LAS Kauno skyrius

JONAVOS I ETAPO KONKURSO REZULTATAI

Skelbiami Teritorijos Jonavos g. 43 c, Kaune urbanistinės ir architektūrinės idėjos  konkurso I etapo laimėtojai.

I KONKURSO ETAPO LAIMĖTOJŲ DARBAI

I VIETA – projekto pasiūlymas, kurio devizas INTAKAS

II VIETA – projekto pasiūlymas, kurio devizas LEDONEŠIS

III VIETA – projekto pasiūlymas, kurio devizas PORTA

KITI KONKURSO DARBAI

Projekto pasiūlymas, kurio devizas NERISATGIS

Projekto pasiūlymas, kurio devizas K201

Projekto pasiūlymas, kurio devizas 8118

Projekto pasiūlymas, kurio devizas MANO NAMAS STOVI PRIE NERIES

Recenzija_G.Zykuvienė

Projekto pasiūlymas, kurio devizas INTAKAS
Aiškinamasis raštas Intakas

L.Janušaitienės recenzija_INTAKAS

Projekto pasiūlymas, kurio devizas LEDONEŠIS
Aiškinamasis raštas LEDONEŠIS


L.Janušaitienės recenzija_LEDONEŠIS

Projekto pasiūlymas, kurio devizas PORTA
Aiškinamasis raštas P O R T A AR


L.Janušaitienės recenzija_PORTA

 

Projekto pasiūlymas, kurio devizas NERISATGIS
Aiškinamasis raštas NERISATGIS AR


L.Janušaitienės recenzija_NERISATGIS

Projekto pasiūlymas, kurio devizas K201
Aiškinamasis raštas K201


L.Janušaitienės recenzija_K201

Projekto pasiūlymas, kurio devizas 8118
Aiškinamasis raštas 8118


L.Janušaitienės recenzija_8118

Projekto pasiūlymas, kurio devizas MANO NAMAS STOVI PRIE NERIES
Aiškinamasis raštas Mano namas stovi prie upės


L.Janušaitienės recenzija_Mano namas stovi prie Neries

Komisijos nuomone, visi darbai atlikti pagal konkurso sąlygų reikalavimus, urbanistinės idėjos atspindi konkurso tikslus. Kvartalas projektuojamas atsižvelgiant į nurodytas funkcinio naudojimo paskirtis. Konkurso projektai parengti atsižvelgiant į galiojančius teritorijų planavimo dokumentus, tačiau daugelyje darbų nepateiktos teritorijos nuo Islandijos iki Varnių tilto transporto, dviračių ir pėsčiųjų takų ir kt. schemos. Įstatomi į aplinką maketai leidžia vertinti projektus įtakos kraštovaizdžiui požiūriu.

Pirmame etape projektai buvo vertinami pagal urbanistinio integralumo ir funkcionalumo kriterijus. Komisijos nuomone, nėra nei vieno, pilnai kriterijus atitinkančio projekto, tačiau jų pateiktos idėjos gali būti plėtojamos, atsižvelgiant į žemiau pateiktas bendro pobūdžio pastabas, detalesni reikalavimai bus pateikti atskiru pranešimu.

 1. Plėtoti pateiktą urbanistinę ir architektūrinę idėją, siekti sprendinių orginalumo, vizualinio ženkliškumo.
 2. Pateikti Jonavos g. ir Šiaurės pr. sankryžos aiškius sprendinius, detalizuoti įvažą į projektuojamą teritoriją.
 3. Kurti kvartalo gyventojų bendruomenines erdves, ieškoti universalių viešųjų erdvių naudojimo galimybių, atsižvelgiant į kvartalo gyvenamosios dalies komforto reikalavimus (insoliacija, pražvalga į upę, želdiniai, vaikų erdvės).
 4. Tikslinti planuojamos teritorijos intensyvumo rodiklius, per didelis intensyvumas sudaro papildomą parkavimo vietų poreikį, kelia insoliacijos problemas ir psichologinį diskomfortą.

  Bendru sutarimu komisijos nariai apibūdino kiekvieną iš projektų.

  Intakas

  Projekto planavimo principai aiškūs, suprantami ir logiški. Kuriamų viešųjų erdvių ir pastatų mastelio santykis įdomus ir priimtinas, kvartalo funkcijų išdėstymas abejonių nekelia, tačiau transporto schema ir parkavimo būdai nėra pakankamai motyvuoti, neaiškios gyvenamųjų namų parkavimo galimybės, komercinių patalpų aptarnavimas. Siūloma skulptūriška architektūros vizija gali būti įdomi ir išsiskirianti, tačiau architektūros formų įvairovė turėtų būti labiau apgalvota. 

  Manytina, kad urbanistinis ir architektūrinis pasiūlymo  užmanymas turi motyvuotą vietos planavimo bei architektūrinę koncepciją, todėl autoriams galėtų būti suteikta galimybė tobulinti savo idėją.

  Siūlytume autoriams daugiau dėmesio skirti tūrinės architektūrinės išraiškos bei vidaus erdvių funkcinio zonavimo ir teritorijos erdvių mastelio paieškoms, komercinių pastatų prieigų formavimui. Būtina skirti daugiau dėmesio gyvenamosios zonos teritorijos planavimui, transporto ir parkavimo sprendinių  tobulinimui.

