LAS Kauno skyrius

KAUET posėdis 2015-06-03

KAUNO ARCHITEKTŪROS IR URBANISTIKOS EKSPERTŲ TARYBOS POSĖDŽIO

1. PRAMPROJEKTO (DONELAIČIO 60, KAUNAS) REKONSTRUKCIJOS, PRITAIKANT A KLASĖS BIURAMS, PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI. (pakartotinai). PROJEKTUOJA „A.KANČO STUDIJA“.

Statinio architektai: Algimantas Kančas, Tomas Petreikis, Gediminas Mačiulis.

Užsakovas- UAB Bei Capital.

ĮVYKUSIO 2015-06-03 KAUNO ARCHITEKTŲ NAMUOSE

PROTOKOLAS NR.121

 POSĖDŽIO DALYVIAI:

Projekto autoriai: Algimantas Kančas, Tomas Petreikis, Gediminas Mačiulis.                                                                      

KAUET nariai: Gintaras Balčytis, Evaldas Barzdžiukas, Gražina Janulytė- Bernotienė, Loreta Janušaitienė, Algimantas Kančas, Asta Kiaunienė, Vaidotas Kuliešius, Vygintas Merkevičius, Rimgaudas Miliukštis, Jonas Minkevičius, Gintaras Prikockis, Aurimas Ramanauskas, Alvydas Steponavičius, KAUET direktorė Jūratė Merkevičienė.

Kiti dalyviai: UAB BEI CAPITAL atstovas Aidas Šuopys, ICS projectus group direktorius Algirdas Alijošius, architektai: Audrys Karalius, Mindaugas Miliukštis, Edita Pavalkienė, dizaineriai: Oleg Asoiev, Santa Simonavičiūtė; Remigijus Toleikis.

Posėdžio pirmininkas: Gintaras Balčytis.

Posėdžio sekretorė: Jūratė Merkevičienė.

 

1. PRAMPROJEKTO (DONELAIČIO 60, KAUNAS) REKONSTRUKCIJOS, PRITAIKANT A KLASĖS BIURAMS, PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI. (pakartotinai). PROJEKTUOJA „A.KANČO STUDIJA“.

Statinio architektai: Algimantas Kančas, Tomas Petreikis, Gediminas Mačiulis.

Užsakovas- UAB Bei Capital.

 G.Balčytis: Perskaitysiu praeito posėdžio pastabas:

1.1- Nepateikta išsami aplinkos analizė, keičiantis tūriui, iš įvairių taškų nėra pateiktos vizualizacijos, nes poveikį Prisikėlimo bažnyčios perspektyvai turės pastato aukštinimas visoje išklotinėje. Iš esmės trūksta medžiagos suformuoti motyvuotam vertinimui. (10 ekspertai)

1.2- Aukštingumo didinimas gal ir galimas, bet tam reikia įrodymų – maketo arba realių vizualizacijų. (8 ekspertai)

1.3- Nepritariame anstato užstatymui ant žemosios pastato dalies. Pastatas turi būti išlaikytas stilistiškai vieningas su kitais aikštės pastatais, kokia ir buvo pirminė idėja. Pastato proporcijų – vertikalios ir horizontalios dalies – santykis yra esminis. (7 ekspertai)

1.4- Požeminio parkingo įrengimas turėtų būti baigtas kartu su pastato rekonstravimo darbais. (7 ekspertai)

1.5- Iš esmės nepritariame esamo modernizmo architektūros pastato ir jo tūrinės kompozicijos keitimui. (6 ekspertai)

1.6- Galima svarstyti tik priestato prie V.Putvinskio gatvės rekonstravimą, nekeičiant jo aukštingumo. (6 ekspertai)

1.7- Priestato prie V.Putvinskio g. rekonstrukcija galima, keičiant fasadus ir suteikiant pastatui naują išraišką (6 ekspertai)

1.8 – Nereikėtų keisti esamų fasadų iš esmės, bet modernizuoti naujų technologijų pagalba, išsaugant spalvinį pirminės fasadų idėjos sprendimą. (4 ekspertai)

