Vytautas Janušaitis, Saulius Gudas.

Spaudos atstovai: Jugita Šakienė („Kauno diena“)
Posėdžio pirmininkas: Vygintas Merkevičius
Posėdžio sekretorė: Jūratė Merkevičienė.

DAUGIABUČIO NAMO SU KOMERCINĖS PASKIRTIES PATALPOMIS K. DONELAIČIO G. 83, KAUNE PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

Projektuotojas: UAB Architektų biuras G. Natkevičius ir partneriai (architektai: Tomas Jūras, Gintautas Natkevičius, Sigita Kundrotaitė, Adomas Rimšelis).
Statytojas: Mindaugas Plūkas.

Donelaicio_83_01_Sklypo plano schema
Donelaicio_83_02_Pirmo auksto planas
Donelaicio_83_03_Antro auksto planas
Donelaicio_83_04_Trecio auksto planas
Donelaicio_83_05_Ketvirto auksto planas
Donelaicio_83_06_Penkto auksto planas
Donelaicio_83_07_Sesto auksto planas
Donelaicio_83_08_Pjuvis 1-1
Donelaicio_83_09_Isklotines

G.Natkevičius: Projektavimo procesas buvo sudėtingas – daug kartų keitėsi pastato funkcija. Pradžioje tai buvo viešbutis, po to- ofisų pastatas su butais, po to – ofisai, dabar – butai su 200 m2 ofisų.

Metus projektavome gyvenamąjį namą. Uždavinys labai sudėtingas, nes tai svarbi Kaunui vieta. Per tą laiką keitėsi estetika. Norėtume kolegų palaikymo ir patarimų.

Parengtame DP buvo nurodyta 5 aukštų užstatymas, 95% tankumas, 3,8% intensyvumas.

Gyvenamosios funkcijos pasirinkimas sukomplikavo padėtį, nes fasadų išraiška labai priklauso nuo funkcijos. Pagrindinė pastato orientacija – šiaurinė. Užsakovas – gelžbetonio gamyklos “Aksa” savininkas. Ši gamykla užsiima apdailinio g/b gamyba – tai trisluoksnės plokštės su kokybiška apdaila.

Visi naujamiesčio kvartalų kampai yra akcentuoti aukščiu.

Projektuojamo namo struktūra paprasta. Dėl blogos orientacijos pasaulio šalių atžvilgiu, butai projektuojami per du aukštus, miegamuosius orientuojant į pietus. Viršutiniame aukšte projektuojami du ypač dideli butai.

Parkavimo sistema automatizuota.

Pastato eskizavimo stadija labai išsitęsė. Pasirinkom tokį kelią- modernus tūris iš poliruotų g/b plokščių su teniso kamuoliuko dydžio duobutėmis. Angų apdailai būtų naudojamas varis. Kauno naujamiesčiui yra būdingi loftų ir pramoninės architektūros bruožai. Eskizus pradėjom nuo užapvalintų kampų, bet norėjosi aštresnių priemonių. Paskutiniame variante antras aukštas laikosi ant laibų kolonų ir yra įgaubtas plane, nes tokia sklypo riba.

Šiuo metu dokumentai pateikti būdo keitimui, nes pastatas taps gyvenamuoju. Tuo būdu esamas DP netenka galios. Manome, kad intensyvumas galėtų didėti iki 4,2 %, aukštingumas kiltų iki 6 aukštų.

Kauno centre seniai norma didinti tankumą, kad miestas taptų intensyvesnis.

L.Tuleikis: Kodėl vizualiai pastatas sužemintas, lyginant su išklotine?

G.Natkevičius: Projektuojamas pastatas įstatytas į nuotraukas, o jos iškraipytos. Neturėjom tikslo apgaudinėti KAUETą.

R.Gudienė: Kada parengtas DP?

G.Natkevičius: Labai seniai – gal apie 1995m.

R.Palys: Ar yra KPD reikalavimai?

G.Natkevičius: Paveldinių reikalavimų dar nėra, aukštis neapribotas.

A.Rimšelis: Tikri dydžiai parodyti brėžiniuose, vizualizacijose labiau atsispindi nuotaika.

A.Karalius: Ar nebuvo minčių sukurti maketą? Juk urbanistinis audinys labai svarbus.

G.Natkevičius: Nebuvo, nes reikėtų apimti po du kvartalus į šonus. Mūsų biuro specifika – bandyti brėžiniais perteikti medžiagiškumą ir nuotaiką. Siūlome angų apdailai naudoti varį, nes jis laikui bėgant patinuojasi ir tamsėja. Tai atspindėtų naujamiesčio emocinę pusę.

