LAS Kauno skyrius

KAUET posėdis 2014-04-16

KAUNO ARCHITEKTŪROS IR URBANISTIKOS EKSPERTŲ TARYBOS POSĖDŽIO

DAUGIABUČIO BALTIJOS G. 112A TECHNINIO PROJEKTO SPRENDINIAI

Projektuotojai UAB „GBK archstudija“ (autoriai: Ieva  Jokubaitienė Giedrė Balčiūnaitė-Kareniauskienė, Darius Cikanavičius)
Užsakovas – UAB „STV“.

ĮVYKUSIO 2014-04-16 KAUNO ARCHITEKTŲ NAMUOSE

PROTOKOLAS NR.107

POSĖDŽIO DALYVIAI:

Projekto autoriai: Giedrė Balčiūnaitė-Kareniauskienė, Ieva  Jokubaitienė.

KAUET nariai: Evaldas Barzdžiukas, Neringa Blaževičienė, Saulius Juškys, Vaidotas Kuliešius, Vygintas Merkevičius, Rimvydas Palys, Alvydas Steponavičius, Linas Tuleikis, KAUET direktorė Jūratė Merkevičienė.

Kiti dalyviai: Kultūros paveldo skyriaus vedėjas Rimgaudas Miliukštis, Savivaldybės administracijos Statybos leidimų skyriaus vedėja Natalija Danielienė- Tserbiy, užsakovo atstovas Mark Borisov, architektas Evaldas Virkėtis.

Spaudos atstovai: Jugita Šakienė („Kauno diena“),

Posėdžio pirmininkas: Evaldas Barzdžiukas.

Posėdžio sekretorė: Jūratė Merkevičienė.

Baltijos_12_20140411_175814 Baltijos_12_B1
Baltijos_12_20140415_181528
Baltijos_12_20140415_181617
Baltijos_12_B1
Baltijos_12_B2

DAUGIABUČIO BALTIJOS G. 112A TECHNINIO PROJEKTO SPRENDINIAI

Projektuotojai UAB „GBK archstudija“(autoriai: Ieva  Jokubaitienė, Giedrė Balčiūnaitė-Kareniauskienė, Darius Cikanavičius).
Užsakovas – UAB „STV“.

J.Merkevičienė: Šį projektą KAUETui delegavo Statybos leidimų išdavimo skyrius, todėl žodį suteikiu skyriaus vedėjai Natalija Danielienė- Tserbiy.

N.Danielienė-Tserbiy: Buvo gauta skundų iš šalia stovinčio namo gyventojų, kuriuose prašoma neišduoti statybos leidimo, kol nebus įsitikinta, kad sprendiniai yra teisingi. Skundai pasiekė Seimo kontrolierių – įvyko pasitarimas. Aš neatstovauju nieko, man svarbu, kad mieste neatsirastų dar vienas karštas taškas. Įvyko ir pasitarimas pas direktoriaus pavaduotoją R.Skilandį, kur buvo nuspręsta:

“Tikrinant techninį projektą, laikytis nuostatos, kad papildomai įrengiama automobilių aikštelė raudonosiose Baltijos gatvės linijose neįtakoja (nesumažina) privalomo minimalaus automobilių stovėjimo vietų skaičiaus įrengimo žemės sklypo Baltijos g. 112A ribose, atsižvelgiant į pastato paskirtį (paskirtis).

2. Prieš pakartotinai teikiant projektą tikrinimui, reikalauti, kad statytojas pateiktų projektą svarstyti KAUET-oje.”

Tuo reikalaujama, kad visos reikalingos mašinų parkavimo vietos turi tilpti sklypo ribose. Už ribų- papildomos vietos miestui- jau dabar toje vietoje automobilių parkavimas komplikuotas, nes neužtenka vietos.

Keli žodžiai apie pateiktą medžiagą: vizuali medžiaga pateikta tendencingai- tarpas tarp projektuojamo ir esamo namo aiškiai padidintas.