1.9- Galima būtų rekonstruoti aukštuminės dalies vėlesnį antstatą. (3 ekspertai)

1.10- Manome, kad pozityvus cokolinio aukšto atvėrimas į aikštę, įgilinant tereną. (3 ekspertai)

1.11- Pristatyme nėra aikštės kaip pastatų komplekso. Neaiškus santykis su kitais aikštės formantais ir laikotarpiais. (3 ekspertai)

1.12 – Sprendinius būtina derinti su aikštės autoriais. (3 ekspertai)

1.13- Reikėtų išvengti antstato monolitiškumo. (2 ekspertai)

1.4 – Naujai numatomas įėjimas keičia aikštės koncepciją (2 ekspertai)

1.15- Papildomas tūris ir plotai atsilieps parkavimo vietų skaičiui. (2ekspertai)

1.16- Šiuo metu rengiama Naujamiesčio specialiojo plano koncepcija. Pastatai, įvertinti kaip teritorijoje esantys – vertingųjų savybių turintys objektai. (2ekspertai)

Dabar prašau atsakyti į pastabas ir pristayti projektą.

A.Kančas: Į daugumą pastabų atsižvelgėm. Šiame pristatyme pateikiame vaizdus iš įvairių prieigų ir apžvalgos taškų. Pateikiame situacijos planą su užneštu parkingo pasiūlymu. Jei būtų pareikalauta projektuoti kartu su parkingais, mūsų projektas sužlugtų. Šiuo metu dėl parkingo vyksta derybos. Jis projektuojamas dviejų lygių, skirtas 500-700 automobilių. Bet neatsiranda norinčių jį įsigyti. Galimi variantai: arba   parkingą statys miestas ir nuomuos, arba statys aplinkinių pastatų savininkai. Tai labai svarbūs klausimai. Manome, kad parkingo klausimas turi būti sprendžiamas lygiagrečiai su Pramprojekto rekonstrukcija.

Mūsų projekte pastato plotas beveik nepadidėja. Buvo pastaba, kad antstatas neturėtų būti monolitinis, todėl siūlome jį suskaidytą. Vietoje esamų ventkamerų ant horizontalaus tūrio įrengiam viešas patalpas ir suteikiam stogui gyvybę.

Daugelis pritarė cokolinio aukšto atvėrimui- siūlome zoną įgilinti iki planuojamo parkingo aikštėje- yra du variantai įgilinimo pasiūlymų.

Rekonstruojamas tūris prie V.Putvinskio gatvės aikštei poveikio nedaro. Pasiūlymuose priestato tūris tokio paties aukščio, kaip buvo anksčiau. Pristatome išklotines iš V.Putvinskio gatvės ir priestato variantus. Pasiūlymai varijuoja nuo kontrastingumo iki kontekstualumo.

Variantas 01- dekonstruktyvus, labai dinamiškas. Iš V.Putvinskio gatvės pakeltas nuo žemės ekranas. Aukštingumas toks pat, spalva balta.

Esamas horizontalaus tūrio karnizas išlieka, ant stogo vietoj techninių patlapų atsiranda atskiri tūriai.

Variantas 02- dinamiška aikštės pabaiga. Metalo apdaila fasade galėtų susišaukti su V.Minkevičiaus projektuotu pastatu Putvinskio gatvėj, BLC pastatu.

Variantas 03- vertikalių elementų fasadas turėtų bendrą vardiklį su Žemės ūkio banko ir SBA užpakalinio fasado vertikalėm. Tai būtų modernus vertikalumas su krištolo kolonom. Stiklas ir juodi rėmai sujungtų naują tūrį su esama horizontalia dalimi.

Variantas 04- klasikinis su vertkaliomis kolonomis, bet užpildas dinamiškas. Langai turėtų savo kryptį. Rėmas aiškus, statiškas kaip Čiurlionio muziejaus pilonai.

Variantas 05- kvadratinė ritmika sietųsi su esama stilistika. Pastatas siūlomas baltas, integruotas į šaliai esantį.