E.Barzdžiukas: Ar DP aukštis buvo duotas metrais , ar aukštais?

G.Natkevičius: Aukštais. Mūsų projektuojamas pirmas aukštas numatytas prabangaus aukščio.

E.Barzdžiukas: Kokia jūsų pozicija dėk santykio su M.Songailos projektuotu banku?

G.Natkevičius: Mes apie tai pagalvojom – bankas turėtų atsispindėti didelėj lango plokštumoj. Bankas apima visą kvartalą, o mūsų fasadas Maironio gatvėj trumpas. Nemanom, kad jis galėtų pakenkti bankui.

J.Bučas: Kas numatyta pirmame aukšte?

G.Natkevičius: Mašinų parkavimo aikštelė.

J.Bučas: Ar yra galimybė patekti už kolonų?

G.Natkevičius: Ten numatytas parkavimas.

J.Bučas: Kokio dydžio numatytos duobutės fasadinėse plokštėse?

G.Natkevičius: Teniso kamuoliuko dydžio.

J.Bučas: Ar negalvojote apie veidrodinę plokštumą priešais banką.

G.Natkevičius: Planuojam turėti atspindį hipertrofuoto dydžio veidrodinėj plokštumoj.

A.Steponavičius: Koks greta esančio pastato “Sostinė” likimas?

G.Natkevičius: Jis perprojektuotas į biurus.

V.Merkevičius: Plačiau papasakokit apie parkavimo įrengimą.

G.Natkevičius: Tai kombinuota dviejų- trijų aukštų automatinė sistema.

N.Blaževičienė: Ar esate tikri dėl pastato estetikos?

G.Natkevičius: Iki galo nesam. Yra daug galimų kelių- manau, kad tai vienas iš geresnių.

A.Steponavičius: Kas projekto autorius?

G.Natkevičius: Tai bendras firmos darbas. Klientas turi sklypą, technologinius sumanymus- mes stengiamės pasiekti geriausią rezultatą. Dabar su klientu esam priėję konsensusą. Ir miestas, ir paveldas, ir klientas, ir mes.

A.Steponavičius: Paveldas dar nėra pritaręs.

R.Palys: Sutinku, kad Kauno centrą reikėtų paaukštinti. Ar tas viršutinis aukštas pridurtas dėl papildomo ploto, ar dėl aukštingumo?

G.Natkevičius: Ilgą laiką priešinimės kliento norui turėti 6 aukštų pastatą. Paskui pasirodė, kad pasiūlymas turi racijos – gal neblogai toks špilius, nueinantis į perspektyvą. Jo funkcija logiška – brangus penthauzas.

V.Merkevičius: Pasisakymuose prašyčiau akcentuoti aukščio, rodiklių didinimo ir santykio su banku aspektus.

PASISAKYMAI

E.Barzdžiukas: Tai labai svarbi miestui vieta – priešais Karo muziejų ir banką. Egzistuoja kvartalo dvasia. Pristatytas pastatas ekstravagantiška ir ekspresyvia išraiška man atrodo per agresyvus šioje terpėje. Nors K. Donelaičio gatvės išklotinė atrodo rimtai, neįtikina santykis su banku. Apie gyvenamo namo aikšteles ir želdinius miesto centre reikėtų pamiršti. Gal kampą galima būtų pabrėžti laiptavimu, kas padėtų atrasti vietos kodą. Jei ne – rekomenduočiau sumažinti pastato aukštį, atsižvelgiant į banko karnizo aukštį. Pastatas šiai vietai per daug aktyvus ir nekontekstualus.

N.Blaževičienė: Labai atsakinga ir sudėtinga vieta. Estetinis sprendimas manęs neįtikina, manau, kad pats pastato tūris turi būti plastiškas, o ne fasadai estetizuojami. Aukštingumas galėtų toks būti. Manau, balkonai turėtų išeiti į namo kiemą, o ne į gatvę, kas nebūdinga naujamiesčiui. Puiku, kad fasadams siūlomas g/b – kokybiška medžiaga, bet tokie fasado elementai gali būti bet kuriame didmiestyje.

J.Bučas: Svarstom meninės interpretacijos kūrinį. Tokie darbai mūsų rutinoj iššaukia pasipriešinimą. Ar verta prisitaikyti, atsisakant saviraiškos? Visgi manau, kad fasadai per daug susmulkinti, vientisesnės plokštumos atrodytų solidžiau. Refleksinių langų išdėstymas turėtų būti peržiūrėtas. Trūksta kompozicinio vieningumo. Siūlau nuo maksimalaus meniškumo pereiti prie optimalaus solidumo ir monumentalumo. Bet minties vystymui pritariu.

