LAS Kauno skyrius

Konkursas baigėsiMOKSLO SALOS konkurso rezultatai

Rugsėjo 28-29 dienomis Kauno arenoje įvyko Mokslo salos konkurso darbų vertinimas. Vertinimo komisija, kurioje dalyvavo Audrius Ambrasas, Jonas Audėjaitis, Paul Andrew Baker, Rainer Mahlamaki, Sumit Paul-Shoudhury, Povilas Mačiulis, Rolandas Maskoliūnas, Crisstos Passas, vadovaujama Malcolm Reading aptarė ir vertino projektus, sudarė jų eilę, paskelbė tris laimėtojus. Pateikiame laimėtojų darbus ir dalį konkurso dalyvių projektų.

I vieta – projektui devizu SI-11698. Jam paskirta I-oji premija, kurios vertė – 15 000 eurų. Autorius – architektas FERNANDO JEREZ, SMAR architektūros sudija, Madridas.

 Aiškinamasis raštas 

 Planšetai

Komisijos nariai sutartinai įvertino kaip elegantišką ir gryną ir aiškų architektūrinį sprendimą. Projektas sėkmingas, nes projektuotojai buvo atvažiavę pamatyti salos, tyrinėjo ją, rinko pastatui vietą. Šiuo aspektu projektas – ypač stiprus, puikiai įsikomponuoja aplinkoje, daro jai minimalų poveikį. Tos vietos aplinka uždavė išraiškingą sprendimą, kuris atsikartoja ir vidaus erdvėse. Keli vertinimo komisijos nariai nuogąstavo, ar požeminės erdvės bus patrauklios. Kiti nariai manė, kad tai nėra problema, nes ekspozicijoms nėra būtina dienos šviesa, be to, gali būti panaudoti aukšti stoglangiai. Visi nariai pabrėžė išskirtinį šio projekto akcentą – veidrodį. Nors to kuriamas įspūdis labai stiprus, keletui narių iškilo veidrodžio tinkamumo klausimas – ką jis bendra turi su mokslu. Vertininimo komisija vieningai sutarė, kad projektas –charizmatiškas, sukurtas minimaliom priemonėm. Pastatas beveik neapčiuopiamas, tirpstantis peizaže, tačiau projektas labai ryškus, įsimenantis.

Vertinimo komisija įsitikinusi, kad projektas su veidžodžiu yra magiškas, bet galvojant apie realizaciją, kyla klausimas, ar veidrodis bus funkcionalus. Kokia yra jo prasmė, kaip jis bus valomas? Vertinimo komisija norėtų matyti veidrodžio idėjos tąsą vidaus erdvėse.  Kalbant apie vidaus erdves, išlieka atviras klausimas, ar jos turės pakankamai natūralios šviesos ir kaip jos derės su viršutinėmis erdvėmis.

2 vieta – projektui devizu SI-68766. Jam paskirta II-oji premija, kurios vertė – 15 000 eurų. Autorius – architektas NICK OWEN, Simpson Haugh and Partners LLP, Mančesteris.

Aiškinamasis raštas

Planšetai

Komisija gyrė vietos saloje pasirinkimą – ji tausoja natūralios gamtos aplinką. Vertinimo komisijai patiko tai, kaip pastatas atsiveria į mestą, siejasi su centru, ir gali padėti neįdomių miesto zonų plėtrai. Naudojama klijuoto medžio konkstrukcinė medžio sijų sistema, nors kai kurie nariai pastebėjo, kad tai yra konstrukciškai sudėtingas, brangus ir, galbūt, svetimas miesto audiniui elementas. Kitų nuomone, šios problemos išsprendžiamos. Architektūriškai projektas įvertintas kaip stiprus, akcentuota jo formų muzikali ritmika. Projektas gražiai pateiktas, geros vizualizacijos, statinio charakteris turi potencialą vystytis.

3 vieta – projektui devizu SI-57736. Jam paskirta III-oji premija, kurios vertė – 15 000 eurų. Autorius – architektas DONGHUA CHEN ir komanda, Shenzhen Tianhua Architecture Planning and engineering Ltd, iš Shenzhen’o.

Aiškinamasis raštas

Planšetas 1, Planšetas 2, Planšetas 3,
Planšetas 4, Planšetas 5, Planšetas 6

Projektu siekiama sukurti pasakojimą tarp architektūros ir mokslo kaip nuolatinio atradimo, ieškojimo, ir komisija sutarė, kad tas projektas ypatingai sėkmingas. Tai padaryta šiuolaikišku būdu. Koncentriniai ratai primena apie gamtos ciklus, pastato planas gali lengvai keistis neprarasdamas kokybės. Žiuri pajuto pasitikėjimą šiuo architektu, kuris puikiai suvokia kūrybos ir statybos esmę. Žiuri nusprendė, kad planas yra racionalus, apgalvotas, bet kartu ir su tam tikrais spontaniškumo ir netikėtumo momentais. Projektas susideda iš skirtingų, besikeičiančių ir atskiriems projektams dėkingų erdvių. Pjūvis yra ypač įtikinamas su aiškiomis skirtingų lygių jungtimis. Komisija turėjo abejonių dėl vietos parinkimo, bet buvo kalbėta, kad vieta galėtų keistis. Taip pat pažymėta, kad pastato išorė yra mažiau sėkminga, nes ji nieko nesako apie mokslą.