Variantas 06-l abiausiai kontrastuojantis su esama architektūra – dekonstruktyvistinis neobarokas. Segmentai primena IT ekranus.

Yra povarijantis, kur viršutinė altitudė iškyla ir apkabina aplinkinius statinius. Šitame variante ieškojom versijų- kylanti piramidė būtų dinamiškesnė ir suteiktų energijos.

Visais atvejais antstatas ant horizontalus tūrio būtų matomas tik nutolus nuo pastato per 71m. Jo apdailos medžiagos skirtųsi nuo pastato fasado medžiagos.

Pirmame aukšte atsirastų viešos erdvės – kavinės ir įvairios parduotuvės. Biurų erdvė iškiltų per kelis aukštus. Per vidurį siūlome įrengti laiptinę, į abi puses- biurai.

G.Balčytis: Pakomentuosiu, kaip buvo atskyta į mūsų pastabas:

 • analizės iš įvairių taškų pakanka.
 • Aukštingumas nedidinamas.
 • Dėl anstato diskutuosime.
 • Tai ne šio svarstymo tema. Manau, pastatas gali funkcionuoyti ir be jo- juk ir dabar veikia.
 • Pagrindinė kompozicija paliekama nekeičiama.

1.6, 1.7- Priestatas rekonstruojamas.

Manau, į esminius klausimus buvo atsakyta.

 KLAUSIMAI

E.Barzdžiukas: Kaip su aukštuminio tūrio užbaigimu?
A.Kančas: Siūlom įtraukti iš visų pusių, dalį uždengti stiklu, sukurti lengvą briauną.

G.Prikockis: Ar įgilinta aikštės dalis yra sklypo ribose?

A.Kančas: Pusė įgilinimo yra sklypo ribose.

G.Janulytė- Bernotienė: Kokie būtų juridiniai veiksmai?

A.Kančas: Su miestu sudaryti panaudos sutartį prijungti 1.5m žemės.

G.Janulytė- Bernotienė: Neaiški situacija su parkavimu. Ardymui leidimą gausite, statybai- ne. Ką manote?

A.Kančas: Manau, per tą laiką leidimas bus gautas.

G.Janulytė- Bernotienė: Yra patvirtintas DP, ten nurodyta, kad parkinge yra paskirstytos stovėjimo vietos aplinkiniams pastatams. Veiksmas turėtų būti kompleksinis, kitaip bus daug bėdų.

V.Merkevičius: Kokia priestato V.Putvinskio gatvėje funkcija?

A.Kančas: Biurai.

E.Barzdžiukas: Ar parapeto altitudė nuo aikštės pusės iškelta?

A.Kančas: Išlaikoma esama visuose variantuose, išskyrus paskutinį.

L.Janušaitienė: kodėl visi variantai nepateikti iš visų pusių?

A.Kančas: Mums atrodė, kad informacijos pakanka.

G.Balčytis: Ar parkavimo vietos skaičiuojamos visiems trims pastatams kartu ar atskirai?

A.Kančas: Sklypas vienas, tai, matyt, kartu.

G.Balčytis: Kur dabar bus patalpintos ventkameros?

A.Kančas: Aukštuose.

 PASISAKYMAI

 A.Steponavičius: Malonu matyti, kad KAUET pastabos daro poveikį sprendiniams.

Visgi manau, kad parkingas turi būti vystomas kartu ir komplekso atidarymo metu parkingas turėtų veikti.

Invazija į aikštę turėtų būti minimali- atsargiau elgtis su įgilinimu- jis turėtų būti minimalaus pločio. Antstatui pritariu.

Pateikti architektūriniai pasiūlymai įdomūs, pritarčiau 03 ir 04 variantams. 03 variantas labiausiai tiktų prie Žaliakalnio šlaitų.

A.Ramanauskas: Projekto prieigos, parkavimas turi būti sprendžiami kartu su aikšte.