A.Karalius: Projektui negaliu pritarti dėl šių esminių trūkumų:
1. Nekontekstuali, disonuojanti su urbanistine aplinka pastato tūrinė kompozicija. Per didelis aukštingumas (mažinti iki banko karnizo).
2. Architektūriškai pastatas pernelyg aktyvus, isteriškai konfrontuojantis su banku.
3. Fasado architektūrinė kalba per aktyvi, per marga, nesaikinga, konfliktiška su gretimu tarpukario užstatymu. Neturi tų ženklų, kurie reikalingi šioje vietoje.
4.Automatinis parkingas be laukiamojo sukels kamščius vartuose ir gatvėje.
Darbas pradėtas, jį reikėtų vystyti.

V.Merkevičius: Manau, šioje vietoje turi atsirasti rimtas, solidus pastatas. Įstatant projektuojamą pastatą į vizualizacijas, yra nustatytas neteisingas aukštis esamų pastatų atžvilgiu. Gyvenamas namas turi griežtus gaisrinius reikalavimus evakuacijai – avariniam išėjimui per balkonus, butuose per du aukštus virš 15m iš antro aukšto turi būti evakuacinis išėjimas į laiptinę. Šių reikalavimų sprendimas gali labai įtakoti pastato estetiką. Gyvenamo namo sprendimas su viena laiptine ir liftu ekonomiškas, bet suformuojamas ilgas ir tamsus koridorius – kas yra nekomerciška, projektuojant brangius butus. Siūlyčiau pasidomėti tarpukario pastatų išplanavimu.

J.Minkevičius: Ši vieta nepaprastai atsakinga ir reikšminga. Sprendimas priklauso nuo mūsų tikslų- gyvenimo filosofijos. Jei neaiškūs tikslai- nebus ir aiškios architektūros. Šis pastatas- komplekso, kuris turi savo semantinę aurą, dalis. Tai nepriklausomos Lietuvos centras. Užmanymui trūksta monumentalumo. Pastatas mėgina ir derintis, ir kontrastuoti, o turėtų būti neutralus. Kuo neutralesnis, tuo geriau. Todėl atpuola visi kompoziciniai ieškojimai- reikėtų spręsti kuo paprasčiau, be pretenzijų.

R.Palys: Kontekstas – smetoninės architektūros aplinka. Tai Savanorių prospekto estetikos pavyzdys- chaotiškas, padrikas elementų junginys. Aukštingumą galima būtų kelti ne nutolusiu antstatu, o bokštu. Kampo pakėlimas yra charakteringas. Jei norim didinti aukštį – reikia tą daryti ryžtingai ir pakelti 2 aukštais. O aplamai nepritariu pastato iškėlimui virš banko karnizo. Tūrio estetikoje matau daug temų: kolonos, išmėtyti langai, stambios stiklo plokštunos, taškeliai g/b plokštėse. Temų per daug, jos menkina pastatą. Reikėtų siekti ramaus, solidaus, didingo tūrio. “Iškąstas” kampas visai nedera prie Kauno centro dvasios. Pirmas pastato aukštas turėtų būti atiduotas visuomeninei funkcijai, garažui ten – ne vieta. Todėl sprendimams pritarti negaliu, siūlau ieškoti kito kelio.

G.Prikockis: K.Donelaičio ir Maironio gatvėse vyrauja stambios architektūros nuotaika, todėl pastatas neatrodo per aukštas. Pastatas galėtų turėti vidaus kiemą, bet penthauzas neįtikina. Didelės fasado stiklo plokštumos daro estetikai žalą, o įdubos plokštėse gali būti labai įdomios ir originalios. Tūris galėtų būti santūrus ir monumentalus, o tamsi spalva su faktūrų žaismingumu tiktų prie konteksto. Santykis su banku – labai subtilus klausimas.

N.Stanionis: Dabar tankumas ir intensyvumas yra nustatomi miesto BP. Kauno centre jis neturi viršyti 4 %. Šis reglamentas neleis didinti pastato aukščio, manau, to ir nereikia. Neaišku, ar pasiteisins parkavimo sistemos. Žaliojo ploto klausimai miesto centre yra neišsprendžiami. Fasadų estetikoj vyrauja skirtingos faktūros- reikėtų siekti santūrumo, atsižvelgti į gretimybes.

