LAS Kauno skyrius

Darkomų pakrančių miestas

KAUNAS TAMPA DARKOMŲ UPIŲ PAKRANČIŲ MIESTU.  Ką reiškia miestui atsigręžti upių link? Ar tai reiškia užstatyti upių  pakrantes gyvenamaisiais namais  ir atiduoti jas nedideliam  žmonių skaičiui, kurie užsitvers pakrantę uždaram naudojimui? Galų gale, aktyvi urbanizacija erdvės, esančios prieš Kauno senamiestį, vizualiniu atžvilgiu taip pat nebus naudinga.
 Kita vertus, nebeaugančiam Kauno miestui veržtis užstatinėti žalias upių pakrantes nėra jokio reikalo. Atsigręžti į upes Kauno miestui reikėtų  įrengiant  upių žaliose  pakrantėse  moderniai sutvarkytas viešas erdves, skirtas visų miestiečių ir pas mus atvykstančių turistų poilsiui bei rekreacijai. Toks veiksmas būtų vertas garbingų investicijų. Išmaniai tvarkantis iš to nauda būtų ir miestelėnams ir poilsį, rekreaciją bei turizmą aptarnaujančiam verslui.  Tai būtų tikslingas civilizuotas upių gamtinės aplinkos tvarkymas.
Taigi, užbetonuoti pakrantes ir jas užstatyti pastatais, sudarkant unikalų upių slėnio kraštovaizdį, kokio neturi joks kitas Lietuvos miestas – tikrų barbarų darbas. Gaila, kad kolegos architektai uoliai prisideda prie šio darbo.
Keliaujant JAV teko matyti panašiu būdu ištisinėmis statybomis suniokotas buvusių gražių ežerų ir upių pakrantes, užgriozdintas katerių prieplaukomis. Liūdna į jas žiūrėti. Vartotojiškas požiūris įsigali ir pas mus. Įsivyrauja begalinis noras užimti  tai, kas yra vertinga, ir tai, galų gale, pavirsta beverčiu dalyku.
Žinoma, šie samprotavimai – šaukštai po pietų. Traukinys rieda savo keliu. Tačiau  norisi užduoti keletą iš viso to kylančių klausimų.

  • Ar architektai negalėjo pasiūlyti tinkamesnės upių pakrančių naudojimo  strategijos ir konkrečių tvarkymo sprendinių, kurie būtų nepamėgdžioti, saviti ir reikalingi visam Kaunui?
  • Ar architektai jau nebepajėgūs patarti  miesto valdžiai bei verslui investuoti ten, kur investicijos duotų naudą ne tik jiems patiems, bet ir visam miestui?
  • Ar nėra apartamentų statybai laisvų kitų plotų, kuriuos protingos investicijos paverstų pageidaujamu rojumi, neblogesniu už upės pakrantę?

 

Albertas Lamauskas

Komentavimas baigtas.