E.Barzdžiukas: Prašau autorių pakomentuoti DP.

G. Balčiūnaitė-Kareniauskienė: Detalųjį planą rengiau aš. To DP pagrindu atliktas TP. Rengiant TP buvo atsižvelgta į pasikeitusius reikalavimus dėl vaikų žaidimų aikštelių, numatyti žalieji plotai, parkavimas ir t.t. DP nutmatyti rodikliai TP sumažėjo:
-sklypo užstatymo tankumas – 0.43;
-intensyvumas- 2,13;
-bendras plotas- 5477,6 m2.

Projektuojamas 51 butas, iš kurių 38 butai –2 kambarių, 10 butų- 3 kambarių, 2 butai- 4 kambarių, 1- 5 kambarių. Pastatas 8 aukštų – 24 m aukščio. Automobilių parkavimui numatyta dviejų aukštų mašinų parkavimo aikštelė.

Projektuojame sklype, kuris matomas iš daugelio taškų. Stengėmės projektuoti pastatą, kuris neiškristų iš konteksto. Apdaila- cemento drožlių plokštės. Visi butai turi langus į pietinę pusę.

N.Danielienė-Tserbiy: Kai sklypas buvo rengiamas žemės grąžinimui, jo rodikliai buvo žymiai mažesni. Nesuprantama, kas įvyko, kad perpirkus sklypą, rodikliai kardinaliai pasikeitė. Teisės aktų bazė sudėtinga. KAUETas turėtų nuspręsti, ar galima taip drastiškai keisti sklypo pobūdį ir užstatymą. DP patvirtintas 2010m. balandžio 1d. Techniniame projekte išlaikyti DP nustatyti reglamentai. Projektuojamas 2- jų aukštų požeminis parkingas ir komercinės patalpos, projekte nedetalizuotos.

E.Barzdžiukas: Norėčiau išgirsti apie urbanistinę koncepciją, erdvių formavimo principus.

G. Balčiūnaitė-Kareniauskienė: Projektavome sklype šalia easmo 9 aukštų pastato. Mūsų projektuojamas tūris yra taisyklingos formos, nekeičia bendro gatvės vaizdo, papildo bendrą situaciją.

R.Palys: Prašau parodyti bendrą sklypo situaciją- kur projektuojami įvažiavimai į požeminį parkingą, komercines patalpas.

G.Balčiūnaitė-Kareniauskienė: Šalia- vieno aukšto komercinis pastatas, įvažiavimas numatytas rytinėje dalyje.

KLAUSIMAI:

S.Juškys: Koks atstumas tarp esamo 9 aukštų pastato ir jūsų projektuojamo?

G. Balčiūnaitė-Kareniauskienė: 17 m.

S.Juškys: Atrodo, kad žymiai mažiau. Kiek vietų numatyta požeminiame parkinge?

G.Balčiūnaitė-Kareniauskienė: 61 vieta, 20 % (13 vietų) pagal reglamentą gali būti projektuojama už sklypo ribų.

S.Juškys: Butų kompozicija aukšte atrodo tiesiog neįmanoma. Ar tikrinote kambarių proporcijas?

G.Balčiūnaitė-Kareniauskienė: Tokį išplanavimą užduoda pasirinktas pastato tūris. Mums butai atrodo funkcionalūs.

V.Merkevičius: Kokia konstrukcinė schema?

G.Balčiūnaitė-Kareniauskienė: Monolitinės perdangos.

V.Merkevičius: Ar kas nors skaičiavo pastato sąmatinę vertę? Tai neįtikėtinai brangus ir neturėsiantis komercinės sėkmės objektas.

G.Balčiūnaitė-Kareniauskienė: Bet pusei gyventojų atsivers puikus vaizdas.

R.Miliukštis: Kiek kartų mažesnis atstumas tarp jūsų projektuojamo pastato ir šalia esamo daugiabučio, lyginant su atstumais tarp kitų šalia esančių pastatų?