A.Steponavičius: Reikėtų stengtis padėti Natkevičiui, nes šiame sklypo jaučiasi verslo pergalė – tiek materijos šis sklypas negali priimti. Architektūrinis sprendimas turi demonstruoti susikalbėjimą su kontekstu. Manau, pastatas turi būti mažesnis. Parkingas turėtų būti požeminis arba po Vienybės aikšte – tik kelios minutės kelio. Nesuvokiamas kontrastas tarp turinio ir formos. Chaotiški fasadai neturi nieko bendro su turiniu. Tai galėtų būti galerijinio tipo namas su įvažiavimu iš vidinės gatvelės- įvažiavimas iš K.Donelaičio gatvės absurdiškas. Nepritariu dėl šių priežasčių:
– sprendimas nekontekstualus,
– parkingas ne savo vietoje,
– problematiškas banko kupolo eksponavimas.

D.Šarakauskas: Bankas yra pirmas ir paskutinis tokio dydžio pastatas Kaune, tai- ne šventa karvė. Projektuojamas pastatas nėra per didelis, galėtų būti dar aukštesnis. Kampas turi būti pastiprintas, o ne pasilpnintas. Antstato nereikėtų atitraukti nuo fasado. Garažui pirmas aukštas – per gera vieta. Panaikinus pirmame aukšte garažą, pastatą būtų aukštu patraukti žemyn. Veidrodėlių estetika – nėra geras kelias. O siūlomos medžiagos labai geros.

L.Tuleikis: Medžiaga pateikta nekorektiškai – vizualizacijoje pastatas smarkiai sumažintas, neatitinka brėžinių. Pirmas aklinas aukštas nuo Vienybės aikštės pusės – tai didelis trūkumas. Ten reikia aktyvinti viešąsias funkcijas, o ne naikinti. Siūlomas pastatas yra per didelis, netenkina santykis su M.Songailos projektuotu banku. Puošyba brangiomis medžiagomis viršutinėje pastato dalyje – perteklinė, nebūdinga šiai miesto daliai, disonuojanti su banko pastatu. Jei pirmame aukšte būtų parduotuvė- varis atsirastų apačioje. Tai būtų logiškas kelias. K.Donelaičio gatvė laukia paskutinio akordo, bet ne solisto, kuris kuria solinę partiją, disonuojančia su aplinka. Tai turi būti chorinis kūrinys. Iš ritmo išmuša ypač dideli inkliuzai.

R.Miliukštis: Kuo ilgiau žiūriu, tuo labai neigiami atrodo tie ekranai ir paukštidė viršuje. Bankas nėra geriausias tarpukario pastatas, bet vis tiek reikėtų stengtis nepakenkti tai terpei. Kovo 1 dieną mūsų paraiška pateko į Europos komisiją dėl įtraukimo į „Europos paveldo ženklą“. Tai labiau dvasiniai dalykai. Bet planuojame kreiptis dėl Kauno naujamiesčio įtraukimo į UNESCO paveldą, todėl klaidų daryti negalime- turime elgtis labai atsakingai.

R.Palys: Reikėtų siekti, kad garažų pirmame aukšte neliktų.

V.Merkevičius: Ekspertų pasisakymuose išskirčiau keletą vyraujančių nuomonių:

1. Projektuojamas tūris per didelis tame sklype gretimo užstatymo atžvilgiu.
2. Estetika – kiekvieno architekto asmeninis pasirinkimas, tačiau siūlomos didelės stiklo plokštumos per kelis aukštus yra labai disonuojančios. Ekspertai siūlo projektuoti solidų, bet neutralesnį pastatą, kuris būtų kontekstualesnis esamam užstatymui.
3. Abejones kelia atitrauktas nuo fasadinės plokštumos antstatas.
4. Miesto centre pirmąjį pastato aukštą paskirti garažui būtų netinkamas sprendimas – geriau jį skirti viešajai funkcijai.

Tikimės, kad išsakytos pastabos ir pasiūlymai padės kolegoms tolimesniame darbe ir duos postūmį.