Pateikiame visų konkurso dalyvių eilės sąrašą – Mokslo salos dalyvių eilė_priedas prie protokolo nr.3

4 vieta projektui SI-69282. Autorius  – architektas Andrew Burns, Andrew Burns Architect Pty Limited, Sidnėjus, Australia. 
Aiškinamasis raštas
Planšetai

Paprasta ir lengvai įgyvendinama architektūra, be didelių technologijos iššūkių, ir projektas būtų įgyvendintas numatytuose rėmuose. Tačiau, apžiūrėjus salą vietoje, taip nebeatrodė, nes gretimo kraštovaizdžio sutvarkymas pareikalaus daug darbo.

5 vieta – projektui SI-37022. Autoriai  –  Gintautas Natkevičius, Adomas Rimšelis, Dominykas Kalmatavičius, Ronaldas Pučka, Marius Baranauskas, Egidijus Kurapka, Dovilė Bukauskaitė, Paulius Narauskas, Monika Bartkutė, UAB architektų biuras G. Natkevičius ir partneriai. 

Aiškinamasis raštas
Planšetai

Vertinimo komisija akcentavo stiprų ir išraiškingą projekto charaktęrį salos smaigalyje: jis suteikia logišką Mokslo salos idėjos išbaigtumą. Tačiau tai paverčia salą dirbtine struktūra, ir, ekologiniu požiūriu, tai gali pasirodyti diskuotinas sprendimas. Taip pat vertinimo komisijos nariai sakė, kad projektuojamas statinys yra per didelis, reikalaujantis sudėtingų technologinių sprendimų ir įgyvendinimo kaštų. Nėra labai geras ir santykis su miestovaizdžiu. 

6 vieta – projektui devizu SI-72762. Autorius – architektas Alper Deringobaz, Salon Alper Deringobaz LLC, Istanbulas, Turkija.  

AR 
Planšetai

Vertinimo komisijai patiko projekto idėja, tačiau pastebėta, kad jis per daug modulinis, susidedantis iš atskirų tūrių. Atskiros erdvės patogios parodų ar projektų organizavimui, tačiau lankytojo patirtis nebūtų tokia įspūdinga kaip kituose projektuose. Pastato eksterjeras nėra stiprioji projekto pusė, nėra gero ryšio su aplinkinka. Keletas vertinimo komisijos narių  teigiamai vertino abstrakčius projekto elementus. aspektą.

7 vieta – projektui devizu SI-89088. Autorius – architektas Adam Bialobrzeski,  FAAB Architektura, Lenkija. 

AR    
Planšetai

Pagrindinė idėja – tai pastatas ir tiltas viename. Projektas atitinka planus vystyti šią teritoriją ir yra žingnis būsimo Kongresų, konferencijų ir koncertų centro link. Logistiniu požiūriu, pastato planas aiškus ir gerai apgalvotas. Tačiau projekte neatsižvelgta į jau esamus tiltus, be to, dalis pastato yra už sklypo ribų. Nepakankamai dėmesio skirta fasadams, jie neatrodo įtikinamai ir yra labiau tinkami gyvenamam namui nei viešam pastatui. Nors vietos parinkimas turi daug pliusų, keletas vertinimo komisijos narių pastebėjo kad pastats šioje vietoje, „išeidamas“ iš salos, praranda patrauklumą. Trūkumas ir tai, kad pirmas aukštas ne visada gali būti naudojamas, todėl ir salos ryšis su miestu išlieka paviršutiniškas.

8 vieta – projektui devizu SI-39226. Autorius – architektas Wolfgang Tschapeller, Wolfgang Tschapeller ZT GmbH, Vienna.

AR    
Planšetai

Vertinimo komisija gyrė pastato vietos pasirinkimą ir jo išorę – jis tarsi apžergia upę ir siejasi su jos pakrantėje esančio miesto viešosiomis erdvėmis. Autoriai daug dirbo tyrinėdami erdvę po pastatu siekdami išsiaiškinti, kaip ji gali būti įveiklinta. Stogo sprendimas labai komplikuotas, bet, tikėtina, kad būtent tokia forma sukurs stulbinantį įspūdų. Vertinimo komisijos nuomone, reikia atkreipti dėmesį į erdvę po pastatu, kuri gali puikiai tikti viešosioms reikmėms tenkinti.

9 vieta – projektui devizu SI-76174. Autoriai  – architektai Kristijonas Skirmantas, Povilas Žakauskas, Povilas Daugis, Tomas Vaičiulis, Gabrielė Monika Žemaitytė, Jokūbas Augutis, Studija „Heima“, veikiantys pagal jungtinės veiklos sutartį su architektu Andriumi Bakšiu.

