LAS Kauno skyrius

BaigėsiKėdainių tilto konkursas

2017 m. gruodžio 12 d. Architektų namuose įvyko Kėdainių tilto projektavimo konkurso dalyvių eilės paskelbimas ir vokų su juos identifikuojančia informacija aplėšimas dalyvaujant komisijos nariams ir projektų autoriams.


I vieta – Santakos tiltas.  Autoriai – architektai Vytautas Biekša, Marius Kanevičius, Justinas Malinauskas, Martyna Kildaitė, Eglė Matulaitytė, Vilius Žeimys, UAB „Processoffice“

Projektas konceptualus, organiškas Nemuno ir Neries santakos ženklas, pasžymintis originalia plastinė aerodinaminė išraiška, derančia prie vandens takumo ir dinamiškumo. Įdomios konstrukcinės logikos, inovatyvaus minimalistinio įvaizdžio, meniškai raiškios struktūros. Projektas pagrįstas principiniai konstrukciniais skaičiavimaii. Tiltas semantiškas, tinkantis šiai vietai

II vieta – Jungtis su gamta 100. Autorius – architektas Arūnas Porutis, AB „Panevėžio keliai“ , SIA „Witteveen+Bos Latvia“

Tilto koncepcija – žalias, lengvas tiltas, paremtas technologijų darna su gamta. Lakoniška ir aiški dviejų atramų sistemos struktūra daro lengvo, veržlaus ir vientiso statinio įspūdį. Šiuo atveju, pėsčiųjų srautai turi būti intensyvūs, kad užpildytų pėsčiųjų terasą ir viešosios erdvės aikšteles, originaliai įkurdintas tilto atramose. Projektas kontekstualus ir labai innovatyvus.

 III vieta  – Upių verpstės. Autorius – architektai Lukas Narutis, Tomas Merkevičius, UAB JP Architektūra

Vantinis tiltas su atraminiais ažūriniais pilonais. Pasirinkta pilonų forma įdomi, bet šiek tiek dominuojanti. Tilto perdanga vizualiai lengva ir neužgožia senamiesčio. Pasiūlymo konstrukcinė logika pagrįsta. Architektūrinė idėja su tilto morfologija tiesiogiai nesusieta.

IV vieta – K. Autoriai – architektai Tomas Kuleša, Gintaras Čepurna, Deivydas Pauža, Neringa Sobesčiukaitė, Gintarė Lučinskaitė, Rasuolė Petrikaitė, Dainius Juškūnas, Mantas Navalinskas, Giedrė Palevičiūtė, UAB „Archas“

Tai nuosaikus architektūros sprendinys, funkciškai atskiriantis transporto ir pėsčiųjų srautus į du tiltus. Atskirti tiltai tampa lokaliu indentifikatorium. Morfologija komplikuota, išplėtota atramų sistema po tiltu didina jo vizualinę įtaką` aplinkai. Turi kontekstualumo savybių.

V vieta – Y8. Autorius – architektas Mantas Mickevičius, Lina Kazakevičiūtė

Tai moderni tradicinio arkinio tilto parafrazė. Konstrukcinė idėja paprasta, aiški ir elegantiška. Tiltas galėtų įrėminti senamiesčio panoramas. Architektūrinė idėja įdomi, bet realiai begalybės morfologija bus sunkiai suvokiama. Projektas labiau technologinio pobūdžio, trūksta detalizavimo.

Architekto Sauliaus Lukošiaus recenzija
Kėdainių tilto recenzija_S.Lukošius

Architekto prof. dr. Tomo Grunskio recenzija
Kėdainių tilto projektų recenzija_T.Grunskis

 

 

2017 m. gruodžio 5 d. Architektų namuose įvyko Kėdainių tilto projektavimo konkurso vertinimo komisijos posėdis.  Vertinimo komisija aptarė projektus ir kiekvieną įvertino pagal nurodytus kriterijus. Susumavus rezultatus, buvo sudaryta preliminari projektų eilė, kuri bus perskaityta gruodžio 12 d. 12.00 Architektų namuose įvyksiančiame vertinimo komisijos posėdyje dalyvaujant projektų autoriams. Posėdžio metu taip pat bus atplėšti vokai su dalyvius identifikuojančia informacija.