NUTARIMAS

1. Apsvarsčius pateiktą projektą DAUGIABUČIO NAMO SU KOMERCINĖS PASKIRTIES PATALPOMIS K. DONELAIČIO G. 83, KAUNE PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI (Projektuotojas: UAB Architektų biuras G. Natkevičius ir partneriai (architektai: Tomas Jūras, Gintautas Natkevičius, Sigita Kundrotaitė, Adomas Rimšelis). Statytojas: Mindaugas Plūkas.), primygtinai rekomenduoti jį pristatyti svarstymui dar kartą, atsižvelgus į ekspertų pareikštas pastabas:

1.1 Pastatas savo ekstravagantiška ir ekspresyvia išraiška yra per agresyvus ir nekontekstualus šioje terpėje, kuri turi savo semantinę aurą (10 ekspertų).
1.2 Pats pastato tūris turėtų būti plastiškas ir monumentalus, o ne estetizuojami fasadai (8 ekspertai).
1.3 Neįtikina santykis su banku (6 ekspertai).
1.4 Rekomenduotume sumažinti pastato tūrį ir aukštį, atsižvelgiant į aplinkinį užstatymą, banko karnizo aukštį (6 ekspertai).
1.5 K.Donelaičio ir Maironio gatvėse vyrauja stambios architektūros nuotaika, todėl pastatas neatrodo per aukštas (4 ekspertai).
1.6 Pirmas pastato aukštas turėtų būti skirtas visuomeninei funkcijai, garažui ten – ne vieta. Parkingas turėtų būti požeminis, dalis parkavimo vietų – po Vienybės aikšte (4 ekspertai).
1.7 Projektuojamas pastatas neturi tų ženklų, kurie reikalingi šioje vietoje (4 ekspertai).
1.8 Abejojame, ar pasiteisins 3 aukštų automatinė parkavimo sistema (3 ekspertai).
1.9 Tamsi gelžbetonio plokščių spalva su faktūrų žaismingumu tiktų prie konteksto (3 ekspertai)
1.10 Medžiaga pateikta nekorektiškai – vizualizacijoje pastatas smarkiai sumažintas (2 ekspertai).
1.11 Iškąstas” kampas visai nedera prie Kauno centro dvasios, kuriai charakteringas kampo pakėlimas (2 ekspertai).
1.12 Chaotiški fasadai neturi nieko bendro su turiniu (2 ekspertai).
1.13 Antstato nereikėtų atitraukti nuo fasado (2 ekspertai).
1.14 Kauno centre intensyvumas nustatytas BP ir negali viršyti 4 %. (N.Stanionis)
1.15 Įvažiavimas iš K.Donelaičio gatvės neįmanomas, tik iš vidinės gatvelės (A.Steponavičius)
1.16 Atkreipti dėmesį į gaisrinius reikalavimus evakuacijai – jie gali smarkiai paveikti pastato architektūrinius sprendinius (V.Merkevičius).

J.Merkevičienė: Rymantė Gudienė nori aptarti angų ugniasienėse kirtimo atvejį.

R.Gudienė: Noriu išsiaiškinti, ar galimi bus išskirtiniai atvejai mūsų ruošiamame nutarime, kad paveldinėse teritorijose namų ugniasienėse angų kirsti neleidžiama. Dabar yra atskiras atvejis, kai prašoma leisti kirsti angą pastato ugniasienėje, kuri nukreipta į parkelį ir tikrai jokio užstatymo šalia nebus.

G.Prikockis: Gal susirinkim ir nuspręskim, kad Kaune paveldinėse teritorijose namų ugniasienėse langų negali būti. KAUETas galėtų šį klausimą apsvarstyti posėdyje.

V.Skėrienė: O kaip bus su jau esamom angom ugniasienėse?

D.Šarakauskas: Dabar projektuojam Rygoje. Ten nurodymas dėl angų ugniasienėse pateiktas miesto Bendrajame plane. Turi galioti tvarka, kad nei senoje, nei naujoje statyboje tai nėra leidžiama.

R.Miliukštis: Šis nutarimas turi būti priimtas kuo greičiau, kad būtų spėta jį įtraukti į Kauno BP, nes balandžio gale jis bus baigiamas. Turi būti akcentuojama, kad šis reglamentas galioja paveldinėse teritorijose – Kauno naujamiestyje ir senamiestyje.

L.Tuleikis: Blogiausia pusė yra ta, kad projektuojant negalima prie ugniasienių blokuotis. Tam reikia užkirsti kelią.

J.Merkevičienė: Reikia paruošti nutarimą ir pateikti jį Urbanistikos ir architektūros skyriui. Manau, kad tą atlikti galėtų Linas Tuleikis. Balsuokime – kas už tai, kad šią užduotį patikėti kolegai Tuleikiui?

Balsavo : „už“ –11 ekspertų.

J.Merkevičienė: G.Balčytis išėjo anksčiau, balsavo 11 tarybos narių, – nutarimas priimtas vienbalsiai.

Vygintas Merkevičius
Jūratė Merkevičienė

Komentavimas baigtas.