LAS Kauno skyrius

KonkursaiK. Griniaus g. 8, 8A, Kaune urbanistinės ir architektūrinės idėjos projektai

\Teritorijos K. Griniaus g. 8, 8A, Kaune urbanistinės ir architektūrinės idėjos ir projekto vieno etapo kviestiniam konkursui š.m. liepos 12 d. pateikti penki projektai.

Liepos 27 d. vyko Vertinimo komisijos posėdis (https://www.laskaunas.lt/naujienos/k-griniaus-g-8-8a-kaune-urbanistinis-ir-architekturinis-konkursas/), kuriame konstatuota, kad konkursui pateikti projektai nepilnai atitinka Konkurso sąlygas ir (ar) užduotį, todėl projektų autoriai buvo kviečiami, nekeičiant projektų esminės urbanistinės bei architektūrinės koncepijos, patikslinti, papildyti projektus paaiškinimais, pagrindiančiais komisijos pateiktų pastabų ištaisymą, ir šiuos papildomus dokumentus pateikti Konkurso organizatoriui Konkurso sąlygose nurodytu adresu iki 2023 rugsėjo 8 d. 15.00. Visų projektų patikslinimai gauti laiku, pateikiame juos po kiekvienu iš projektų.

PROJEKTAS DEVIZU ANTRADIENIS

  1. Aiškinamasis raštas
    AR_Antradienis

PROJEKTAS DEVIZU ANTRADIENIS_PATIKSLINIMAS
Aiškinamasis raštas
ANTRADIENIS

 

2. PROJEKTAS DEVIZU K8K8K8
Aiškinamasis raštas
K8K8K8_aiškinamasis raštas

PROJEKTAS DEVIZU K8K8K8_PATIKSLINIMAS
Aiškinamasis raštas
K8K8K8

3. PROJEKTAS DEVIZU KIEMAS
Aiškinamasis raštas
AR_K.Griniaus

PROJEKTAS DEVIZU KIEMAS_PATIKSLINIMAS
Aiškinamasis raštas
KIEMAS

4. PROJEKTAS DEVIZU TRIO
Aiškinamasis raštas
AR_TRIO

PROJEKTAS DEVIZU TRIO_PATIKSLINIMAS
Aiškinamasis raštas
T R I O
T R I O PLANŠETAS 1 - papildomas po korekcijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. PROJEKTAS DEVIZU DEMOKRATAS
Aiškinamasis raštas 
AR_Demokratas

PROJEKTAS DEVIZU DEMOKRATAS_PATIKSLINIMAS
Aiškinamasis raštas
DEMOKRATAS

 

 

Komentavimas baigtas.