LAS Kauno skyrius

VIEŠOJO PAVILJONO SU AUTOMOBILIŲ SAUGYKLA KONKURSO REZULTATAI

Viešojo paviljono su automobiliu saugykla projektavimo paslaugų atviro projekto konkurso vertinimo komisijos  sprendimu (2022 m. spalio 12 d. posėdžio protokolas Nr. 32-16-73):

pirmosios vietos laimėtojai – UAB G.Janulytės – Bernotienės studija

antrosios vietos laimėtojai – UAB Šarūno Kiaunės projektavimo studija

 

Kauno miesto savivaldybė įvykdė pakartoninį Viešojo paviljono su automobilių saugykla projektavimo paslaugų atviro projekto konkursą. Į vertinimo etapą pateko du projektai  – „Stoties turgus 2“ ir „Agora“, kurie nuo š.m. rugsėjo 5 iki 25 dienos eksponuojami Architektų namuose.
Viešas projektų aptarimas dalyvaujant recenzentams Loretai Janušaitienei ir Rimgaudui Miliukščiui vyks rugsėjo 15 d. 15.00 Architektų namuose.
Vertinimo komisijos posėdis – rugsėjo 16 d., penktadienį, 13.00.

Konkurso viešinimą organizuoja Kauno architektūros ir urbanistikos ekspertų taryba 

KONKURSO SĄLYGOS

PROJEKTAS DEVIZU „STOTIES TURGUS 2“

Aiškinamasis raštas
Planšetas1

Planšetas2

Planšetas3

Planšetas4

Planšetas5

Planšetas6

PROJEKTAS DEVIZU „AGORA“

Aiskinamasis raštas

Plansetas 1

Plansetas 2

Plansetas 3

Plansetas 4

Plansetas 5

Plansetas 6

 

 

 

Komentavimas baigtas.