G.Balčiūnaitė-Kareniauskienė: Apie 5 kartus mažesnis.

A.Steponavičius: Bet kuris iš butų, kurie praras vaizdą, savininkų paduos jus į teismą, nes kardinaliai pasikeis butų vertė.

N.Blaževičienė: Kaip bus sprendžiamas gerbūvis, vaikų žaidimo aikštelės?

G.Balčiūnaitė-Kareniauskienė: Apželdinimas užima 30 % sklypo ploto, vaikų žaidimo aikštelė pačiame rytiniame smaigalyje.

N.Blaževičienė: Ar pastebėjote, kad vaikų žaidimo aikštelė numatoma prie pat įvažiavimo į požeminį garažą?

G.Balčiūnaitė-Kareniauskienė: Tarp jų numatytas 10 m atstumas.

R.Miliukštis: Vaizdas pro langą yra labai svarbus. Dabar kokia 50 šeimų su vaikais įsigiję butus su vaizdu, jo neteks. Tai žymiai pablogins jų situaciją. Manau, tai pati didžiausia problema.

PASISAKYMAI

N.Blaževičienė: Naujas užstatymas drastiškai braunasi į esamą erdvinę planinę kvartalo struktūrą, pažeidžia susiklosčiusią gyvenamąją aplinką bei ignoruoja trečiųjų asmenų pagrįstus interesus- neformuoti bloginančios jų įsigytos gyvenamosios aplinkos vertės. Šioje vietoje galėtų būti žemas komercinis, o ne daugiabutis gyvenamasis pastatas. Ar jūs turėjote kitų tūrinių pasiūlymų, ar aklai vykdėte užsakovo valią? Juk horizontalus apžvelgimas irgi egzistuoja , ne tik vertikalus. Dėl parkavimo- visos mašinos turi tilpti į sklypą, jei ne- reikia mažinti programą. Apie estetiką net neverta kalbėti, kai šitaip godžiai eksploatuojamas visas sklypas. Reikia ieškoti naujo kompozicinio ir tūrinio sprendimo, mažinant apimtis.

S.Juškys: Vertinimas labai sudėtingas, nes atmestinai atliktas pats urbanistinis sprendimas. Čia turėtų stovėti 2 aukštų komercinis pastatas, o ne 8 aukštų gyv.namas. Požeminis parkingas siaubingai komplikuotas, abejotinos pravažiavimų ir apsisukimų galimybės. Laiptinėse plotai spręsti labai neracionaliai. Butų išplanavimas siaubingas- gerai, kad dar turi langus. Tokių butų užsakovas tikrai niekam neparduos. Kadangi pats darbas nieko vertas, apie architektūrą kalbėti nereikėtų. Normų laikymasis dar ne viskas. Tenka abejoti dėl insoliacijos sąlygų išpildymo, parkavimo galimybių, žalių plotų sklype apimties. Netinkamas pats urbanistinis sprendimas- šioje situacijoje du lygiagretūs daugiaaukščiai stovėti negali.

V.Kuliešius: Techniniame reglamente “Gyvenamieji pastatai” numatyta, kad pastato architektūra turi būti korektiška urbanizuotoje aplinkoje, derėti prie kraštovaizdžio. Šiuo atveju viskas priešingai- mano nuomone, pastato projektas neatitinka nei statybos įstatyme nurodytų statinio architektūros reikalavimų, nei Europos Komisijos architektūrinės kokybės vadovo rekomendacinių nuostatų (urbanistinio integralumo ir kitų). Nėra statinio kompozicinių ryšių su aplinka-esamu gyvenamųjų namų rajonu. Architektūrinė išraiška primena prasčiausius sovietmečio pavyzdžius. Esamo pastato trijų kambarių butų visi langai orientuoti į projektuojamą daugiaaukštį- šiems butams užstojamas vaizdas ir ženkliai pablogėja kambarių insoliacija. Apie butų, projektuojamų pastato siaurojoje dalyje, išplanavimą net nėra ką pasakyti…