  Ledonešis

  Vieninga architektūrinė koncepcija yra šio projekto privalumas ir trūkumas, nes pasikartojanti forma tampa nuobodi, viso kvartalo planavimas – formalus. Dėl intensyvaus užstatymo abejotina galimybė užtikrinti privalomus insoliacijos reikalavimus. Tankus ir horizontą užstojantis užstatymas sukuria nepermatomo didelio tankio kvartalo įvaizdį. Tai nėra rekomenduotinas kelias pastatų kompleksams, ypač prie miesto upių krantinių, nes galimybė matyti upę yra didelė vertybė ne tik ten gyvenantiems, bet ir viso miesto gyventojams. Pasirinkta smailėjanti pastatų forma abejotina dėl racionalaus butų išplanavimo. Išgryninta ir patobulinta pasiūlyta architektūrinė urbanistinė koncepcija gali atrasti savyje pakankamai potencijos, todėl autoriams galėtų būti suteikta galimybė tobulinti savo idėją.

  Siūlytume autoriams daugiau dėmesio skirti pastatų užstatymo mastelio, transporto sprendinių ir bendros kvartalo erdvės planavimo bei Jonavos gatvės architektūrinio formavimo idėjų paieškoms. Geras kvartalo vidaus erdvių funkcinis išplanavimas, motyvuotas tarpusavio ryšių atradimas, jaukus mastelis bei “viešų” ir “privačių” teritorijų tinkamas atskyrimas yra pagrindinis veikiančio urbanistinio darinio sėkmės garantas, todėl pagrindinis dėmesys turėtų būti nukreiptas šia linkme.

  Porta

  Projekto sprendiniai paprasti ir aiškūs, tačiau formos ir įvaizdžio požiūriu nėra pakankamai inovatyvūs ir nepilnai atliepia šiuolaikinėms upių krantinių miestų teritorijose formavimo idėjoms. Pagrindinėje urbanistinėje ašyje tarp gatvės ir upės formuojamas parkingas, o tai urbanistinei idėjai nepadeda sukurti pakankamos motyvacijos kvartalo visuomeniniam gyvenimui atsirasti. Vieninga kvartalo architektūrinė kalba yra privalumas, tačiau komercinių pastatų mastelis “iškrenta“ iš bendros kompozicijos. Nors urbanistinis sumanymas nėra labai įdomus ir įkvepiantis, galima būtų autoriams suteikti galimybę patobulinti savo idėją.

  Siūlytume autoriams daugiau dėmesio skirti pastatų tarpusavio santykio mastelio paieškoms ir bendros visuomeninės kvartalo erdvės planavimui. Taip pat teritorijos planavimo priemonėmis sukurti prielaidas būsimų gyventojų ir patalpų naudotojų bendruomeniškumo atsiradimui.

  Nerisatgis

  Nors projekto sprendiniai turi chaotišką charakterį, tačiau projektas profesionaliai suvaldytas. Kvartalo vidaus erdvės nenuobodžios, aiškai funkciškai motyvuotos, tinkamas parkavimo sprendimas po apželdinta platforma upės kaimynystėje, kur galėtų atsirasti kvartalo bendruomeninio gyvenimo užuomazga.  Pasiūlymo architektūrinė išraiška nėra kažkuo išskirtinė, tačiau vieninga ir gerai subalansuota. Galbūt, aukštosios pastatų dalys grubokos mastelio požiūriu, keturios eismo juostos taip pat nėra tas sprendimas, kurio tikimasi pagrindiniame emociniame urbanistinio užmanymo taške.

  K201

  Projekto sprendiniai gana formalūs, formos ir įvaizdžio požiūriu gana banalūs. Numatoma vidinė, lygiagreti Jonavos gatvė funkciškai reikalauja kvartalo tęsinio ir užkoduoja nepageidaujamą nuolatinį transporto judėjimą per sklypo gyvenamosios paskirties dalį iš gretimų kaimyninių teritorijų. Nėra aiškūs parkavimo sprendiniai,  komercinės paskirties pastatai – per daug masyvūs, bendras teritorijos užstatymas – per daug tankus. Dauguma gyvenamųjų pastatų ilgosiomis išklotinėmis atsukti vienas į kitą, t.y., butų langai nukreipti į kaimyninių pastatų fasadus.

  8118

  Ilgų horizontalių tūrių formuojamas užstatymas vizualiai užtveria vaizdą į upę, iš dešiniojo upės kranto matomas užstatymas nekontekstualus, mastelis, pasirinkta architektūrinė išraiška, formos neatitinka šiuolaikinių miesto upių krantinių užstatymo tendencijų. Kuriama teritorijos vidinė struktūra komplikuota ir užimta parkavimo vietomis, pastatų planai sunkiai pritaikomi reikalaujamai funkcinei programai įgyvendinti. 

  Mano namas stovi prie Neries

  Gyvenamųjų pastatų mastelis ir laisvo planavimo būdas daugiau primena sovietmečio teritorijų planavimo idėjas, bet ne jautrias miesto upių krantinių užstatymo paieškas.  Komercinių pastatų urbanistinės ir architektūrinės idėjos nėra pakankamai įdomios, numatomas užstatymo architektūrinis metodas nėra patrauklus mastelio požiūriu, projekto sprendiniai nekuria bendro architektūrinio komplekso įvaizdžio. 

Komentavimas baigtas.