Neprieštarauju anstatui virš horizontalios pastato dalies. Manau, kad autoriai patys turėtų išsirinkti V.Putvinskio g. priestato variantą. Man atrodo, kad vystytini yra 03 ir 05.

03 varianto parnašumas- vertikalus, subtilus ritmas turintis bendrą charakterį su esamu Pramprojekto pastatu, minkštai susiliejantis su šlaitu.

05 variantas- originali cokolinė dalis, jautriai reaguoja į aukščių perkrytį. Labiausiai organiškai ritmas santykyje su esamu Pramprojekto pastatu.

G.Prikockis: Manau, tai- etapinis pagrindinę miesto aikštę formuojantis pastatas. Svarbus santykis tarp aplinkinių pastatų ir Prisikėlimo bažnyčios. Tai Kauno ikoninis vaizdelis- toks turėtų ir likti.

Manau, kad bendravimas su Pramprojekto autorium Algimantu Sprindžiu yra būtinas- juk jis labai geranoriškas. Nebendraudamas elgiesi nekorektiškai, pažeidi autorines teises.

Pritariu antstato atitraukimui nuo pagrindinės fasado plokštumos.

Aikštės įgilinimas pozityvus, bet dydis neįtikina. Toks sprendimas galimas tik atliekant kompleksinį aikštės tvarkymą. Be aikštės sprendinių, galimas tik tvarkymas sklypo ribose.

Galimi du architektūrinio sprendimo būdai:

 1. esamą A.Sprindžio architektūrą modernizuoti ir daugiau nieko naujo nekurti;
 2. šiuolaikiškos architektūros kampinis priestatas. Pasirinkčiau 04 variantą – horizontali linija reikalinga dėl santykio su Prisikėlimo bažnyčia.

J.Minkevičius: Aikštės idėja ginčytina – ji nėra skirta kultūrai, daugiau – darbui. Šią aikštę laikome savo epochos ženklu. Galima tos epochos architektūrą pratęsti, sustiprinti arba ignoruoti. Šiame projekte siūloma ją pratęsti. Pagrindiniai pastatai nekeičiami, naujo korpuso kūrimas- pagrindinis uždavinys.

Pateikta daug pasiūlymų, kai kurie man per daug drąsūs. Pasirinkčiau 04 variantą- tai esamos kompozicijos tąsa, neįneša disharmonijos.

Iškirpimo plotą siūlyčiau mažinti.

Iš esmės projektui pritariu.

R.Miliukštis: Pažanga neginčijamai didelė. Nepritariu aikštės įgilinimui nesklypo ribose. Siūlau nedidinti kampinio pastato prie V.Putvinskio gatvės aukštingumo.

Siūlyčiau patiems autoriams pasirinkti architektūrinę priestato kryptį. Išskirčiau 01-04 variantus, iš kurių geriausias – 04. Manau, kad antstatas galimas, bet būtina bendrauti su pastato autoriumi.

V.Merkevičius: Aikštės įgilinimui pritariu, tik reikia rasti jungtis su būsimu požeminiu parkingu. Sveikintinas ventkamerų demontavimas ir stogo panaudojimas. Nauji tūriai santūrūs ir nekris į akis.

Pritariu variantams, kurie turi ritmiką- 03-06, o pats solidžiausias – 04.

Manau, parkingo sprendiniai būtini.

V.Kuliešius: Aikštės įgilinimas ties pastatu turėtų būti minimalus. Būtina pateikti pastato ir prieigų pritaikymo žmonių su negalia poreikiams.

Reikia konsultuotis su esamo pastato bendraautoriumi A.Sprindžiu, informuoti bendraautoriaus a.a V.Strausko autorinių teisių paveldėtojus.

Priimtiniausi atrodo variantai, kurie formuoja kvartalo kampą ir yra kontekstualūs- 04 var., iš dalies –02.

A.Kiaunienė: Tokiam anstato sprendimui nepritariu – siūlau mažinti ir skaidyti į mažesnius tūrius, kad nesukurtų vientiso tūrio įspūdžio. Pritariu eksploatuojamai terasai.