V.Merkevičius: Pateiktas projektas turi visą eilę trūkumų:
-intensyvumas per didelis (2,13);
-neišlaiko erdvinio santykio su esamu namu: jam mažina apžvalgą ir insoliaciją- ypač apatinių aukštų butų.
-gaisriniu požiūriu- nėra privažiavimų prie evakuacinių laiptinių (avarinių išėjimų- balkonų), o ir balkonai neišlaiko gaisrinės saugos reikalavimų.
-nekomerciškas- sudėtingos konstrukcinės schemos- visas monolitinis. Tai labai brangi statyba. Be to, nefunkcionalūs butai- kas juos pirks?

Čia ne senamiestis, kad vienų butų langai galėtų žiūrėti į kitų. Jūsų insoliacijos skaičiavimai neteisingi- ji skaičiuojama ne taip, kaip jūs pateikėte. Viduriniai butai negaus saulės net vasarą. Statytojas turėtų gerai pagalvoti, ar verta tokį namą statyti.

R.Palys: Architektūriškai man patiko aptakios pastato formos ir laiptavimas. Bet nematau urbanistinio erdvių komponavimo, nes visas rajonas suplanuotas kitu principu – aukšti namai stovi laisvai, o jūsų namas tą laisvę užspaudžia. Šioje vietoje turėtų būti žemas komercinis pastatas – papildinys gyvenamam rajonui. 5 aukštų tūris gal dar būtų įmanomas. Labai blogai išplanuoti butai. Ar vertėjo vien dėl pastato formos tokius projektuoti? Pirmam aukšte keistai – nekomerciškai išplanuotos komercinės patalpos- reikia apeiti visą namą, kad patektum, o ne per vidines patalpas. Manau, kad pataisyti šio projekto neįmanoma- liūdnas vaizdelis.

A.Steponavičius: Tokio prasto projektavimo lygio neprisimenu per 10 metų. Projektuojant naujuose kvartaluose, reikia parengti viso kvartalo schemą. Net keista, kad galima projektuoti, visai neatsižvelgiant į susiklosčiusią kvartalo struktūrą. Projektuojamas pastatas galėtų stovėti nebent statmenai esamam daugiabučiui. Apdailos paneliai- jau atgyvenęs statybos būdas. Projektui nepritariu dėl šių priežasčių:
– žymiai pablogina šalia esančio namo gyventojų gyvenimo sąlygas,
– neužtikrina reikiamo komforto butuose, požeminiame parkinge, aplinkos elementų išdėstyme,
– architektūrinė išraiška visiškai neatitinka XXI amžiaus reikalavimų.
Geriau mažiau, bet geriau.

L.Tuleikis: Apgailestauju, kad taip nedraugiškai užsipuolėm jaunas koleges. Deja, siūlomi sprendiniai smarkiai prastina situaciją esamo daugiabučio gyventojams. Estetika ne pati blogiausia, bet netinkama šiai struktūrai. Pastatas aiškiai per didelis sklypui, atstumai iki esamo užstatymo per maži, kas neabejotinai iki neleistino lygio blogina esamo pastato insoliaciją. Akivaizdu, kad ne autoriai valdė įvykius, o įvykiai- juos. Visų sprendimų siūlės braška. Nepritariu tokio pastato atsiradimui šioje vietoje.

