LAS Kauno skyrius

konkursas baigėsiGimnazijos g. 2 Kaune konkurso rezultatai

Vertinimo komisija, vadovaujama Nerijaus Stanionio (nariai – Petras Išora Lozuraitis, Rimgaudas Miliukštis, Rimantas Giedraitis, Nerijus Valatkevičius, Karolis Vinciūnas ir Vaiva Mažonė), š.m. vasario 3 d. išklausiusi rezenzentų L. Janušaitienės ir L.Avyžiaus pasisakymus, įvertino balais Pastatų Gimnazijos g. 2 Kaune rekonstravimo architektūrinės idėjos konkurso projektus.

Loretos Janušaitienės recenzija
_RECENZIJA_I dalis
_RECENZIJA_II dalis
Lauryno Avyžiaus recenzija
Recenzija

Pastatų Gimnazijos g. 2 Kaune rekonstravimo architektūrinės idėjos konkurso laimėtojais paskelbti:

I  vieta – projektas devizu PARKO VARTAI,  surinkęs 76,76 balus.
Autoriai: Aidas Kalinauskas, Ignas Kalinauskas, Vytautas Lelys, Edita Gumauskaitė, Mantas Gipas, Benas Kalinauskas, studija “Archispektras”.

II vieta – projektas devizu GG, surinkęs 71,41 balą.
Autoriai: Mantas Navalinskas, Tomas Kuleša, Junda Augustė Andriuškevičiūtė, Inga Sideravičiūtė, UAB “Archas”.

III vieta – projektas devizu PREZIDENTŲ KIEMELIS, surinkęs 54,8 balus.
Autoriai: Dominykas, Kalmatavičius, Ronaldas Pučka, Gintautas Natkevičius, Tadas Jokubauskas, Kristina Šinkaruk, Monika Šantaraitė, Adomas Rimšelis, UAB Architektų biuras G.Natkevičius ir ir partneriai.
III vieta – projektas devizu ORANŽERIJA, surinkęs 54,6 balus.
Autoriai: Gustė Kančaitė, Tomas Petreikis, Kęstutis Kajokas, Karolis Vaikšnys, Ieva Šalomskienė, UAB “Kančo studija”.

Komisijai įvertinus projektus, paaiškėjo, kad balų skirtumas tarp I ir II vietų – labai nedidelis, o kiti du projektai įvertinti iš esmės vienodai – 54,8 ir 54,6 balus, todėl aiškaus lyderio komisija neišskyrė. Projektuojamas objektas patenka į Kauno Senamiesčio paminklo teritoriją, rekonstruojamas pastatas – paminklinė vertybė, greta – prezidentūra, kiti saugomi objektai ir elementai. Greta sklypo yra dvi intensyvaus eismo gatvės, netoliese – pagrindinė Kauno pėsčiųjų arterija – Vilniaus gatvė. Konkurso užduotyje nebuvo aiškiai apibrėžtos pastato funkcijos, priešingai – pastato pritaikymo galimybes modeliuoti pavesta projektuotojui. Visi šie iššūkiai atskiruose darbuose skirtingai sprendžiami, vieni geriau įvertino urbanistinius ryšius, kituose – geresnis pastato pritaikymas skirtingoms funkcijoms, kito darbo idėja stipresnė. Komisija išskyrė atskirų darbų privalumus ir trūkumus.

 VERTINIMO KOMISIJOS PASTABOS IR REKOMENDACIJOS DALYVIAMS

PARKO VARTAI

Aiškinamasis raštas Parko vartai

Komisijos nuomone, projekte geriausiai sprendžiamos pastato pritaikymo, funkcinio panaudojimo galimybės. Yra numatytos kelios galimos funkcijos, keli pastato vystymo scenarijai. Reikia pastebėti, kad projekto vystymas, kaip ir kitų projektų, galimas tik suderinus sprendinius su gretimų sklypų savininkais, kas gali iš esmės pakeisti panaudojimo galimybes.

Projektas geriausiai atitinka ekonominio kriterijaus reikalavimus, suprojektuotas papildomas plotas palėpėje, jo architektūra yra lengvai realizuojama, paprasta. 

Projekto architektūra nėra išskirtinai originali, tačiau, vientisa ir nuosaiki. Komisija mano, kad plytos nėra pati tinkamiausia medžiaga senamiesčiui. 

Pasirinktas mastelis dera prie Senamiesčio aplinkos. Projekto sprendiniai gretimame sklype nurodo perimetrinio užstatymo imitaciją. Tačiau, komisijos nuomone, būtina tobulinti pastato funkcinius ryšius su aplinkinėmis teritorijomis, šia prasme projekte yra mažiausiai įdirbio lyginant su kitais.  

Kritiškai vertintas ir koreguotinas mechaniškas stogo pakėlimo kompozicinis santykis su senojo pastato frontonais ties Gimnazijos gatve, komplikuoti ryšiai tarp Šv. Gertrūdos g. ir Gimnazijos g. pro vidinį kiemelį, atsižvelgiant į būsimo gretimo užstatymo galimybę. 