 2017 m. lapkričio 16 d. Kėdainių tilto projektavimo konkursui buvo gauta 12 projektinių pasiūlymų, kurių vienas komisijos sprendimu buvo atmestas kaip neatitinkantis konkurso sąlygų.  Projektai nuo lapkričio 21 d. bus eksponuojami Architektų namų palėpės erdvėje. Gruodžio 4 d. 15.00 vyks viešas projektų aptarimas dalyvaujant recenzentams  Sauliui Lukošiui ir doc. dr. Tomui Grunskiui, gruodžio 5 d. – uždaras vertinimo komisijos posėdis (komisijos sudėtis:  J. Merkevičienė (pirmininkė), G. Petrauskas, L.Rakevičienė, L. Janušaitienė, Š. Kiaunė, M. Pakalnis, R. Palekas, A. Skiezgelas, R. Miliūkštis). Projektų eilės paskelbimas ir vokų su devizo šifrais atpėšimas vysk gruodžio 12 dieną, 12.00 Architektų namuose. 

Pateikiame dalyvių projektus.

 

  1. Projektas devizu IŠ LĖTO LEIDŽIASI SAULĖ

Aiškinamasis raštas

Iš lėto leidžiasi saulė 1

Iš lėto leidžiasi saulė 2

Iš lėto leidžiasi saulė 3

Iš lėto leidžiasi saulė 4

Iš lėto leidžiasi saulė 5

šs lėto leidžiasi saulė 6

2. Projektas devizu NEMUNO VARTAI Į MIESTĄ

Kedainiu tilto aiskinamasis

Planšetas 1

Planšetas 2

Planšetas 3

Planšetas 4

Planšetas 5

Planšetas 6

 

3.  Projektas devizu JUNGTIS SU GAMTA 100

Aiškinamasis raštas

1 planšetas

2 planšetas

3 planšetas

4 planšetas

5 planšetas

6 planšetas

4. Projektas devizu SANTAKOS TILTAS

Aiškinamasis raštas

1 planšetas

2 planšetas

3 planšetas

4 planšetas

5 planšetas

6 planšetas

5.   Projektas devizu „K“

Aiškinamasis raštas

k_1

k_2

k_3

k_4

k_5

k_6

6. Projektas devizu UPIŲ VERPSTĖS

Kedainiu tilto aprašymas.docx

7. Projektas devizu SANTYKIS

Aiskinamasis rastas-1

Aiskinamasis rastas-2

Aiskinamasis rastas-3

Aiskinamasis rastas-4

planšetas 1

planšetas 2

planšetas 3

planšetas 4

planšetas 5

planšetas 6

8. Projektas devizu BURĖS SANTAKOJE

Aiškinamasis raštas

1 planšetas

2 planšetas

3 planšetas

4 planšetas

5 planšetas

6 planšetas

9. Projektas devizu ARC

aiskinrastis

1

2

3

4

5

6

10. Projektas devizu Y8

Aiškinamasis raštas

Y8-1

Y8-2

Y8-3

Y8-4

Y8-5

Y8-6

11. Projektas devizu SANTAKA

Aiskinamasis rastas

1

2

3

4

5

6

2017 m. rugsėjo 15 d. paskelbtas Kėdainių tilto projektavimo atviro projekto konkursas.

Konkurso tikslas – atrinkti tinkamiausius Tilto projekto sprendinius, atitinkančius urbanistinius kraštovaizdžio ir funkcinius reikalavimus.

Pastačius tiltą tikimąsi pagerinti Vilijampolės arealo transportinius ryšius su kitomis miesto dalimis, sumažinti Senamiesčio transportinį apkrovimą ir pagerinti jo pasiekiamumą visais transporto būdais iš įvairių miesto dalių ir užmiesčio bei ryšius tarp abipus Nemuno esančių teritorijų. Būtų sukurta nauja Vilijampolės – Užnemunės funkcinė erdvė, sudaranti prielaidas plėstis miesto centrui vakarų kryptimi, praturtinanti upių pakrančių urbanistinį turinį.

Su atviro projekto konkurso I-os vietos laimėtoju bus sudaroma sutartis dėl projektavimo paslaugų pirkimo.

Taip pat I vietos laimėtojui skiriama 4000 Eur, II – 3000 Eur, III – 2000 Eur, IV – 1000 Eur, V – 1000 Eur premijos.

Numatomas Kėdainių tilto projektavimo ir statybos biudžetas yra 30 milijonų eurų.

Konkursas vykdomas viešųjų pirkimų būdu, jo sąlygas ir kitus dokumentus matysite prisiregistravę CVP IS sistemoje

Projektus reikia pateikti iki 2017 m. lapkričio 16 d. 14.00 

 

Konkursą organizuoja savivaldybės įgaliota viešoji įstaiga Kauno architektūros ir urbanistikos ekspertų taryba

Projektą finansuoja Kauno miesto savivaldybė
INICIATYVOS-KAUNUI-LOGO-2

Komentavimas baigtas.