E.Barzdžiukas: Pagal 2003m. BP intensyvumo lentelę šiame sklype leistinas intensyvumas yra 1,6. O nuo 2014 m. balandžio mėn. patvirtinto Kauno miesto BP leistinas intensyvumas daugiaaukštėj gyvenamoj teritorijoj -1,2. Tai maksimalus intensyvumas. Šis reikalavimas galioja visur – jis pateiktas BP aiškinamajame rašte. Tarp dviejų lygiaigrečių daugiaaukščių pastatų minimalus atstumas – vienas pastato aukštis, o reikėtų bent 1,5 aukščio. O čia – tik 15m, kai pastato aukštis 24m. Naujasis pastatas visiškai užblokuos horizontalią apžvalgą iš šalia stovinčio daugiabučio. Apžvalga taip pat yra privalomas reglamentas. Reziumuojant pasisakymus, akivaizdu, kad šiuo projektu yra pažeidžiami trečiųjų asmenų interesai. Tai bandymas sukišti per didelę programą į mažą sklypą.

V.Merkevičius: Pagal naują tvarką turi būti rengiami projektiniai pasiūlymai ir diskutuotini projektai galėtų būti deleguojami peržiūrėti KAUETe. Tiesiog stebiuosi, kaip šis projektas buvo suderintas įvairiose instancijose.

N.Danielienė-Tserbiy: Manyčiau, reikia pateikti pasiūlymą Urbanistikos ir architektūros skyriui:“ Teikti ginčytinus architektūrinius projektus KAUETui projektinių pasiūlymų stadijoj.“. Taip galima būtų išvengti nereikalingo darbo ir laiku suteikti būtiną informaciją.

NUTARIMAS

1. Pateiktam projektui DAUGIABUČIO BALTIJOS G. 112A TECHNINIO PROJEKTO SPRENDINIAI (Projektuotojai UAB „GBK archstudija“-autoriai: Ieva  Jokubaitienė, Giedrė Balčiūnaitė-Kareniauskienė, Darius Cikanavičius. Užsakovas – UAB “ STV“ ) nepritarti. Tolimesniame darbe atsižvelgti į ekspertų pastabas:

1.1.Projektuojamo pastato intensyvumas per didelis. Pagal galiojantį BP maksimalus intensyvumas daugiaaukštėj gyvenamoj teritorijoj – 1,2. (7 ekspertai).

1.2 Siūlome ieškoti naujo kompozicinio ir tūrinio sprendimo, mažinant apimtis (7 ekspertai).

1.3 Projektas ignoruoja trečiųjų asmenų pagrįstus interesus- žymiai pablogina šalia esančio namo gyventojų gyvenimo sąlygas- mažina apžvalgą ir insoliaciją, ypač apatinių aukštų butų (6 ekspertai).

1.4 Neužtikrina projektuojamo pastato butų insoliacijos (6 ekspertai).

1.5 Naujas užstatymas drastiškai braunasi į esamą erdvinę planinę kvartalo struktūrą (5 ekspertai).

1.6 Labai nefunkcionlus ir neprofesionalus butų išplanavimas, didžiulės laiptinės, neišlaikyti gaisrinės apsaugos reikalavimai (5 ekspertai).

1.7 Manome, kad šioje vietoje turėtų būti žemas komercinis, o ne daugiabutis gyvenamasis pastatas (3 ekspertai).

1.8  Netinkamas pats urbanistinis sprendimas- šioje situacijoje du lygiagretūs daugiaaukščiai stovėti negali vienas šalia kito.(3 ekspertai).

1.9 Požeminis parkingas labai komplikuotas, abejotinos pravažiavimų ir apsisukimų galimybės, stinga žaliųjų plotų (2 ekspertai).

1.10 Neprofesionaliai išplanuotos komercinės patalpos pirmame aukšte (R.Palys).

1.11 Visų mašinų parkavimas turi tilpti sklypo ribose (N.Blaževičienė).

Rekomendacija savivaldybės Urbanistikos ir architektūros skyriui: “Siūlome teikti ginčytinus architektūrinius projektus KAUETui svarstyti Projektinių pasiūlymų stadijoj. Taip būtų laiku suteikta būtina informacija ir išvengta nereikalingų laiko sąnaudų.“

Evaldas Barzdžiukas
Jūratė Merkevičienė

Komentavimas baigtas.