Siūlyčiau sumažinti įgilinimo plotį, spręsti neįgaliųjų patekimą į aikštę, sprendžiant įgilinimą.

Pritariu priestato prie V.Putvinskio gatvės 04 ir 06 variantui, kur aiški viršutinė linija.

L.Janušaitienė: Gerai, kad išsaugomas senasis pastatas. Aukštuminės dalies antstatas geras. Esama kompozicija yra ikoninė. Man neramu dėl V.Putvinskuo gatvės vaizdo- nėra vizualizacijų iš tolesnių gatvės taškų.

Manyčiau, parkingą reikėtų spręsti kartu su pastatu. Juk horizontalaus tūrio funkcija irgi intensyvėja. Cokolio atvėrimas pozityvus, bet savo sklype, kad neįtakotų aikštės.

Privalu laikytis autorių teisių.

Dėl antstato pritariu Astai- geriau smulkiau skaidyti.

Pateikta architektūra labai komplikuota, 04 variantas paperka santūrumu. Manau, kad segmentų naudojimas- teisingas paieškos kelias.

G.Janulytė- Bernotienė: Būtina akcentuoti parkingo problemą- tai spręsti kompleksiškai- gal rasti galimybę įrengti tik dalį parkingų: BLC ir Pramprojekto pastatams.

Pritariu koreguotai pastato koncepcijai- maksimaliai saugoti A.Sprindžio pastatą ir statyti naują pastatą prie V.Putvinskio gatvės.

Atitrauktas nuo parapeto Pramprojekto antstatas gali būti, bet siūlyčiau tūrį dalinti segmentais.

Įgilinta aikštės dalis- įėjimas- yra priimtina, tačiau plotį reikėtų minimalizuoti.

Naujam pastatui priimtiniausias yra 04 variantas- stabilus, Mies van der Rohe stiliaus.

E.Barzdžiukas: Pritarčiau 04-am variantui- labiausiai tinkamas savo masteliu. Nėra aukštuminio pastato antstato sprendimo- gal tiesiog pratęsti fasadą, kad anstatas išnyktų. Įgilinimas – tik savo sklypo ribose. Aikštės briauna nupjaus įgilintą fasadą ir atrodys, kad fasadas kabo ant vitrinų- sprendimas nepasiūlytas.

Antsatas per daug monolitinis.

Rekonstrukcija su biurų plotų didinimu turi būti susieta su parkavimo vietų didinimu.

G.Balčytis: Aikštės įgilinimas per platus, jį reikia sieti su parkingu ir aikšte. Antstatas gali būti- tik reikia pritempti estetiką prie esamo namo.

Manyčiau, kad 03 pasiūlytas variantas labiausiai atliepia kontekstą, bet nėra labai kietas, gerai santykiauja su gamta.05 ir 06 – per daug dekoratyvūs.

Tegu sprendimą dėl architektūros priima patys autoriai. Parkingo sprendiniai – neatsiejama projekto dalis.

 Apibendrinsiu:

 • daugelis abejojo dėl įgilinimo dydžio,
 • parkingo būtinumui pritarė 7 ekspertai,
 • anstato atsiradimui pritarė visi,
 • dėl architektūros- daugiausia buvo pritarta 04 variantui, paminėtas 03.

Pozityvu, kad praeitas KAUET posėdis padarė milžinišką poveikį pastato likimui, įrodė, koks sąmoningas autorių kolektyvas.

NUTARIMAS

 Pristatytiems PRAMPROJEKTO (DONELAIČIO 60, KAUNAS) REKONSTRUKCIJOS, PRITAIKANT A KLASĖS BIURAMS, PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS (pakartotinai). (projektuoja „A.Kančo Studija“, statinio architektai: Algimantas Kančas, Tomas Petreikis, Gediminas Mačiulis. Užsakovas- UAB Bei Capital) pritarti:

 • Invazija į aikštę turėtų būti minimali- įgilinimas galimas tik savo sklype (10 ekspertų).

1.2- Autoriai patys turėtų pasirinkti priestato prie V.Putvinskio g. architektūrą. Manome, kad kontekstualiausias yra 04 variantas (10 ekspertų).

