LAS Kauno skyrius

Konkursas baigėsi30 ha teritorijos, esančios prie Lakūnų pl. Kaune panaudojimo konkursas

30 ha teritorijos, esančios prie Lakūnų pl. Kaune panaudojimo konkursui buvo pateikti 7 darbai. 2015 m. lapkričio 12 d. konkurso vertinimo komisija (J. Merkevičienė (pirm., V. Matijošaitis, G. Petrauskas, A. Ambrasas, J. Audėjaitis, E. Barzdžiukas, A. Kiaunienė, N. Valatkevičius, A. Vyšniūnas) vertino projektus ir sudarė jų eilę, kuri buvo paskelbta lapkričio 18 d. posėdyje. 

Projektas Pietums  metas

I vieta – projektui devizu “PIETUMS METAS”, kuris surinko 1,64 balus. Jam paskirta I-oji premija, kurios vertė – 4500 eurų.
Autoriai: architektai Justas Juzėnas, Tomas Kudzmanas,
Rūta Margarita Preikšienė, Saulius Gudas (MB „Archcentras“)

Aiškinamasis raštas

Pietums metas_1

Pietums metas_2

Pietums metas_3

Pietums metas_4

Projektas devizu Urban Alexot

II vieta – projektui devizu “URBAN ALEXOT”, kuris surinko 2,08 balus. Jam paskirta II-oji premija, kurios vertė – 2500 eurų.
Autorius: architektas Laimonas Bogušas

Aiškinamasis_raštas

1 planšetas
2 planšetas
3 planšetas
4 planšetas
Projektas devizu Lakūnų lankas

III vieta – projektui devizu “LAKŪNŲ LANKAS”, kuris surinko 2,28 balus. Jam paskirta III-oji premija, kurios vertė – 1000 eurų.
Autoriai: architektai Lolita Vileikienė, Paulius Jonys, Sima Balčiūtė (SĮ „Vilniaus planas“)

Aiškinamasis raštas

Projektas devizu Miestas mieste

Projektas devizu “Miestas mieste”, kuris surinko 5,03 balus yra ketvirtas projektų eilėje. Jam paskirta paskatinamoji premija, kurios vertė – 500 eurų.
Autoriai: architektai Justina Ragaišytė, Aistė Jakubauskienė, Jurga Misiūnė, Laurynas Byla (UAB „Archimetras“)

Aiškinamasis_raštas
Projektas devizu Aviatorių parkas

Projektas devizu “Aviatorių parkas”, kuris surinko 5,44 balus yra penktas projektų eilėje. Jam paskirta paskatinamoji premija, kurios vertė – 500 eurų.
Autoriai: architektai Eglė Biretienė, Giedrius Bireta, Ramūnas Buitkus

Aiškinamasis rastas
Plansetas 1_r
Plansetas 2_r
Plansetas 3_r
Plansetas 4_r
Projektas devizu Miesto oazė

Projektas devizu “Miesto oazė”, kuris surinko 5,64 balus yra šeštas projektų eilėje.
Autoriai – architektai Evaldas Ramanauskas, Liucijus Dringelis, Nijolė Steponaitytė (VŠĮ Kauno technologijos universitetas)

Aiškinamasis raštas

Planšetas_2

Planšetas_3

Planšetas_4

Projektas devizu Atoki santalka

Projektas devizu “Atoki santalka”, kuris surinko 5,83 balus yra septintas projektų eilėje.
Autoriai – architektai Regimantas Pilkauskas, Alvydas Žickis, Mantas Pilkauskas, Vainius Pilkauskas (UAB“ Želdynai“)

Aiškinamasis raštas

Atoki_santalka_1

Atoki_santalka_2

Atoki_santalka_3-4

 

 

 

 

Skelbiamas 30 ha teritorijos, esančios prie Lakūnų pl. Kaune panaudojimo supaprastinto atviro projekto konkursas. Konkursą organizuoja VšĮ Kauno architektūros ir urbanistikos ekspertų taryba. Konkurso tikslas – pateikti 30 ha teritorijos, esančios prie Lakūnų plento panaudojimo koncepciją, įvertinant ją architektūriniu, urbanistiniu, socialiniu ir ekonominiu aspektu. Laimėjusios koncepcijos pagrindu bus rengiamas teritorijos planavimo dokumentas.

Konkurso darbai turi būti pristatyti iki 2015 m. spalio 27 d. 17.00 val. Laimėtojams apdovanoti iš Kauno miesto savivaldybės biudžeto skiriama 9000 eurų: I vietos laimėtojui – 4500 eurų, II vietos laimėtojui – 2500 eurų, III vietos laimėtojui – 1000 eurų ir dvi paskatinamosios premijos po 500 eurų. 

Su konkurso sąlygomis galima susipažinti čia: 30 ha teritorijos prie Lakūnų pl. panaudojimo konkurso salygos

Dalyviai, norintys dalyvauti konkurse, gauti dokumentus, jų patikslinimus, paaiškinimus privalo registruotis CVP sistemoje adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt.

Komentavimas baigtas.