GG

Aiškinamasis raštas GG

Naujas pastato priestatas – modernus, minimalistinės išraiškos, nekonkuruojantis su prezidentūros pastatu, kuriantis ryšį pirmo aukšto su skveru.

Komisijos nuomone, nauja pastato dalis sunkiai pritaikoma administracinėms ir kitoms funkcijoms dėl natūralios šviesos trūkumo.

Kritiškai vertintas ir koreguotinas naujo tūrio kompozicinis uždarumas santykyje su Prezidentūros sodeliu.

 PREZIDENTŲ KIEMELIS

Aiškinamasis raštas Prezidentų kiemelis

Projektas iš kitų darbų išsiskiria savo drąsiu užmoju. Šiuolaikiškas modernus tūris derinamas prie senojo pastato, tačiau, tačiau komisijos nuomone, derinys atrodo drastiškai, suabejota dėl tinkamo santykio su prezidentūra, kuri yra pagrindinė kultūrinė dominantė.

Teigiamai vertintas vidinio kiemelio atvėrimas. Ši barų/restoranų „aikštė“ būtų atraktyvi vieša erdvė. Tai ptas geriausias ryšių su aplinkinėmis teritorijomis sprendimas.

Teigiamai vertinami pastato funkciniai sprendimai pritaikant jas bendradarbystės erdvėm, tačiau nenurodomos panaudojimo alternatyvos.

Kritiškai vertinta ir koreguotina centrinė simetriška kompozicija, kuri labiau būtų tinkama atvirai erdvei, mažiau – perimetrinei sankryžai, kurią tokia padaro simetriškai visomis kryptimis komponuojami stambūs stogo tūriai.

ORANŽERIJA

Aiškinamasis raštas Oranžerija

Stipriausias darbas idėjine prasme  – Oranžerija, kuris yra užuomina į Prezidentūros rūmų buvusį rožių sodelį, šiltnamį – oranžeriją. Darbe aiškiai atskiriama naujosios ir senosios pastato dalies architektūra. Įdomi, teigiamai vertinta detalė – įstrižas plyšys iš Šv.Gertrūdos gatvės.

Teigiamai vertinti praėjimai į pagrindines gatves, suformuoti ryšiai su aplinkinėmis teritorijomis, takais. Netinkamas sprendimas, jei gretimame sklype numatoma pastatų statyba. Stiklinis pastatas neigiamai vertintas dėl pražvelgiamumo į daugiabučių kiemus, taip pat, tvarumo ir saulės kontrolės prasme kritiškai vertintas stiklinio korpuso fasadų atvėrimas į labiausiai saulės veikiamą sklypo pusę.

 

VERTINIMO KOMISIJOS TOLIMESNIO PROJEKTO PLĖTOJIMO REKOMENDACIJOS KONKURSO UŽSAKOVUI IR KAUNO MIESTO SAVIVALDYBEI

  • Projektuojamas objektas yra gerai matomoje ir įsimintinoje Kauno vietoje. Greta – judriausia  transporto arterija, kuria pravažiuoja daugiausiai transporto priemonių mieste, pastatą Naujamiestyje kasdien mato didelis srautas žmonių. Kaimynystėje – Prezidentūros pastatas – svarbiausias aplinkoje kultūros objektas. Konkursas parodė šios vietos projektavimo svarbą ir sudėtingumą. Sėkmingiems sprendimams būtinas visų suinteresuotų miesto šalių geranoriškas dialogas.
  • Komisijos vertinimų balai laimėtoją nulėmė tik minimaliu skirtumu. Projektų teigiamų ir neigiamų aspektų analizė parodė, kad nėra vieno ryškaus lyderio, akumuliavusio perspektyviausias urbanistines ir architektūrines idėjas. Dėl šios priežasties komisija siūlo užsakovui tęsti darbą su dviem pirmąsias vietas užėmusiais kolektyvais, koreguojant projektus pagal pastabas. Dalyviai turėtų konkretizuoti sprendinius bei pastatų paskirtis, turėtų būti patikslinta ir užsakovo užduotis. Konkurso dalyviams svarbu žinoti santyki su gretimu sklypu ir savivaldybės planus gretimame sklype.
  • Rekomenduojama vystytinus pasiūlymus papildyti vieningom priemonėm (projekcijose ir perspektyvoje) parodant atitinkamo pasiūlymo funkcionavimą, ryšius ir kompozicinį santykį ryšium su galimu užstatymu gretimame sklype bei su pagrindine teritorijos dominante – Prezidentūros pastatu ir sodeliu.
  • Komisijos nuomone nei vienas iš konkurso darbų neparodė galimo teisingo scenarijaus gretimame savivaldybės sklype. 

 

Konkurso organizatorius – LAS Kauno skyrius

Konkurso užsakovas – UAB „Optina“

Komentavimas baigtas.