1.3-Rekonstrukcija su biurų plotų didinimu turi būti susieta su parkavimo vietų didinimu. Parkingo sprendiniai – neatsiejama projekto dalis (7 ekspertai).

1.4- Antstatą siūlome mažinti ir skaidyti į mažesnius tūrius, kad nesukurtų vientiso tūrio įspūdžio (4 ekspertai).

1.5-Manome, kad bendravimas su Pramprojekto autorium Algimantu Sprindžiu yra būtinas (4 ekspertai).

1.6-Būtina pateikti pastato ir prieigų pritaikymo žmonių su negalia poreikiams (3 ekspertai).

1.7- Nėra aukštuminio pastato antstato sprendimo- gal tiesiog pratęsti fasadą, kad anstatas išnyktų (E.Barzdžiukas).

 2.DĖL SANTAKOS DAMBOS

 G.Janulytė- Bernotienė: Visi skaitėme Audrio Karaliaus straipsnius “Pilote.lt” ir “15 –oje minučių”. Audrys buvo problemos viešinimo iniciatorius. Dambos įrengimo darbai jau pradėti, įvyko Brastos g. 24 daugiabučio 01 projektinių pasiūlymų viešasis susirinkimas. KAUETas parašė prašymą pateikti svarstymui dambos projektą kartu su daugiabučiu, jis perduotas statytojui. Tai labai svarbus klausimas miestui. Viešajame svarstyme dalyvavo Audrys Karalius, Rimas Palys ir aš. Paaiškėjo, kad YIT Kausta direktorius K.Vanagas nieko nesiruošia daryti, nes įmonė dambą stato savo lėšomis. Šis hidrotechninis statinys pavadintas “miesto viešąją erdve”. Audrys Karalius gali papasakoti plačiau.

A.Karalius: Buvo pristatyti pirmojo Brastos kvartalo daugiabučio projektiniai pasiūlymai. Priekaištai tokie:          

– buvo numatyta 20 m pločio viešoji erdvė – ja tapo šlaitai;

– detaliajame plane (DP) užfiksuotas komercinis – visuomeninis ruožas, dabar komercinės patalpos numatytos tik rūsyje;

– damba įrengiama kaip įmanoma pigiau ir prasčiau – nebeliko jokių galimybių laivavimui;

– DP buvo parodytas uostas- jo nebeliko.

Už pylimo – 50m gylio duobė. Hidrologai reikalauja ne dambos, o tinkamos altitudės. Buvo siūloma ruožą palei vandenį padovanoti miestui, kad įrengtų krantinę, bet miestas atsisakė. Net ir dabar YIT Kausta norėtų pakrantę padovanot miestui.

Visoje pakrantėje numatomi vieninteliai laiptai prie vandens.

G.Balčytis: Jei YIT Kausta sako, kad miestas galėtų padėti geriau įrengti krantinę – gal mes galėtume padėti?

L.Janušaitienė: Mes galėtume oficialiai kreiptis į merą ir Kaustą su derybų pasiūlymu- galėtume būti tarpininkai.

E.Barzdžiukas: Vienos krantinės atkarpos vystytojas nepajėgus spręsti bendramiestinių klausimų- reikia ieškoti galimybių įsijungti į bendramiestinės pakrantės vystymą.

G.Janulytė- Bernotienė: Reikia labai aiškiai suformuluoti tikslą. Urbanistikos skyrius privalėjo šį klausimą nukreipti į KAUETą.

A.Steponavičius: Noriu padėkoti A.Karaliui ir G.Janulytei- Bernotienei, kad nenurimsta.

G.Prikockis: KAUETo nuomonė prasminga. Tai bendramiestinė problema.

G.Balčytis: Tai gal Gražina su Gintaru Prikockiu galėtų parengti tą raštą? Matau, kad sutinka.

A.Steponavičius: Aš turiu straipsnį ta tema- persiųsiu visiems.

 

 

 

Komentavimas baigtas.