AR     
Planšetai

10 vieta – projektui devizu SI-99648. Autoriai – architektai Yuval Baer ir Galit Shifman-Nathan, YBGSNA, veikiantys pagal partnerystės sutartį, Jeruzalė. 

AR              
Planšetai

Vertinimo komisija pažymėjo, kad šiame projekte naudojama per daug stiklo, todėl jis savo tipologija primena poilsio pastatus. Pastatas užima didelę sklypo dalį ir yra visiškai nekontekstualus.

11 vieta – projektui devizu SI-44633. Autoriai – architektai Mark Foster Gage, Ryan Wilson, Zach Beale, Arif Javed, James Bradley, Madison Greene, Nathan Garcia, Mark Foster Gage Architects, Niujorkas.

AR    
Planšetai

Vertinimo komisija pabžėžė kad projektas įtikinamai liudija šiuolaikinio mokslo pasiekimus – kompiuteryje gimstančias pastato formas. Algoritminis formų sudėtingumas dabar aktualus, tačiau, ar jis išliks aktualus vėliau, po penkerių metų? Vertinimo komisija įvertino projektą kaip įkvepiantį, bet nepakankamai išbaigtą, nepateikiantį detalių sprendinių.

12 vieta – projektui devizu SI-23976. Autoriai – architektai Arjan Scheer, Jonas Lundberg, Eduardo Oliveira Barata, Claudio Lucchesi, Anna Liuzzo, Urban Future   Organization, Roterdamas, Nyderlandai.

AR     
Planšetai

Vertinimo komisija pastebėjo projekto dekonstruktyvizmą. Vertinimo komisijai patiko dramatiškos interjero erdvės ir pastato siluetas peizaže. Lankytojai būtų sužavėti šio silueto, tačiau pastato mastelį sunku suvokti, jis labiau primena gyvenamo namo negu viešo pastato.

13 vieta – projektui devizu SI-93925. Autoriai –  architektai Aurimas Ramanauskas, Vytautas Miliūnas, Dalia Paulauskienė, Eugenijus Miliūnas, Paulius Naruševičius, Evaldas Barzdžiukas, E. Miliūno studija.

AR     
Planšetai

Vertinimo komisija įvertino labai stiprų pastato keliamą įspūdų kiekviename iš profesionaliai pateiktų planšetų. Tačiau pastato išplanavimas per daug abstraktus. Planas paprastas, nesudėtingas, iki galo neišvystytas. Vertinimo komisija išreiškė abejones dėl stogo santykio su pastato planu, pastebėjo, kad trūksta ryšių su gretima aplinka.

14 vieta – projektui devizu SI-36177. Autorius – architektas Matthew S. O‘Grady,  EYP Architecture&Engineering, Niujorkas.

AR          
Planšetai

15 vieta – projektui devizu SI-56040. Autoriai – architektai Rob Goodwin, Scott Allen, Perkins + Will Architects, Niujorkas. 

AR                 
Planšetai             

16 vieta – projektui devizu SI-38585. Autoriai – architektai Paola Liani, Itai Paritzki, Paritzki&Liani Architects, Tel-Avivas, Izraelis. 

AR                 
1    2   3   4   5   6

Vertinimo komisija įvertino projektą už mokslo ir gamtos idėjų vienovę, apželdinimo idėją. Keli vertinimo komisijos nariai abejojo dėl pastato mastelio bei projekto tinkamumo Lietuvos klimatui. Pastebėta, kad ryšys tarp interjero ir eksterjero nėra sėkmingas, projekto idėja neoriginali.

17 vieta – projektui devizu SI-53658. Autoriai – architektai Jorge Castelao, Filipe Castelao, JCFS Architects&Designes, Lisabona, Portugalija.  

AR         
Planšetai

Vertinimo komisija pastebėjo atraktyvias stogo formas ir projekto plastiškumą –kiemo erdvė tarsi kviečia lankytoją į pastato vidų. Tačiau vertinimo komisija pastebėjo, kad projektas pareikalaus sudėtingo konstruktyvo.ir bus labai brangus.

18 vieta – projektui devizu SI-15397. Autorius – architektas Benny Chiu Ming LEE, BREADstudio, Honkongas. 

AR     

Vertinimo komisija akcentavo sėkmingą topografijos ir įėjimų dermę. Projekto kompozicija žaisminga ir dramatiška, bet, deja, pastato tūris labai išdidintas, neįvertintas mastelis. Projektas buvo įvertintas kaip gražus, bet ne unikalus. Panašių pavyzdžių būta ir kitose vietose.

19 vieta – projektui devizu SI-50550. Autorius architektas Fernando Donis Kondesa,  DONIS, Meksika.

AR        
Planšetai

20 vieta – projektui devizu SI-18726. Autoriai architektai  – Beat Huesler, Raphael De La Fontaine, Rasem Kamal, Aleksandra Melion, Anthony Cerasoli, Jose Manuel Marin Vela Christy Chang, Oppenheim Architecture + Design Europe, Bazelis, Šveicarija.

AR            
Planšetai

Projektą finansuoja Kauno miesto savivaldybė
INICIATYVOS-KAUNUI-LOGO-2

Komentavimas baigtas.